0 Objekt

Handsjöns FVO Bergs kommun

Här kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Fin fångst av fiskegäster från Långtjärn

Om Handsjöns FVO Bergs kommun

Handsjön 510 ha stor är ett paradis för dig som gillar gäddfiske. Handsjön är belägen i Ljungans huvudgren i Jämtland. Området är inbäddat i skogslandskap med små tjärnar, bäckar samt sjösystem. De flesta fiskevattnen är mycket lättåtkomliga för såväl storfiskare som för barnfamiljer. Pimpelfisket efter röding på vårvintern eller den ljusa sommarnattens öringhugg i Långtjärns klara källvatten är en naturupplevelse som består. Långtjärn är från 2020 delvis tillgänglighets anpassat för de som ej springer runt tjärn.

Regler

Generellt

Alla former av sportfiske med handredskap är tillåten i hela området. Barn under 16 år fiskar på målsmans kort och kvot. Familj enligt stadgarna (personerna i samma hushåll). Medlemskort och årskort gäller från datumet på kortet ett år framåt. Dygnskort gäller från tidpunkt på kortet 1 dygn framåt. Tillfälliga förbud kan förekomma i samband med fiskutsättning.

Fiskesäsong

Fiskeförbud efter öring gäller strömmande vatten fr.o.m 1 sept-31 okt

Metoder

Förbud att fiska från båt i samtliga tjärnar inom området.

Fångstbegränsningar

Max 3 ädelfiskar per dygn i Långtjärn.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Pär Nilsson

0738155255 handsjö[email protected]

Övrig kontaktinformation

www.handsjon.se

LÅNGTJÄRN

Är områdets utsättningsvatten av stor öring, regnbåge och röding.

HANDSJÖN

Har rikligt med storgädda, abborre och sik men sparsamt med öring.

LOSJÖN

Har rikligt med storgädda, abborre och sik men sparsamt med öring.

GALVATTNET

Har rikligt med storgädda, abborre och sik men sparsamt med öring.

TROLLSJÖN

Har rikligt med storgädda, abborre och sik men sparsamt med öring.

ÖRASJÖN

Har ett rikligt bestånd av småröding, sparsamt med öring och abborre.

LÅNGVATTNET

Har ett rikligt bestånd av småröding, sparsamt med öring och abborre.

TROLLSJÖTJÄRN

Finns mycket småabborre och skapligt med naturlig öring.
Det finns ett antal småtjärnar, åar och bäckar med bäcköringbestånd men de är svårtillgängliga p.g.a. skogsbruket. Det går dock att hitta fina platser efter Loån, Galvattsån, Riflobäcken och Örasjönån m.fl.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

FISKETIPS: Midsommardagen Långtjärn och Rödingspremiären Juldagen på Långtjärn. Handsjöns Fvof betalar 200 kr för varje fångad mink inom området.