0 Objekt

Ivösjöns Fiskevårdsförening

Föreningens mål är att ansvarsfullt vårda Ivösjön- och Levrasjöns miljö, dess fiskbestånd och erbjuda alla medlemmar och fiskekortsköpare ett fantastiskt fiske i en fantastisk natur. Nu kan du enkelt köpa fiskekort och lösa medlemskap för Ivösjön direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort och välj den produkt du vill köpa.

Om Ivösjöns Fiskevårdsförening

Ivösjön är med sin yta på 54 km² Skånes största insjö. Sjöns medeldjup är 10,5 meter och största djup är ca 50 meter. Den är belägen i ett mycket kuperat och naturskönt område i nordöstra Skåne mellan Bromölla och Kristianstad.

Ivösjöns Fiskevårdsförening förvaltar sedan 1954 Ivösjön genom ett nyttjanderättsavtal med fiskerättsägarna som organiseras i Ivösjöns fiskevårdsområdesförening. Sedan 2015 arrenderas även Levrasjön som ligger öster om Ivösjön av Levrasjöns fiskevårdsområdesförening.

Föreningen välkomnar alla fiskeintresserade, som genom att betala medlemsavgiften på 300 kr, blir medlem i föreningen och får fiska under ett helt år i Ivösjön och Levrasjön.

Regler

Generellt

Medlem och fiskekortsköpare ska kunna visa upp legitimation när man fiskar. Översiktliga regler hittar ni under respektive underrubrik nedan.

För detaljerade stadgar och regler hänvisar vi till länken nedan.

Fiskeregler och stadgar

Fiskesäsong

Öring är fredad 1 oktober t.o.m. 31 december.

Signalkräftor får fiskas från kl.17.00 andra onsdagen i augusti till och med den 15 september. Varje medlem får använda 10 burar eller mjärdar.

Metoder

För de som enbart löst fiskekort är rätten att fiska begränsad till spinnfiske, pimpel, mete och släpfiske/dragrodd med högst 2 spön per båt. I övrigt gäller samma regler.

Medlemskortet berättigar till följande fiskeutövande: Spinn, flugfiske, pimpel, mete, angeldon, håv, dragrodd, trolling, nät, långrev och ryssjor. Fiske med mekaniska krokar s.k. saxar är inte tillåtet. Angelfiske eller ismete är tillåtet med högst 10 redskap.

Varje medlem får använda högst 100 meter nät, två dubbla eller fyra enkla ryssjor med en höjd lägre än en meter och försedda med två 60 mm stora flyktöppningar på var sin sida i fiskhuset, långrev med maximalt 300 krok. Redskapen får ej stå ute längre tid än två dygn utan att vittjas. Samtliga utsatta redskap ska i båda ändar, vara utmärkta med flaggvakare, som mäter minst 40 cm ovan vattenytan eller alternativ märkning som är lika synlig samt märkta med ägarens namn, adress och telefonnummer. Kräftburar kan dock märkas ut med mindre men tydliga flöten.

Fångstbegränsningar

Minimimått: öring 50 cm, gädda 45 cm, gös 45 cm och signalkräfta 10 cm

Fångad fisk eller kräftor som understiger minimimåttet ska omedelbart återutsättas i sjön.

Ål och mal är fredade arter och ska omedelbart återutsättas i sjön. Fångad mal ska om möjligt fotograferas och rapporteras till föreningen innan återutsättningen om det är möjligt utan att skada fisken.

Övriga regler

Ivösjöns fiskevårdsförening rekommenderar att gäddor för konsumtion ska vara mellan 45 och 75 cm och att större gäddor återutsätts. Om gäddan är skadad eller om man av andra skäl vill behålla en större gädda så är det helt i sin ordning att avliva och behålla gäddan.

Utanför Byån och Holjeån finns fredningsområden inom vilka fiske med nät är förbjudet från 1 september till och med 31 december.

Fredningsområden för gösens lek finns i Östrevik, söder om Ivön och kring Stora Danmark inom vilka allt fiske är förbjudet från 1 maj till och med 15 juni.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Christopher Martinsen

0708-944380 [email protected]

Ivösjön

Ivösjön är känd för ett mycket storvuxet abborrbestånd som lever på de stora norsstimmen som simmar i sjön. Gösen har efter en lång svacka repat sig och ökar för varje år. Gäddbeståndet är starkt och många gäddor på 10 - 15 kilo har fångats i sjön. Levrasjön är en fiskriksjö med fint abborr- och gäddfiske.

Levrasjön

Sjön är 18,5 meter djup, har en yta på 2,61 km²

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 14, 2021 Gös, Gädda 51, 100 1200, 7000 Nej, Ja Nej ivosjon
juli 12, 2021 Gös 84 5500 Nej Nej ivosjon
juli 17, 2021 Gädda 114 10000 Ja Nej ivosjon
maj 1, 2021 Gös 5000 Ja Nej ivosjon

Övrig information

Tillsynsmännen som är förordnade inom föreningens vatten har tjänstetecken och av Länsstyrelsen utfärdade förordnande. De har till uppgift att övervaka att dessa regler följs. Fisketillsynsmännen har tolkningsföreträde vid tolkningen av dessa fiskeregler. Fisketillsynsmännen har rätt att beslagta redskap som saknar märkning samt om fiskaren ej löst fiskekort eller medlemskort och överlämna dem till polisen. Vidare har tillsynsmännen å föreningens vägnar rätt att beslagta fisk. Tillsynen bevakar också att de fiskande visar hänsyn till varandras fiskesätt, etc. Varje medlem har skyldighet att anmäla obehöriga fiskare och brott mot föreskrifterna till tillsynen. Vid brott mot dessa regler kan medlem efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Brott mot föreskrifterna kan bestraffas genom kontrollavgift på upp till 2 000 kr om fisketillsynsman utdelar alternativt polisanmälas.