0 Objekt

Gömmarens Fiske

Sportfisket i sjön är mycket aktivt och populärt. Framförallt put-and-take-fiske efter inplanterade arter såsom regnbåge, amerikansk bäckröding, öring, splejk (bastard/hybrid mellan bäckröding och kanadaröding). Både under sommartid och vintertid är sjön välbesökt av sportfiskare.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Gömmarens Fiske

Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförening sköter fiskevården och tillsynen av fiskerätten. Vill du fiska i Gömmaren så behövs det ett särskilt fiskekort.

Ett fiskekort kostar 180 kr

Vill du bli medlem kan du köpa medlemskap här >>

Ladda hem djupkarta >>

Välkomna!

Regler

Generellt

Dygnskortet gäller ej 24 timmar utan fram till 00.00 samma dag man köper det, efter 00.00 måste man lösa ett nytt kort. Kortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsynsman ska ovillkorligen efterföljas! Även tomtägare runt sjön ska medföra giltigt fiskekort vid fiske.

Endast fiske med fluga, haspel / spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak / doftbeten får inte användas. Endast ett redskap åt gången får användas., med en rev och en krok. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, så kallad mäskning, är inte tillåtet.

Max 2 laxfiskar får fångas på ETT fiskekort. När 2 fiskar fångats och tagits upp, får man under inga omständigheter fortsätta att fiska om inte nytt fiskekort köpts.

Dagkortfiskare som använder hullinglös enkelkrok tillåts vid spinn och flugfiske att fiska laxfiskar enligt catch & release principen. Förutsättningarna för detta är att fisken behandlas varsamt och att fisken inte tages upp ur vattnet vid avkrokning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Catch & release får inte praktiseras vid mete eller isfiske.

Endast gädda mellan 45-75cm får tas upp. Övriga gäddor krokas av försiktigt och återutsätts.

Det är inte tillåtet att fiska från Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförenings bryggor utan tillstånd. Det är inte heller tillåtet att fiska från andra privata bryggor och tomter utan tillstånd från ägaren. Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen, så kallad trolling. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsyningsman har rätt att begära legitimationshandling. Visa hänsyn mot övriga fiskare och följ också sportfiskarnas etiska regler. Sportfiskarnas etiska regler

Metoder

Endast fiske med fluga, haspel / spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak / doftbeten får inte användas. Endast ett redskap åt gången får användas., med en rev och en krok. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, så kallad mäskning, är inte tillåtet.

Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen.

Fångstbegränsningar

Max 2 laxfiskar får fångas på ETT fiskekort. När 2 fiskar fångats och tagits upp, får man under inga omständigheter fortsätta att fiska om inte nytt fiskekort köpts.

Dagkortfiskare som använder hullinglös enkelkrok tillåts vid spinn och flugfiske att fiska laxfiskar enligt catch & release principen. Förutsättningarna för detta är att fisken behandlas varsamt och att fisken inte tages upp ur vattnet vid avkrokning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Catch & release får inte praktiseras vid mete eller isfiske.

Endast gädda mellan 45-75cm får tas upp. Övriga gäddor krokas av försiktigt och återutsätts.

Övriga regler

Det är inte tillåtet att fiska från LGF´s bryggor eller från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare.

Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsyningsman har rätt att begära legitimationshandling.

Visa hänsyn mot övriga fiskare och följ också sportfiskarnas etiska regler. Sportfiskarnas etiska regler

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Magnus Nylund

070-7547351 [email protected]

Gömmaren

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
oktober 8, 2022 Regnbåge 500 Nej Nej gommarensfiske
augusti 3, 2022 Ingen fångst Nej gommarensfiske
januari 15, 2022 Röding 900 Nej Nej gommarensfiske
juli 10, 2021 Ingen fångst Nej gommarensfiske
april 18, 2021 Öring/Trout 40 Nej Vet ej Ja gommarensfiske
mars 25, 2021 Regnbåge 55 2800 Nej Ja gommarensfiske

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren