0 Objekt

Järvsö FVO

Inom Järvsö fiskevårdsområde finns många möjligheter till trevliga fiskeupplevelser. Vår del av Ljusnan bjuder på spännande fiske efter många fiskarter. Öring och harr i Edeforsen, bra fiske efter gädda, abborre och gös i den lugnflytande delen.

Om Järvsö FVO

Järvsö fvo erbjuder ett varierat fiske i såväl sjöar som vattendrag. Gräningen är väl känt som bra fiskevatten där vi regelbundet sätter ut fångstfärdig fisk. Ljussjön är en pärla för flugfiske efter vild harr och öring. Vårt mest lättillgängliga ädelfiskevatten är Kramstatjärn, där vi sätter ut regnbåge och öring regelbundet. Vi hyr ut båtar i de flesta av våra intressantaste vatten. Fisket efter gädda och abborre håller också bra klass inom fiskevårdsområdets många skogstjärnar- och sjöar.

Här finns fiske för alla, lycka till!

Regler

Generellt

Samtliga fiskekort är personliga

Fiskesäsong

FISKEFÖRBUD 16/9 - 24/12 i samtliga örings-, rödings- och harrvatten.
Utom i Harsasjön där fiske riktat efter gädda är tillåtet efter 16/9
Gösfiske: fiskeförbud hela juni månad.
Ljussjön, Storöratjärn och Edeforsen: fiskeförbud 16/3- 14/5 samt 16/9 - 24/12
Stora Kölsjön och Åvattnet: Nätfiskeförbud mellan 1/10- 30/4
Harsasjön, Bodasjön och Dalsjön: nätförbud under hela året

Kräftfiske: fiskeförbud råder under hela året
Kramstatjärn: är öppen för fiske året runt

Fiskeförbud råder i:
Ljusvallsbäcken mellan Ljussjön och Grundvattnet.
Gräningebäcken till Vinnfarvägen.
Bäcken från Storöratjärn till Lillöratjärn.
Gammelmyrbäcken (från Simessjön) och Aborrtjärnsbäcken råder fiskeförbud
i de första 200 m i bäckarna.
För övriga vatten, se lokalt anslagen information.

Metoder

Fiske från båt är förbjudet i följande vatten:
Abborrtjärn, Gartsbotjärn, Högbergstjärn, Kramstatjärn, Långtjärn v. Kölvallberget, Mytingen, Oktjärn och Stormorstjärn.
Släpfiske är förbjudet i följande vatten. Gräningen, Ljussjön, Simessjön och Storöratjärn.

I Ljussjön, Gräningen och Simessjön är fiske från båt tillåtet med särskilt båtkort.
Ett kort per båt, EJ motor. ( Båtkorten kan endast lösas hos Owe Wiklund 070- 630 80 99)
Flytring likställs med båt.

Övriga vatten inom Fiskevårdsområdet upplåts till fiske från båt.


För fiske med nät krävs ett tilläggskort. Kan endast köpas av fiskerättsägare, fastboende och fritidshusägare inom Järvsö FVO
Nätfiske är tillåtet i Storsjön (Stora Kölsjön) och Åvattnet fr. o m 1/5 t.o.m. 30/9.
Nätförbud gäller i Ljusnan, inom en radie av 200 meter från mynningen av Milån och Sörbyån. Samt i Edeforsen från sockengränsen ner till gräns som markeras av skyltar.
Nätförbud gäller även under hela året i Harsasjön och Bodasjön och Dalsjön.
Fiske med nät får ej ske i bäckar och åar, ej heller så att en fiskådra eller fiskvägar avstängs till mer än 50 %.
För fiske med nät gäller begränsning till 5 nät/kort med en sammanlagd längd av högst 150 meter.
Näten skall vara märkta så att det tydligt framgår vem brukaren är.
Nät räknas till de rörliga redskapen.

Allt kräftfiske är tillsvidare förbjudet

Förbud mot ryckfiske gäller i samtliga vatten inom Järvsö FVO.

Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 3 krokar.
Fiske med handredskap är tillåtet i Järvsö Fiskevårdsområdesförenings samtliga vatten,
förutom där totalt fiskeförbud råder.

I följande vatten får dock endast fiske med ett (1) handredskap / person / kort bedrivas:
Abborrtjärn, Gartsbotjärn, Grundvattnet, Gräningen, Högbergstjärn, Högvallstjärn,
Kramstatjärn, Lillöratjärn, Ljussjön, Långtjärn (v, Kölvallsberget), Långtjärn (v Gräningen),
Mytingen, Oktjärn, Simessjön, Sortvattnet ( se även § 12), Storöratjärn, Stormorstjärn, Svarttjärnarna,
Öratjärn (v Nor), Stor Öratjärn, Edeforsen i område som markeras med skyltar,
Kyrköströmmen, bäckar och åar.

