0 Objekt

Hörnåns Fvo

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Hörnåns Fvo

Hörnån med biflöden förvaltas av Hörnåns Fvo. Här hittar du en typisk Västerbottnisk skogså med varierande miljöer. Vi ser gärna att du rapporterar ditt fiske. Använd formulär på vår sida

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Årskort för ungdom kan lösas upp till och med 17 års ålder.

Barn och ungdom upp till 15 år får fiska gratis i målsmans sällskap och endast i målsmans sällskap. Målsman måste då ha löst giltigt fiskekort.

Bevakning av Fisketillsynsman. Överträdelse beivras! / Vid överträdelse av föreningens regler åläggs en kontrollavgift på 2500 kr.

Kortinnehavaren skall visa hänsyn till andra fiskare och god fiskeetik. Innehavaren har fullständigt ansvar för att iakttaga hur fisket är reglerat i gällande författningar och upplåtarens stadgar och regler. Innehavaren skall medföra och vid anmodan uppvisa bevis om giltig fiskelicens för upplåtarens fisketillsyningsmän eller annan som agerar på uppdrag av upplåtaren.

Fiskesäsong

Fiskesäsong: 1 maj - 31 augusti, hela ån. 15 oktober - 31 december endast nedströms E4-bron och uppströms Hörnsjö. Under övrig tid på året råder totalt fiskeförbud i Hörnån. Se även artspecifika förbud nedan.

Fiskeperiod lax: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud.

Fiskeperiod harr: 1/6 - 31/8 & 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Metoder

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Huggkrok är ej tillåtet vid fiske i Hörnån.

Fångstbegränsningar

Öring
Fönsteruttag 50-60 cm
Max en öring mellan 50-60 cm per fiskare och dag. All övrig öring skall med största varsamhet ovillkorligen återutsättas till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm. All övrig lax skall med största varsamhet ovillkorligen återutsättas till vattnet.
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm. All övrig harr skall med största varsamhet ovillkorligen återutsättas till vattnet.
Max 3 fiskar per fiskande och dag.

Övriga arter
För övriga arter gäller sunt förnuft.

Fångstrapportering
Vi ser gärna att du rapporterar ditt fiske. Använd formulär på vår sida.

Fiskeförbud
Fiskeförbud i Degerbäcken. Fvo uppmanar till restriktivt fiske i övriga biflöden eftersom dessa fungerar som barnkammare för havsöringen.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Nilsson

[email protected]

Övrig kontaktinformation

https://www.hornansfiske.se/

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
oktober 22, 2022 Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring 38, 36, 35, 35 Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja Nej hornan
oktober 16, 2022 Öring/Trout 45 Ja Ja Nej hornan
oktober 15, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 25, 40, 30, 30, 35 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej hornan
oktober 15, 2022 Harr/Grayling, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 20, 35, 32, 45, 47 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja Nej hornan
augusti 25, 2022 Öring/Trout 45 Ja Ja Nej hornan
augusti 24, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 30, 45, 35, 40, 72 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej hornan

Övrig information

Utarrenderade vatten
Där fiskekort köps separat är:
Håltjärn och Lillbursjön (www.fiskekort.se/uman)
Långtjärn och Gorrtjärn (www.gladalaxarna.se)

Årskort gäller i hela Fvo förutom utarrenderade sjöar och tjärnar.
Särskilt årskort finns för sträckan från kalkdoseraren i Tredningen och uppströms. Detta kort gäller endast här och ej på de nedre sträckorna av Hörnån. Kontakta Lars Nilsson [email protected] om du är osäker på vad som gäller.

Hörnåns Fvo uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen

Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss.