0 Objekt

Höje å Fvo

Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta kvarn till kusten och utloppet i Lomma. Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Höje å Fvo

Fiskesträckorna
Lundasträckan:
Malmövägen i Lund nedströms till väg 108 vid Trolleberg.
Kyrkheddingesträckan:
Från gamla Dalbyvägen vid glassfabriken till gamla järnvägsbron.
Lommasträckan:
Från järnvägsbron NV Habogård, inklusive Habo dammar, till kusten.

För fiske inom fiskevårdsområdet krävs giltligt fiskekort för alla över 12 år. För ungdom under 16 år är det röda årskortet som är gäller. Detta kort är gratis och finns att hämta hos våra övriga kortförsäljare.

Regler

Generellt

För fiske inom fiskevårdsområdet krävs giltligt fiskekort för alla över 12 år. För ungdom under 16 år är det röda årskortet som är gäller. Detta kort är gratis och finns att hämta hos våra övriga kortförsäljare.

Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas. Fiskekortet skall bäras synligt och uppvisas på begäran av tillsynsmän.
Förlorat fiskekort ersätts ej.

Totalt fiskeförbud i Källbyverkets reningsdammar. Fiske förbud i Önnerupsbäcken, vattendraget vid golfbanan, samt vid kyrkan. Habo dammar ingår i ett naturskyddat område

Fiskesäsong

Lax och/eller öring
Förbjuden 1/10 - 31/12. Undantaget fredningsområdet vid mynningen (15/9 - 30/4).


Lundasträckan:
Fiskeförbud under perioden 1/10 - 31/12 mellan bron vid väg 108 och Värpingebron Lommavägen. På åns södra sida, från järnvägsbron till Lommavägen i Värpinge, året runt.

Lommasträckan:
Fiske förbud i Önnerupsbäcken, vattendraget vid golfbanan, samt vid kyrkan.
Habo dammar ingår i ett naturskyddat område

Utanför åmynningen
Fiskeförbud 15/9 - 30/4

Metoder

Fiskekortet berättigar till fiske med två handredskap.

Fångstbegränsningar

Max 2 laxartade fiskar/dygn får fångas.
Minimåttet på öring är 50 cm och på lax 60 cm.

Utlekt öring eller lax skall återutsättas på ett sådant sätt att fisken överlever. Färgad lekfisk och felkrokad laxartad fisk skall också återutsättas.

Gädda: Max 2 fångade och hemtagna fiskar / kort och dag
Längre än 100 cm återutsätts!

Abborre: Max 3 fångade och hemtagna fiskar / kort och dag

Karp skall återutsättas

Totalt får varje fiskande ta hem max 5 fiskar/dag

Ålfiskeförbud: Från och med den 1 maj 2007 är allt ålfiske förbjudet.
Läs mer på Havs och Vattenmyndighetens hemsida. www.havochvatten.se sökord: ål

Övriga regler

Förverkan av rätt till fiske:
Fiskekort kan nekas eller förverkas av föreningen/tillsynsmän.
Tillsynsmän äger även rätt att avvisa person som inte följer reglerna och/eller uppträder störande för omgivningen och/eller miljön

Om du visar hänsyn kommer ditt fiske i Höje å att utvecklas och du kan känna dig välkommen åter.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lennart Meyer

070 314 92 26 [email protected]

Övrig kontaktinformation

http://www.hojeafvo.se/

Höje å

.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Övriga försäljningsställen
Här kan du också köpa fiskekort till Höje å Fvo.
Du kan även hämta ut vårt Ungdomskort (Röda kortet)Lund:
Fiskekompaniet
S. Esplanaden 20
Tel 046-14 52 75
www.fiskekompaniet .seMalmö:
Fiskedags
Östra Hindbyv. 30
Tel 040 -94 97 63
www.Fiskedags.nu
Ser du något och vill rapportera, finns tlfnnummer till Tillsyningsmän under rubriken Föreningen,
på vår hemsida http://www.hojeafvo.se/
För mer information gå in på www.lansstyrelsen.se/skane
För att komma till fiskesidan på länsstyrelsens hemsida. Gör så här. Klicka på rubriken djur och natur och klicka sedan på fiske

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren