0 Objekt

Härens Fvo Gnosjö

Hären med flera sjöars fiskevårdsområde bildades 1938. En gemensam strävan var att vårda och bevara de sjöar som vid den tiden låg inom föreningens förvaltarskap.

Om Härens Fvo Gnosjö

Försäljningen av fiskekort kunde nu ske under mer ordnade former. Under de första åren var förvaltningen inriktad på fiskevård i form av utsättningar av gös och gädda, men också förbättring av fiskens miljöer och dess uppehållsplatser.
Dagens förvaltning är till stor del inriktad på utvecklandet av fritidsfisket i sjön Hären med kringliggande sjöar. Fiskevården i föreningen bedrivs idag med samma grundsyfte som tidigare; att gynna förutsättningarna för fisket och arbeta för en sund fiskevård som gynnar fiskbestånden.

Följande sjöar finns inom området.
Hären, Svanhalsen (Hyltesjön), Gnosjösjön (Kyrksjön), Kärven, Sunnerbosjön, (lillsjön), Horsasjön, Maggagölen, Hagasjön, Gärdessjön och Sjöarpssjön.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt. Make/maka kan fiska på samma fiskekort om de fiskar tillsammans. Annars krävs eget personligt fiskekort.

Metoder

Fiskekortet gäller för två handredskap från land eller från båt.

Rätten att fiska med 10 angeldon eller ismetet ingår i årskortet.

Ungdomar fiskar gratis till den dag de fyller 16 år. Gäller ej angel och ismete.

Fångstbegränsningar

Minimått på gös sär 45 cm

Övriga regler

För klubbar och föreningar och företag finns särskilda priser.

Dessa fiskekort gäller ej för kräftfiske.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Göran Ericsson

072-249 27 12 [email protected]

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 23, 2022 Brax 30 650 Ja Nej harensfvo
juli 26, 2021 Gös, Gös, Gös, Gös, Gös, Gös, Gädda, Abborre, Gös, Röding, Ingen fångst 1500, 1000, 1000, 900, 1200, 1100, 1000, 400, 500, 800 Ja, Ja, Nej, Nej, Ja, Ja, Ja, Nej, Ja, Ja Nej harensfvo
april 10, 2021 Gädda, Ingen fångst 4000 Ja Nej harensfvo