0 Objekt

Hjukens FVO

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Hjukens FVO

Hjukens FVO ligger ca 20 km nordväst om Vindelns tätort och nås enklast via väg 363 som till stor del löper genom området. Området domineras av Vindelälven och dess sidovattendrag Hjuksån. Vindelälven är på denna sträcka delvis forsrik.

Fvo vill satsa på att göra fisket åtkomligt och trevligt. Respektera reglerna för egen och andras trevnad.
Det finns möjligheter för såväl sommar som vinterfiske. Vindelälven har på denna sträcka goda bestånd av i första hand harr. På de lugnflytande delarna av älven dominerar sik, abborre och gädda.

Regler

Fiskesäsong

Vindelälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud. Ev. dispensfiske under tiden 1/9-14/9 kräver särskilt dispensfiskekort som då finns tillgängligt i butiken. Vid fiske utan detta fiskekort riskerar du böter.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Metoder

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Fångstbegränsningar

Vindelälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud. Ev. dispensfiske under tiden 1/9-14/9 kräver särskilt dispensfiskekort som då finns tillgängligt i butiken. Vid fiske utan detta fiskekort riskerar du böter.

Harr
Minimimått 35 cm
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Kontakt

Rolf Attmarsson

0933-203 00