0 Objekt

Gömmarens Fiske Medlemsskap

Nu kan du enkelt lösa ditt medlemsskap direkt på webben. När betalningen är genomförd skickas bekräftelse med ditt medlemsnummer till din E-post. Viktigt att du skriver ut E-postmeddelandet och medför detta väl synligt vid fiske. Där står ditt namn och ditt medlemsnummer. Se mer info nedan

Om Gömmarens Fiske Medlemsskap

Skapa gärna ett användarkonto först på Fiskekort.se om du inte redan har det så har du alltid tillgång till ditt medlemskap och andra köpta fiskekort online.

Du behöver även ta med ditt utskrivna medlemsskap om du valt att köpa till båtnyckel.

Medlemsskapen löper årsvis enligt angiven giltighetstid.

Välj vilket medlemsskap du vill lösa.

Regler

Generellt

Medlemskapet skall kunna uppvisas tillsammans med legitimation vid anmodan från tillsyningsman

Medlemskort finns att hämta i klubbstugan, Gömmarvägen 58, kontakta Magnus Nylund på [email protected]


Max 3 laxartade fiskar/dygn, totalt max 6 fiskar per veckan får fångas och avlivas.

Medlemmar som använder hullinglös enkelkrok tillåts vid spinn och flugfiske att fiska laxfiskar enligt catch & release principen (C&R). Förutsättningarna för detta är att fisken behandlas varsamt och att fisken inte tages upp ur vattnet vid avkrokning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Catch & release får inte praktiseras vid mete eller isfiske.

Endast gädda mellan 45-75cm får tas upp. Övriga gäddor krokas av försiktigt och återutsätts. Övriga fiskarter ingen begränsning.

Då 3 laxartade fiskar fångats och tagits upp under ett dygn får man inte under några omständigheter fortsätta fiska. För övriga arter finns ingen begränsning. Medlem och make/maka /sambo samt barn under 13 år kan fiska tillsammans på ett och samma medlemskort, men får då tillsammans fånga och ta upp högst 3 fiskar under en dag.

Kortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsynsman ska ovillkorligen efterföljas! Även tomtägare runt sjön ska medföra giltigt fiskekort vid fiske.

Medlem ska följa föreningens bestämmelser, i annat fall kan medlemskapet prövas. Vid båtfiske måste fiskaren återvända med båten efter 3 timmar, som är maxtiden för en bokning. Om ingen då väntar på båten måste den bokas om för fortsatt fiske! Båten ska städas och rengöras efter avslutat fiske.

Endast fiske med fluga, haspel/spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak/doftbeten får inte användas. Endast ett spö åt gången får användas, med en rev och en krok. Vid ismete efter gädda får dock max 5 spön/medlemskort användas. Det är tillåtet att fiska från LGF´s bryggor, förbjudet att fiska från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare. Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, s.k. mäskning, är inte tillåten.


Långsjö - Gömmarens FVO

Kansliet te: 070-7547351

www.gömmarensfiske.se

[email protected]

Metoder

Endast fiske med fluga, haspel/spinn, mete och pimpel är tillåtet. Powerbait och liknande smak/doftbeten får inte användas. Endast ett spö åt gången får användas, med en rev och en krok. Vid ismete efter gädda får dock max 5 spön/medlemskort användas.

Det är tillåtet att fiska från LGF´s bryggor, förbjudet att fiska från andra privata bryggor eller tomter utan tillstånd från tomtägare. Flytring får användas, men det är inte tillåtet att släpa ett bete efter ringen. Att kasta räkor eller annan fiskföda i vattnet för att locka till sig fisk, s.k. mäskning, är inte tillåten.

Fångstbegränsningar

Max 3 laxartade fiskar/dygn, totalt max 6 fiskar per veckan får fångas och avlivas.

Medlemmar som använder hullinglös enkelkrok tillåts vid spinn och flugfiske att fiska laxfiskar enligt catch & release principen (C&R). Förutsättningarna för detta är att fisken behandlas varsamt och att fisken inte tages upp ur vattnet vid avkrokning. Fisk som blöder, lägger sig på sidan eller med buken uppåt måste tas upp och avlivas. Catch & release får inte praktiseras vid mete eller isfiske.

Endast gädda mellan 45-75cm får tas upp. Övriga gäddor krokas av försiktigt och återutsätts. Övriga fiskarter ingen begränsning.

Då 3 laxartade fiskar fångats och tagits upp under ett dygn får man inte under några omständigheter fortsätta fiska. För övriga arter finns ingen begränsning. Medlem och make/maka /sambo samt barn under 13 år kan fiska tillsammans på ett och samma medlemskort, men får då tillsammans fånga och ta upp högst 3 fiskar under en dag.

Övriga regler

Medlem och make/maka /sambo samt barn under 13 år kan fiska tillsammans på ett och samma medlemskort, men får då tillsammans fånga och ta upp högst 3 fiskar under en dag.

Kortet är personligt och får inte överlåtas. Uppmaning från tillsynsman ska ovillkorligen efterföljas! Även tomtägare runt sjön ska medföra giltigt fiskekort vid fiske.

Kontakt

Magnus Nylund

070-7547351 [email protected]

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
maj 11, 2022 Röding 900 Nej Nej gommarenmedlem
april 17, 2021 Röding 38 490 Nej Nej gommarenmedlem