Tillåtet fast redskap är ryssja.
Fiske med fasta redskap får ej bedrivas så att fiskådra eller fiskvägar avstängs till mer än 50%.
Fasta redskap skall vara märkta så att det tydligt framgår vem brukaren är.
Fasta redskap får ej förekomma inom en radie av 200 meter från mynningen av Milån och Sörbyån.

Med övriga rörliga redskap avses utterbräda, mjärde, långrev, angeldon och ståndkrok.
Övriga rörliga redskap får användas i samtliga vatten utom i de vatten som undantagits för
fiske med endast ett (1) handredskap.
Övriga rörliga redskap skall vara märkta så att de tydligt framgår vem brukaren är.
Fiske med övriga rörliga redskap är förbjuden i en radie av 200 meter från mynningen av Milån och Sörbyån.

Fångstbegränsningar

Minimimått:
Öring och Röding 25 cm.
Harr 30 cm
Gös 40 cm

Inom Fiskevårdsområdet råder fångstbegränsning av öring, röding, harr och regnbåge
till 3 st / kort / dygn.

Övriga regler

Fisketillsyn sköts av tillsynspersoner förordnade av Länsstyrelsen.
Fiskekort skall medtagas vid fiske och vara försett med kvitto eller försäljningsställets
stämpel/signatur samt innehavarens namn och giltighetstid.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Vid brott mot FVO:s regler kommer en kontrollavgift enligt fastställd lista tas ut av fiskaren

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Abborrtjärn

-

Björken

-

Bodasjön

-

Bursjön

-

Västerbursen

-

Edeforsen

-

Gartsbotjärn

-

Glistjärn

-

Grundvattnet

-

Gräningen

-

Harsasjön

-

Högbergstjärn

-

Högvallstjärn

-

Kalvsjön

-

Kramstatjärn

-

Kyrköströmmen

-

Kölsjön, stora

-

Lafsen, stora

-

Ljusnan

-

Ljussjön

-

Långtjärn v. Gräningen

-

Långtjärn v. Sortvattnet

-

Milsjön

-

Milån

-

Mytingen

-

Mörtsjön st. och lilla

-

Oktjärn

-

Orsmilen

-

Rossen

-

Sidskogssjön

-

Simessjön

-

Skålbosjön

-

Sorttjärn

-

Sortvattnet

-

Spjuttjärn

-

Stensjön, västra

-

Stensjön, östra

-

Stormortjärn

-

Storöratjärn

-

Stråsjön, östra

-

Stråsjön. stora v:a

-

Stråsjön, lilla v:a

-

Stugsjön

-

Svalåtjärn

-

Svarttjärn, östra

-

Svarttjärn, västra

-

Svartvallsjön

-

Uvåssjön

-

Valåssjön

-

Vikarvågen

-

Vinnfarssjön

-

Vinnfarsån

-

Vålsjön

-

Vås

-

Åvattnet

-

Öratjärn ö Stavsätra

-

Öratjärn v Nor

-

Övrig information

All märkt gös i Dalsjön ska återutsättas
Barn under 16 år fiskar gratis.
Släpfiskeförbud råder i Gräningen, Simessjön och Ljussjön och Storöratjärn
Mäskning förbjuden i vatten som är upplåtna för fiske med endast ett handredskap ( Se Metoder)
Fiske av laxartad fisk får ej ske till försäljning.
Decimeringsfiske i Sortvattnet. Angling riktat efter gädda är tillåtet för den som har löst ett decimeringsfiskekort

Fiskeförbud: Styrelsen kan vid behov införa fiskeförbud utan årsmötesbeslut.

Fisket upplåts i samtliga vatten utom Gräningen, Kramstatjärn, Simessjön, Sortvattnet och Ljussjön på följande korttyper:
Fiskerättsinnehavarekort: Kan endast köpas direkt av ordförande eller kassör
Årskort:

Nätkort: Får lösas av fiskerättsägare samt fastboende och fritidshusägare inom Järvsö FVO

Dygnskort

Gruppkort: Gruppfiskekort kan lösas enligt överenskommelse med ordföranden eller kassör.

Fisket i Gräningen, Kramstatjärn, Simessjön, Sortvattnet och Ljussjön upplåts på följande korttyper:

Dygnskort.

Båtkort: Gäller tillsammans med Dygnskort

Flytringskort: Gäller tillsammans med Dygnskort

Decimeringsfiskekort: Gäller endast i Sortvattnet för angling riktat efter gädda

Vid fisketävlingar ska tillstånd sökas hos styrelsen samt avgift betalas till Järvsö FVO.