0 Objekt

Gömmarens Fiske

Sportfisket i sjön är mycket aktivt och populärt. Framförallt put-and-take-fiske efter inplanterade arter såsom regnbåge, amerikansk bäckröding, öring, splejk (bastard/hybrid mellan bäckröding och kanadaröding). Både under sommartid och vintertid är sjön välbesökt av sportfiskare.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Gömmarens Fiske

Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförening sköter fiskevården och tillsynen av fiskerätten. Vill du fiska i Gömmaren så behövs det ett särskilt fiskekort.

Ett fiskekort kostar 180 kr

Vill du bli medlem kan du köpa medlemskap här >>

Ladda hem djupkarta >>

Välkomna!

Regler

Generellt

Dygnskortet gäller ej 24 timmar utan fram till 00.00 samma dag man köper det, efter 00.00 måste man lösa ett nytt kort. Kortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsynsman ska ovillkorligen efterföljas! Även tomtägare runt sjön ska medföra giltigt fiskekort vid fiske. .

Metoder

Endast fiske med fluga, haspel/spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak/doftbeten får inte användas. Endast ett spö åt gången får användas, med en rev och en krok. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, s.k. mäskning, är inte tillåten.

Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen.

Fångstbegränsningar

Max 2 laxartade fiskar får fångas på ett fiskekort och dygn. Övriga fiskarter ingen begränsning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Då 2 laxartade fiskar fångats och tagits upp får man inte under några omständigheter fortsätta fiska om man inte löser nytt fiskekort.

Minimimått för gädda är 40 cm. Mindre gäddor krokas av försiktigt och släpps tillbaka.

Övriga regler

Det är inte tillåtet att fiska från LGF´s bryggor eller från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Magnus Nylund

070-7547351 [email protected]

Gömmaren

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 10, 2021 Ingen fångst Nej gommarensfiske
april 18, 2021 Öring/Trout 40 Nej Vet ej Ja gommarensfiske
mars 25, 2021 Regnbåge 55 2800 Nej Ja gommarensfiske

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren