0 Objekt

Jokkmokks Jakt och fiskevårdsförening

Välkommen till Jokkmokks Jakt och Fiskevårdsförening. Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Jokkmokks Jakt och fiskevårdsförening

Vi förvaltar fisket i ett flertal sjöar i Jokkmokks närområde, fisket ovan och nedan Messaure kraftstation, Purkiforsen, delar av Appokälven samt stora delar av Pärlälven. I sjöarna finns naturliga fiskbestånd men också inplanterad fisk.

Regler

Generellt

Kontinuerlig tillsyn av fiskevattnen sker. Giltigt fiskekort skall bäras och visas upp på anmodan av legitimerad fisketillsynsman eller medlem i Jokkmokks Jakt & Fiske.

All fisk som omfattas av fångstbegränsningar avseende antal, sort, storlek etc. skall ovillkorligen släppas tillbaka.

Fiskesäsong

I rinnande vatten inom området råder fiskeförbud 15/9-15/6.

I Sör-Tjalmejaure råder fiskeförbud 15/5 - 20/6

I övriga sjöar råder fiskeförbud i anslutning till plantering, då annonseras detta på våran hemsida www.jaktfiskejokkmokk.se

Metoder

Fiske får ske med ett i handhållet spö med högst tre krokar, undantag trollingfiske uppströms Messaure kraftverksdamm där trollingfiske med obegränsat antal spön är tillåtet, samt då det av de specifika reglerna för varje fiskevatten framgår att annat redskap är tillåtet. Levande bete endast tillåtet vid pimpelfiske på fruset vatten. Vid fiske där båtfiskeförbud råder skall man ha landkänning vid fisket, undantaget då det av de specifika reglerna för varje vatten framgår att flytring är tillåtet.
Motorbåtsfiskeförbud innebär att alla typer av motorer är förbjudna. (d.v.s. även el-motorer är förbjudna).
På flugfiskesträckan i Pärlälven är enbart fiske med flugspö tillåtet. Dygns samt årskort gäller numer på alla vatten (även för trollingfiske ovan Messauredammen).

Fångstbegränsningar

Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. I Pärlälven och Appokälven får dock max 1 st Öring ingå i den totala fångstkvoten.

I Pärlälven, Purkiforsen och Appokälven gäller Minimimått 30 cm och maximimått 40 cm på laxartade fiskar

Övriga regler

Zonspecifika regler för Pärlälven:
- Zon 6 Fiske med årskort, samt 1-7-dygnskort.
- Zon 5 Catch and release. Ingen fisk får tas upp. Fiske med årskort, samt 1-7-dygnskort.
- Zon 4 Flugfiskesträcka. Endast fiske med flugspö. Fiske med årskort, samt med 1-7-dygnskort.
- Zon 3 Fiske med årskort, samt med 1-7-dygnskort.
- Zon 2 Fiske med årskort, samt med 1 - 7 dygnskort.
- Zon 1 Fiske med årskort, samt med 1 - 7 dygnskort.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Jokkmokks Jakt & Fiske

0971 – 122 00 [email protected]

Övrig kontaktinformation

http://www.jaktfiskejokkmokk.se/

Pärlälven

Fisk: Öring, harr, gädda, abborre.
Allmän information: Pärlälven är en av den sista outbyggda älvarna i Jokkmokks kommun. Älven har skogsälvens karaktär och domineras av harr, men även öring finns i älvens friska vatten. Älvens sammanlagda fiskesträcka inklusive sjöar och sel är cirka 5 mil. En sträcka av älven är avsatt enbart för flugfiske. Längs hela älven finns ett antal vindskydd och eldstäder som kan nyttjas av fiskare och skogsvandrare som behöver skydd och värme för vädrets makter eller en stunds vila. För att anpassa sportfisket efter älvens naturliga förutsättningar krävs reglering av fisket. Därför är älven indelad i olika zoner med olika bestämmelser.

Appokälven

Fisk: Öring, harr, gädda, abborre. Mindre skogsälv som år 1996 restaurerades från flottledsrensning. Sträckan som Jokkmokks Jakt & Fiske innehar sträcker sig från Vaimatsjön till långselsforsens slut.

Purkiforsen

Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake En av de sista levande forsarna i lilla lule älv. Purkiforsen ligger ca 1,5 mil från Jokkmokks tätort efter väg 747 mot karats. Det finns eldplatser, husvagnsparkeringar och torrtoalett i närheten. Det finns även en vägbro över forsen in mot Purkijaure by.

Uppströms Messauredammen

Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake. Allmän information: Alldeles ovanför dammen togs en öring på 11 kg hösten 2000. Trollingfiske är tillåte med obegränsat antal spön. Tidigare fanns ett särskillt trollingfiskekort men nu får man även trollingfiska uppströms Messauredammen med våra vanliga dygns och årsfiskekort. Båtfiske med motor samt flytring tillåtet. Nätfiske tillåtet.

