0 Objekt

Hunnebergs fiskekort

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och ska vara försett med ditt namn och angivet giltighetsdatum. På begäran ska du kunna uppvisa fiskekortet och dessutom kunna legitimera dig. Fiskekortet ska alltid medföras vid fiske. Vi ersätter inte borttappat kort.

Barn under 16 år fiskar i vuxens sällskap förutsatt att denne har giltigt kort, utan särskild avgift, men fångstbegränsningen tre laxartade fiskar gäller per kort.

Metoder

Ett fiskekort = ett handredskap. Med handredskap menas ett spö utrustat med lina och högst tre krokar.

I naturvatten får du använda tio angeldon per fiskekort (gäddsax är inte tillåtet). Fiske med utter eller nät är förbjudet. Du får använda flytring vid fiske med handredskap i naturvatten om inte annat angetts.

Fångstbegränsningar

Tre laxartade fiskar gäller per kort.

Kräftor får inte fångas.

Övriga regler

Observera att ingen uppläggning av båt får ske vid vattnet.

Överträdelse av fiskeföreskrifterna medför en kontrollavgift på 1 500 SEK. Fiske utan giltigt fiskekort är ett lagbrott och polisanmäls därefter. Tillsynsman har rätt att beslagta utrustning vid lagbrott eller misstanke om försök till lagbrott.

Att tänka på

Du är själv skyldig att kontrollera vad som gäller innan du börjar fiska. Länsstyrelsen kan ge besked (www.lst.se). Ändringar eller tillägg i regler och anvisningar kan göras under pågående säsong. Övrig fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler. Vid misstänkt tjuvfiske ber vid dig kontakta Kungajaktmuseet Älgens Berg på tel. 0521-27 00 40. Eldningsförbud råder överallt förutom vid iordningställda eldstäder.
OBS! Halle- och Hunneberg stängs av i 2 dygn i samband med kungajakten under hösten.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Övrig information

Fiskekort kan köpas på Kungajaktmuseet Älgens Berg
För mer information ring museet på tel. 0521-27 00 40 eller besök vår hemsida www.hunneberg.com
Du kan också köpa fiskekort på www.fiskekort.se/hunneberg
Det finns tre olika alternativ på fiskekort att köpa:
– Säsongskort som gäller för fiske i naturvatten i ett års tid från tidpunkten för köpet.
– Dagskort som gäller för fiske i naturvatten i 24 timmar från tidpunkten för köpet.
– Gruppkort för skolklasser som gäller för fiske i naturvatten i 24 timmar från tidpunkten för köpet.

Slutligen önskar vi Er en trevlig fisketur!

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund