0 Objekt

Haverö Fvo

Haverö FVO består av en outbyggd del av Ljungan, 2 stora insjöar. Många tjärn och bäcksystem.

Om Haverö Fvo

Skogslandskap, mycket kuperat med bl.a Medelpads högsta berg. Stor viltstam av älg, björn, varg, järv och lodjur. Cykel & kanotleder finns.

Fisketips
Bra harrfiske i Haverö kölsillre och Vassnäs strömmar från slutet av maj fram till midsommar. Finns även chans på stor öring i dessa strömmar även om de inte är så talrika. Trolling under våren/försommaren i de större sjöarna kan också ge chans på stor öring. Tillåtet med flugfiske från flytring i Långtjärn där man kan ha fint fiske vid rockenkläckningen efter Öring och Röding.
Tillgänglighetsanpassad fiskeplats/brygga vid Mosjön. Bra fiske efter stor Gädda särskilt på senhösten i sjöarna i Ljungan.

Max 4 ädelfiskar per dygn och fiskare gäller i Långtjärn!

Regler

Generellt

LEKFÖRBUD!
Råder fiskeförbud i strömmande vatten så att öringen ska få leka
ifred (1/9-31/10)
Endast fiske med flugspö efter harr tillåtet under denna period i strömmande vatten
Max 4 ädelfiskar per dygn och fiskare gäller i Långtjärn!

Fiskesäsong

Förbjudet att fiska öring i strömmande vatten 1/9-30-31/10 Endast flugfiske med flugspö efter harr i strömmande tillåtet under denna period.

Metoder

Obs ev. Agnfisk som används skall vara fångad inom Ljungans vattensystem, detta pga att förhindra Spridning och införsel av kräftpest och andra sjukdomar.

Nät endast i sjöarna Aldern, Holmsjön, Havern, Kyrksjön, Mellansjön, Översjön samt Öjesjön, max 10 st nät, 6 fot djupa.

Fångstbegränsningar

Minimimått 30 cm öring och harr som fångas i Haverö Kölsillre och Vassnäs strömmar.
Max 4 ädelfiskar per dygn och fiskare gäller i Långtjärn!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars-Erik Nyström

070-519 17 99 [email protected]

Ljungan

.

Långtjärn

.

Kvarnån

.

Bodsjön

.

Länsterån

.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

När du inte fiskar

Badplats på Storsands camping.
Museum Hembygdsgården Säter.
Kvarnen i Haverö strömmar.
Flottningsmuseum Eldnäset.
Fäbodar, Ålhuset Albybyn, Smällvedeln
Byberget.

Fiskevård

Utplantering av öring och röding, Borttagande av vandringshinder för lekfisk. Undersökning av fiskbestånd. Biotopåtgärder i vissa vatten för att gynna öring och harr.

Vi jobbar särskilt för att stärka den naturliga produktionen av öring genom biotopvårdsåtgärder och anläggande av lek och uppväxtområden.

Sommaren 2016 har vi med hjälp av helikopter flugit ut lekgrus i Kvarnån Bodsjön samt Länsterån

Sommaren 2019 har 200 ton lekgrus flygits ut i Ljungan

för att förbättra möjligheterna för öringen att leka.

Lekbottnarna ser ut att blivit riktigt bra, nu hoppas vi att vandringsöringen hittar och fattar tycke för de nya bottnarna.

Se länk nedan för filmklipp.
https://www.youtube.com/watch?v=sfLyVdKjKZs