OBS! TÄNK PÅ ATT IAKTAGA FÖRSIKTIGHET NÄR NI FISKAR INTILL KRAFTSTATIONEN SAMT DESS INTAG, UTSKOV, DAMM, SAMT UTLOPP M.M. KRAFTIGA STRÖMMAR SAMT VÅGOR OCH PÅSLÄPP AV VATTEN KAN SKE UTAN FÖRVARNING. FÖLJ VATTENFALLS REKOMMENDATIONER OCH EV SKYLTNING.

Nedströms Messauredammen

Fisk: Öring, harr, gädda, abborre, sik, lake. Allmän information: Nedströms dammen tas årligen stora öringar, även grov harr har landats.
Regler: Max 3 st laxartade fiskar per person och fiskedygn. Första 1000 m nedströms Messauredammen råder fiskeförbud. Båt med motor samt flytring tillåtet.

OBS! TÄNK PÅ ATT IAKTAGA FÖRSIKTIGHET NÄR NI FISKAR INTILL KRAFTSTATIONEN SAMT DESS INTAG, UTSKOV, DAMM, SAMT UTLOPP M.M.. KRAFTIGA STRÖMMAR SAMT VÅGOR OCH PÅSLÄPP AV VATTEN KAN SKE UTAN FÖRVARNING. FÖLJ VATTENFALLS REKOMMENDATIONER OCH EV SKYLTNING.

Gäddsjön

Fisk: Röding och öring.
Allmän information: Mellan väg 45, söder om polcirklen och Pärlälven ligger Gäddsjön. Torrtoalett och vindskydd finns intill sjön.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Minimimått Laxartade fiskar: 30 cm. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.

Öst-Kierats

Fisk: Regnbåge, Harr, sik, abborre, gädda.
Allmän information: Ligger i direkt anslutning till väg 45 i närheten av Polcirkeln. Här finns parkeringsplatser och vindskydd. Lämplig för barnfamiljer och äldre p.g.a. sin lättillgänglighet alldeles intill allmän väg.

Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske utan motor tillåtet (alla typer av motorer är förbjudna, även elmotorer). Flytring tillåtet.

Sör-Kierats

Fisk: Röding och öring.
Allmän information: Sör-Kierats ligger ca 500 meter sydväst om Öst-Kierats.

Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Minimimått Laxartade fiskar:30 cm. Flytring tillåtet. Båtfiskeförbud.

Väst-Kierats

Fisk: Ett naturligt bestånd av Harr. Väst-Kierats ligger ca 1km väster om Öst-Kierats. Eldplatser finns på lämpliga platser runt sjön.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.

Väst-Väst-Kierats

Fisk: Harr. En liten tjärn väster om Väst-Kierats.

Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet.

Talvatis

Fisk: Regnbåge, abborre, mört, gädda.
Allmän information: Talvatis är en liten sjö som ligger i direkt anslutning till Jokkmokks samhälle. Runt hela sjön går en bred och lättgången stig. Bryggor och rastplatser längst sjönt gör sjön till ett trevligt och lättåtkommligt utflyktsmål. Sjön är inte lämplig för vinterfiske.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiskeförbud. Flytring ej tillåtet. Fritt fiske för ungdomar under 18 samt sjukpensionärer och ålderspensionärer.

Storskabram

Fisk: Harr, gädda, abborre, mört.
Allmän information: Sjön ligger ca 2 km väster om Jokkmokk, vid väg 747, i närheten av Skabram stugby. Sjön är populär så väl sommar som vinter. Utöver harr så kan Skabram bjuda på ett spännande gäddfiske. Flera gäddor över 10 kg har fångats! Det ryktas även om stora mörtar.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.

Lillskabram

isk: Gädda, abborre, mört.
Allmän information: Lillskabram ligger strax söder om Skabram. Sjön fick sitt genombrott som bra specimenvatten efter mört sommaren år 2000, då fiskare från hela Sverige reste dit för att fiska mört. Chansen att få en mört över 7 hg är stor. Flera mörtar över 1 kg har tagits upp och återutsatts.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.
Regler: Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet.

Sjöarna i Serri naturreservat

Följande sjöar inom reservatet: Roantja, Tjoalmejavratja, Suobbat, Amma-Tjärn, samt den del av Slakka-sjön som ligger inom Serri-Naturreservat. Fisk: Abborre och Gädda. Serri Naturreservat bildades 1970. Det är ett område med urskogs-miljö. I området finns strövstigar, skoterleder, eld och rastplatser samt vindskydd. Informationstavlor och rastplatser finns även vid genomfartsvägen. För övrig information om reservatet bla. dess regler och gränser se länsstyrelsens hemsida.

Regler: Båtfiske samt flytring förbjudet.

Piertinjaure

Fisk: Abborre, Gädda, Harr, Öring, Sik. Mellan Zon 5 och 6 i Pärlälven ligger Piertinjaure. Du når sjön enklast från Karatsvägen (väg 747).
Regler: Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet. Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn.

Sör Tjalmejaure

Ca 1,5 km öster om Kieratssjöarna ligger Sör Tjalmejaure. Här finns fina Harrar.

Regler: Båtfiske med motor tillåtet. Flytring tillåtet. Max tre laxartade fiskar per person och fiskedygn. Mellan 15/5-20/6 råder fiskefördbud.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 4, 2022 Öring/Trout 55 1500 Ja Ja Nej jokkmoksjf