0 Objekt

Sportfiskekortet Gotland

Sportfiskarna erbjuder ett spännande och varierat fiske för hela familjen i natursköna Åminne! Varför inte kombinera fisket med bad och vandring i en härlig miljö? Obs! Nya regler för 2021: Sänkt maximimått på abborre (30 cm) och juniorfiskekortet gratis till och med det år man fyller 18 år.

Om Sportfiskekortet Gotland

Sportfiskarna region öst satsar nu på ett fiskekort som på sikt ska kunna användas i flera vatten. I dagsläget gäller Sportfiskekortet endast för ett vatten och det är Gothemsån, Åminne. Fiskesträckan vid Åminne sträcker sig från landsvägsbron (väg 146) och nedströms till en rät linje mellan Gothemsåns mynningsuddar, en sträcka på ca 1,3 km. Området är öppet för fiske året om och den nära anslutningen till havet gör att det finns fina möjligheter till varierat fiske efter ett flertal olika arter och med olika metoder. Prova jiggfiske efter abborre eller varför inte ett klassiskt mete efter stor id?!

 

Regler

Generellt

OBS! När fiskekortet är betalt och klart ska en papperskopia skrivas ut alternativt ska fiskekortet kunna uppvisas på mobiltelefon eller motsvarande digital anordning.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

OBS! DETTA FISKEKORT GÄLLER I NULÄGET ENDAST FÖR GOTHEMSÅN VID UTMARKERAD STRÄCKA I ÅMINNE. LÄS FISKEREGLERNA NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DITT FISKE.

Årskort gäller i 365 dagar från inköpsdatum och veckokort gäller i 7 dagar från inköpsdatum. Både årskort och veckokort är ett familjekort och gäller för kortinnehavaren med make/maka/sambo samt medföljande barn/ungdomar under 18 år och i kortinnehavarens sällskap. Kortet ska alltid finnas tillgängligt vid fiske och ska vid tillsyn uppvisas. Innehåll i väskor, påsar och ryggsäckar måste på begäran uppvisas. Överträdelser av fiskekortets regler kan leda till beslagtagen utrustning och böter.

Juniorfiskekortet är gratis men ordern genomförs på samma sätt som ett vanligt fiskekort. När köpet är genomfört kan man välja att skriva ut juniorfiskekortet som en pdf och ta med på fisketuren, alternativt ska ett mail eller sms kunna uppvisas vid kontroll. Juniorfiskekortet gäller till och med det år man fyller 18 år.

Metoder

Endast spöfiske med ett spö åt gången är tillåtet. Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap samt ryckfiske är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt. Eventuellt fångade gäddor eller öringar ska hanteras så varsamt som möjligt, om möjligt utan att lyftas ur vattnet, och återutsättas omgående.

1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 30 cm per fiskare och dygn. Alla abborrar som överstiger 30 cm ska återutsättas.

Det är tillåtet att behålla max 3 id per fiskare och dag.

Övriga regler

Om en fångad fisk ska vägas, använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.
Den fisk du ska ta med hem måste avlivas omedelbart och ska inte behöva utstå onödigt lidande.
Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sportfiskarna regionkontor Gotland

[email protected]

Gothemsån

Fiskesträckan i Gothemsån vid Åminne sträcker sig från landsvägsbron (väg 146) och nedströms till en rät linje mellan Gothemsåns mynningsuddar, en sträcka på ca 1,3 km. Området är öppet för fiske året om och den nära anslutningen till havet gör att det finns fina möjligheter till varierat fiske efter ett flertal olika arter och med olika metoder. Historiskt sett är Gothemsån kanske mest känt för sitt idfiske under tidiga vårar, men i ån simmar vanligtvis även arter som gädda, abborre, sarv, mört, silverruda och sutare. Tänk på att det ej är tillåtet att ta upp någon gädda och 1/3-31/5 ska även alla abborrar släppas tillbaka. Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 40cm per fiskare och dygn.

Gothemsån med dess biflöden utgör stora och viktiga ytor för havsöringens möjligheter att reproducera sig. Under hösten vandrar mängder av havsöringar upp i ån med siktet inställt på att föra sina gener vidare. Det är vanligt att havsöringen uppehåller sig i ån både inför och efter leken vilket kan leda till att en och annan fastnar på kroken. Skulle du få en öring på kroken ska den alltid, utan undantag, återutsättas!

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 10, 2022 Id, Id, Id, Gädda 600 Ja, Ja, Ja, Ja Nej gotland