0 Objekt

Gruckarna Bergs kommun

Vi har genom samarbete med Sportfiskarnas portal Fiskekort.se börjat sälja våra fiskekort så du kan köpa våra fiskekort direkt via mobiltelefonenen eller datorn.

Om Gruckarna Bergs kommun

Källsta strömmar är en del av Flåsjön som är reglerad. Källstaströmmarnas fiskepe- riod är maj-jun och det beror på att strömmen är reglerad. Det finns grov öring som nappar på spinnare eller wobbler.

KÄLLSTA STRÖMMAR
Fiskeperiod maj-juni. Detta beror på att strömmen är reglerad. Det finns grov öring som nappar på spinnare eller wobbler.

TORSBORG
Flugfiskeström med bro över Ljungan.

NEDRE GRUCKEN
Storgäddornas eldorado.

LJUNGHÅLET
Idyllisk plats ca. 100 m fors. Bra fiske efter öring och harr.

ÖVRE GRUCKEN
Pimpelfiske efter stor harr nedanför Söllbacka strömmar.

Regler

Generellt

Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Ungdomar under 16 år fiskar på medföljande vuxens fiskekort. Fiske gäller från hand eller land. Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fiskerättsägare eller bevakare.

Fiskesäsong

Fiske efter öring är under tiden from. 1 sep tom. 31 okt förbjudet i strömmande vatten.

Fångstbegränsningar

Minimimått på harr och öring skall vara 30cm.

Fiske skall utövas med måtta och med iakttagande av god fiskevård.

Övriga regler

Fiskare skall iakttaga varsamhet med eld och undvika att skräpa ner. Om någon iakttar att dessa regler överträds skall anmälan göras till närmaste kortförsäljare eller bevakare.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Hans Morlind

070-2178574

Flåsjön

-

Nedre Grucken

-

Övre Grucken

-