0 Objekt

Hissjö FVO

Nyutsatt regnbåge 22 juni. Välkommen till Hissjö Fvo. Hissjö Fvo förvaltar fisket i Hissjön, Hissjöbäcken och del av Tavelån. I dessa vatten har du chans att fånga abborre, gädda och öring.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Hissjö FVO

I Hissjön planterar vi årligen ut regnbåge av god kvalitet men du hittar också riktigt fina abborrar och monster till gäddor i sjön. Just för barn är Hissjön jättebra med tanke på all fisk som finns strandnära i sjön. Om man ger sig ut och metar från någon av våra bryggor så kan vi nästan garantera fiskelyckan. Det finns också flera ställen där det är värt att fiska direkt från land, speciellt i de södra delarna av sjön där djupkanten ligger alldeles invid vasskanten vid land.
I Hissjöbäcken och Tavelån finns ett svagt bestånd av öring och vi uppmuntrar till restriktivt fiske.

Fiskepremiär på Midsommar 2021 klockan 08:00, ny utsatt regnbåge!

27/6 fångades en regnbåge på 2kg, i norra delen av sjön.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

Metoder

Kortet berättigar till fiske med handredskap där endast ett spö åt gången får användas. Fiske med ståndkrok och nät är förbjudet. Fiske med gäddsax och angeldon är dock tillåtet under förutsättning att man sköter vittjning och upptagning av redskapen på ett korrekt sätt.

Fångstbegränsningar

Max 3 "ädelfiskar" (röding, öring, regnbåge) per fiskande, fiskekort och dag.
För övriga arter gäller god fiskeetik och sunt förnuft. Vi uppmanar till att återutsätta stora gäddor till Hissjön.

Övriga regler

Familjekortet (för boende i Hissjö) gäller kortinnehavaren, dennes make, maka eller sambo samt barn under 17 fyllda år. För icke boende i Hissjö är kortet personligt, dock får barn under 15 år fiska gratis i sällskap med kortinnehavaren.

Innehavaren av kortet åligger att tåla intrång från andra fiskare samt iaktaga vad i gällande författningar och fiskestadga är föreskrivet. Innehavaren åligger vidare att vid fiske medföra och på anfodran uppvisa detta kort för polis, tillsynsman eller fiskerättsinnehavare.

Det är förbjudet att försälja fångad fisk.

Ta hänsyn till naturen och skräpa inte ned, utan ta med Er skräp och dylikt så att fiske- och rastplatser lämnas i ett snyggt och städat skick.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 18, 2021 Regnbåge, Ingen fångst 55 2800 Nej Nej hissjo
juli 31, 2021 Regnbåge, Regnbåge, Regnbåge, Gädda, Regnbåge 880, 840, 890, 1460, 880 Nej, Nej, Nej, Ja, Ja Nej hissjo

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren