0 Objekt

Kågeälven

Välkommen till Kågeälvens nedre Fvo! Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Kågeälven

Kågeälvens källflöden börjar sitt porlande liv norr om Jörn. Vattnet hinner dock passera den vackra sjön Stavaträsket innan den antar namnet Kågeälven. Från Stavaträsket sträcker älvens vatten ut sig på en knappt 6 mil lång färd innan den når Kågefjärden och havet.

Fallhöjden är 170 meter och medelvattenföringen är bara 10 m3/s, vilket betyder att det är en relativt liten älv för norrländska förhållanden.

Regler

Generellt

En målsättning för oss är att försöka återskapa livskraftiga lax- och havsöringsstammar i älven. För att få kunskap om bestånden och uttaget är det nödvändigt att känna till vad som fångas i älven.

Den som fiskar är skyldig att lämna fångstrapport på Öring och Lax över 50 cm inom 24 timmar efter avslutat fiske. Lämna fångstrapporten på Kågeälvens nedre Fvos hemsida. Där kan Ni även inhämta aktuell information om vattenstånd, vattentemp etc. Vi försöker uppdatera informationen så ofta vi bara kan.

Med tanke på rådande osäkerhet kring sjukdomssituationen och vikande bestånd har vi till detta år, 2020, infört nokill även på Öring!

Bruka sunt förnuft, skräpa inte ner och respektera eventuella vägbommar eller liknande.
Dessa är alltid uppsatta av en anledning.

Fiskekortet är personligt:
Fiskekortet får ej överlåtas och skall vid anfordran uppvisas.

Överträdelser mot ovanstående bestämmelser anmäls ovillkorligen och kan innebära böter och avstängning.

För mer info och fullständiga regler se hemsida.

Kågeälvens nedre fvo

Fiskesäsong

Fiske är tillåtet under tiden 1/1 t.o.m. 31/8.

INGET fiske är tillåtet i älven under perioden 1/9 – 31/12.
Anledning till detta är att lax och öring leker under denna tid och är därför fredad.

Fiskeförbud:
I Tarsmyrbäcken, Lillträskbäcken, Martinsbäcken och Djupbäcken är allt fiske förbjudet. Öringen leker här på höstarna och ynglen växer upp i dessa biflöden.

Metoder

Kortet gäller för ett spö med max 3 krokar.

I älven är fiske med mängdfångande redskap så som nät och ryssjor absolut förbjudet.

Fångstbegränsningar

Lax:
Det är förbjudet att avliva lax hela året med anledning av älvens svaga bestånd.

Öring:
Det är förbjudet att avliva öring hela året med anledning av älvens svaga bestånd.

Fångstbegränsning: Under säsongen 2022 får vare sig Öring eller Lax avlivas.

Felkrokad fisk ska återutsättas:
Fisken ska vara krokad inuti munnen och kroken ska sitta inifrån och ut. Felkrokad fisk ska, död eller levande, ovillkorligen återutsättas.

Övriga regler

Starka rekomendationer:

*Återutsätt alla öringar över 70cm.

*Återutsätt alla öringhonor.

*Avstå öringfiske när vattnet är över 18 grader!
När det är varmt i vattnet stressas fisken mer vid drillningen och risken för svampsjukdomar är stor.

*Ta inte i fisken med torra händer.
*Använd endast en krok på betet eller flugan vid fiske i Kågeälven.
Detta för en skonsammare hantering vid återutsättning av fisk.
Med hänvisning till vår förvaltningsplan och de beståndsspecifika målen.

*Vid återutsättning, låt fisken vara kvar i vattnet medan Ni lossar kroken varsamt med en peang eller en tång.
*Se till att fisken kan ”stå själv” innan ni släpper taget om den

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Thomas Johansson

070- 581 70 29 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Hemsida: https://kagealven.com/

Kågeälven

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 5, 2021 Harr/Grayling 40 Ja Nej kagealven
maj 9, 2021 Öring/Trout 90 6000 Ja Ja Nej kagealven
maj 1, 2021 Öring/Trout 57 2000 Ja Vet ej Ja kagealven