0 Objekt

Jonseredsvattnet Säveåns Laxfiske

Vackra Säveån rinner genom leende naturområden och härliga strömsträckor, och mynnar i Göta älv vid Göteborgs hamn. Ån erbjuder fiske efter både lax och öring. Årsfångsterna av lax varierar normalt mellan 50 och 100 individer, beroende på vattenflöde och väderförhållanden, och medelvikten ligger över 5 kg. Laxfisket sköts av Sportfiskarna.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Jonseredsvattnet Säveåns Laxfiske

Vill du följa fiskräkningen gå in här >> Fiskdata.se – Fiskräkning på nätet

Säveåns lax har bedömts vara en av de få kvarvarande genuina laxstammarna i landet. Säveån har också på grund härav klassats som riksintressant enligt naturresurslagen, varför Natura 2000-områden och naturreservat bildats.

Under de säsonger som Sportfiskarna har upplåtit fisket har många laxar över 10 kg fångats. Den hittills största togs 2005 och vägde 17,64 kg. Under avelsfiske har det fångats en laxhane på 21 kg och flera laxar kring 15 kg.

Beroende på vattenföringen, temperatur m.m. anländer Säveålaxen till Jonseredsvattnet normalt i slutet av maj och därefter kontinuerligt hela säsongen. De största laxarna kommer som regel tidigt på säsongen

All information om fiskeregler, kartor med mera hittar du här

Regler

Fiskesäsong

Fiske är tillåtet 1 maj - 30 september

Säveåns olika fiskekort:
Jonseredsvattnet kallas sträckan i Jonsered från gångbron mot lokaltågsstationen och ned till Kåbäcken. Här är fiske tillåtet 1 maj - 30 september. Information om kortpriser, fiskeregler etc finns i vår infofolder om Jonseredsvattnet.

Sävedalsvattnet är sträckan i Partille från Kåbäcken och ned till Gamlestadsbron. Fiske är tillåtet 1 april - 30 september.
Information om kortpriser, fiskeregler etc finns i vår infofolder om Sävedalsvattnet.

Från Gamlestadsbron ned till Partihallarna gäller Gula Kortet. Här är fiske efter lax och öring tillåtet 1 april - 30 september.

Från Hedefors upp till Floda finns möjlighet att fiska öring på Säveåns öringfiske. Fiske tillåtet 15 maj - 31 augusti.

Metoder

Fiske får endast ske med spinn eller flugspö. Mete är inte tillåtet
Endast konstgjorda bete får användas.
Endast enkelkrok får användas. Fiske med dubbel-/trippelkrok är förbjudet. Hullinglös krok rekomederas för enklare avkrokning
På flugfiskesträckan får fiske endast ske med traditionell flugfiskeutrustning.
Huggkrok är förbjuden
Ryckfiske eller annat fiske som syftar till att kroka fisken utvändigt är förbjudet.
Felkrokad fisk (som är krokad på utsidan av munnen eller kroppen) måste släppas tillbaka.
Rörligt fiske tillämpas, dvs ett kast och ett steg nedströms.
Fiskebryggan nedströms Dicksons nedre (se kartan) är anpassad för personer med funktionshinder och de har förtur till fiskeplatsen. Bryggan är tillgänglig med rullstol via gångvägen från pendeltågsparkeringen vid Jonsereds station och parkeringen vid Jonsereds fabriker.
Fiske från båt eller bro är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Högst två laxar per säsong får behållas. Därefter måste fisket avslutas.
Högst två laxar får fångas inklusive återutsättas. Därefter måste fiske avslutas.

Utlekt lax måste återutsättas och lekfärgad lax bär återutsättas
Lax och öring under 45 cm måste återutsättas
Laxhonor bör alltid återutsättas.
Fettfeneklippt lax får inte återutsättas utan måste behållas. Den räknas inte med i säsongskvoten.

Tillägg 1 maj - 30 juni
Endast en lax får behållas under tiden maj-juni

Tillägg 1 september- 30 september
Lax- och öringhonor är fredade under september månad.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sportfiskarna region väst

031-401740 [email protected]

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Den storvuxna laxen i Säveån är en av de få kvarvarande genuina laxstammarna. Årligen fångas laxar över 10 kg. 30 maj 2005 sattes det gällande laxrekordet på 17,642 kg av flugfiskaren Micael Ingvarsson från Jonsered. Fångsten finns att beskåda som avgjutning på Sportfiskarnas regionkontor. Den största kända laxen i modern tid från ån vägde 24,5 kg och hittades strandad på 1970-talet.

Vill du lära dig mer om laxen som art, och hur man skiljer den från öringen, kan du ladda hem Sportfiskarnas laxlexikon.

Lista på övriga försäljningsställen.

Fångststatistik:

Här hittar du fångstatistik från Säveån.

Vattenflöden:

Här kan du läsa av aktuella vattenflöden i Säveån.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund