0 Objekt

Hällefors Fvf

Hällefors Fiskevårdsförening grundades redan 1929. Föreningen har förändrats med tiden, men finns ändå kvar idag som en av Sveriges större fiskevårdsföreningar (drygt 800 medlemmar). Detta är vi väldigt stolta över och lyfter på fiskehatten för alla människor som lagt ner tid, arbete och engagemang under alla dessa år.

Om Hällefors Fvf

Förutom alla våra vitfiskevatten, med gädda, abborre, gös, lake osv. förfogar vi över 10 ädelfisksjöar, varav två är hyrsjöar. Till våra 8 ädelfisksjöar löses dygnskort lokalt hos våra återförsäljare, eller via automat men även online. Priset gäller för alla 8 sjöar, men sjöarna har olika bestämmelser vad det gäller redskap. Kontrollera detta innan du börjar fiska. Samtliga fiskekort, sportfiske- och ädelfiskvatten, kan köpas via vår vår Onlinetjänst (Via telefon eller dator).

 

Bergtjärn.

Kotjärn

Regler

Generellt

Våra sjöar har olika bestämmelser vad det gäller metoder och fångstbegränsning. Läs mer under respektive fiskevatten längre ner på sidan

Familjekort gäller för make/maka/sambo samt barn upp till 18 år.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Hällefors Fiskevårdsförening

070-5410980 [email protected]

Övrig kontaktinformation

https://hellefors-fiskevardsforening.se/

Bergtjärn

Bergtjärn är en hyrtjärn med regnbåge som ligger i Sävsjön-området. Det är ungefär 2 mil från Hällefors. Du hyr ensam eller i grupp och fiskar med fluga, spinn eller mete. Det finns brygga anpassad för rullstolsburen, vindskydd, eldpallkoja som man kan övernatta i och torrtoalett. Fisket sker från land.

Förfrågningar och beställningar sker via tfn. 070–541 09 80 (telefonsvarare) eller e-post. Bokningen gäller för ett dygn. 500 kr/person. Lägsta pris 4000 kr för 8 personer och 25 kg fisk utsatt.

Djupkarta Bergtjärn

Hänglandstjärn

Hänglandstjärn ligger i Sävsjön-området, ca.18 km norr om Hällefors. Fisken i sjön är regnbåge. Fisket sker från land med spinn, fluga eller mete. Det finns vindskydd, torrtoalett och brygga samt en mindre ställplats för husvagn/bil.

Karta Hänglandstjärn

Hedtjärn

Hedtjärn är en liten tjärn som ligger vid Älvsjöhyttan ca 3,5 mil norr om Hällefors. Den har en yta på 4 ha. Fisken i sjön är regnbåge och fiske från land gäller.
Både spinnfiske, mete och flugfiske är tillåten.

Det finns bryggor, vindskydd, torrtoalett samt en stor parkering för husvagn/bil i anslutning till sjön.

Djupkarta Hedtjärn

Högborntjärn

Högborntjärn ligger strax söder om Grythyttan, ca 1,5 mil från Hällefors. Den ligger bara några hundra meter söder om Notbindartjärn som också är en ädelfisksjö. Det är en liten tjärn på 2,8 ha, men den är ganska djup. Det finns öring, regnbåge, nors och sutare i sjön.

Fisket sker från land.

Både spinnfiske, mete och flugfiske är tillåten. Det finns inte många ställen där man kan komma ut med flugspö. Det finns vindskydd, torrtoalett och bryggor.

Djupkarta Högborntjärn

Kotjärn

Kotjärn är en liten hyrsjö med regnbåge som ligger i Sävsjön-området. Det är ungefär 1,8 mil från Hällefors till Sävsjön. Sjön är på knappt 2 ha. Det finns två stycken vindskydd, brygga och två torrtoaletter. Det finns bitvis spänger runt hela sjön. Fisket sker från land.

Förfrågningar och beställningar sker via telefon 070–541 09 80 (telefonsvarare) eller e-post.

Bokningen gäller för ett dygn. 500 kr/person. Lägsta pris 4000 kr för 8 personer och 25 kg fisk utsatt.

Djupkarta Kotjärn

Kviddtjärnarna

Kviddtjärnarna är två små vatten i Sävsjön-området. Endast flugfiske är tillåtet. Ej tillåtet att pimpla på vinteris.
Sammanlagd yta är 1,3 ha. Vindskydd och torrtoalett finns. Spångat runt hela lilla och delar av stora Kviddtjärn. Här erbjuds ett spännande fiske efter regnbåge. Vill man ha lite ombyte så ligger Lilla Sandsjön inte långt härifrån.

Djupkarta Kviddtjärnarna

Lilla Sandsjön

Lilla Sandsjön är inte så liten som den låter. Den har en area på 11 ha. Fisken är regnbåge men det finns också mört, abborre och någon vilsen gädda. Det är spinnfiske eller flugfiske från land som gäller.

Lilla Sandsjön ligger i Sävsjön-området, ca 18 km norr om Hällefors. Sjön har en brygga anpassad för rullstolsburen, flera vindskydd, bryggor och torrtoalett. Finns även en eldpallkoja som man kan övernatta i samt en handpump för dricksvatten.

En stor parkering för husvagn/bil ligger i anslutning till sjön. Några hundra meter norrut ligger Kviddtjärnarna

Djupkarta Lilla Sandsjön

Mettjärn

Mettjärn ligger i Sävsjön-området, ca.18 km norr om Hällefors. Sjön har en area på 13 ha. Det finns regnbåge och öring i sjön. Fisket sker från land med spinn, fluga eller mete. Sjön har två vindskydd, flera bryggor och en torrtoalett. Det finns en stor parkering vid denna sjö om man vill ha med sig husvagn/bil.

Djupkarta Mettjärn

Notbindartjärn

Notbindartjärn ligger strax söder om Grythyttan, ca 15 km söder om Hällefors. Det finns regnbåge och sutare i sjön som har en yta på 3 ha. Fisket sker från land med spinn, fluga eller mete. Det finns vindskydd, torrtoaletter och bryggor. Några hundra meter söderut efter samma väg ligger Högborntjärn.

Djupkarta Notbindartjärn

Yxtjärn

Yxtjärn, som ligger uppe vid Älvsjöhyttan ca 3,5 mil norr om Hällefors, är den största ädelfisksjö vi har. Den har en yta på 20 ha. Här finns det hyrbåtar att tillgå.

Båtkort säljs av OK/Q8 Hällefors tfn. 0591-121 10. 100 kr/dygn.

Fisken är regnbåge, öring och sik. Det finns även inslag av abborre, mört och gädda.

Tillåtet att använda flytring i sjön. Det finns vindskydd och torrtoaletter.

Man får spinnfiska, flugfiska, meta och ro drag.

Vintertid är det pimpling som gäller.

Djupkarta Yxtjärn

Övrig information

Är du osäker på var du får fiska med Vitfiskekortet, kontakta föreningen.

Se info på vår hemsida för köp av våra övriga fiskekort.
www.hellefors-fiskevardsforening.se