0 Objekt

Gideå Västra Fvo

Gideå Västra fiskevårdsområde startade sin verksamhet 1989. Vi ville försöka förbättra fisket inom vårt område med hjälp av de pengar som vi kunde få ur den s.k. "Björnamiljonen", medel som Gidekraft avsatt för fiskevårdande åtgärder i vår bygd.

Om Gideå Västra Fvo

Det är vår förhoppning att du uppskattar de åtgärder som vidtagits och att det leder till ett bra fiske där vi alla trivs i en ren och vacker natur

Väl mött i våra fiskevatten. Styrelsen.

Regler

Generellt

Fiskebestämmelser: (OBS, Detta fiskekort ska skrivas ut och tas med på fisketuren eller kunna visas upp i mobilen vid tillsyn. Du får ett kvitto skickat till uppgiven e-postadress och som sms till det mobilnummer du angivit vid köpet.

Kortet är personligt. Barn upp till 12 år fiskar gratis i vuxet sällskap. Fiskarna räknas på vuxens kort.

Metoder

Fiskekort gäller sportfiske med 1 handspö.

Flytringsfiske med flugspö tillåtet i Butjärnarna och Lilla Fälltjärn.

Fiske från flytetyg förbjudet i Orrvattnen, Bostjärn, Rötjärn, Långtjärn, Dalsmyrtjärn, Butjärnarna och Fälltjärnarna.

Fångstbegränsningar

I Butjärnarna och Lilla Fälltjärn begränsasfiskeuttaget till 4 st fiskar /fisketillfälle.

Övriga regler

Bäckfiske endast tillåtet i Kvarnbäcken.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Åke Strömberg

070-5646915

Gissjön

-

Bodumsjön

-

Stor-Bursjön

-

Lill-Bursjön

-

Tretjärnarna

-

Bulttjärnen

-

Lill-Hundsjön

-

Skaltjärnen

-

Hemsjön

-

Bergvattssjön

-

Högtjärn

-

Holmsjön

-

Rötjärn

-

Långtjärn

-

Dalsmyrtjärn

-

Mörttjärn

-

Butjärarna

-

Bostjärnen

-

Stora Orrvattnet

-

Lilla Orrvattnet

-

Lilla Fälltjärn

-

Kvarnbäcken

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 23, 2021 Regnbåge 40 1000 Nej Nej gideavastra

Övrig information

För att ta sig till en del av våra vatten används privata vägar. Vägarna kan vara stängda vissa tider under vår och höst för att förhindra sönderkörning.
Vintertid är vägar endast plogade om skogstransporter sker på vägen. Fråga våra kortsäljare om vägarnas beskaffenhet INNAN du påbörjar resan. Vintertid når man de flesta vatten via skoterleder.

Kortförsäljare:

Gert Lindgren Västergissjö 0663-41042Åke Strömberg Västergissjö 070-5646915

Olof Holmström Getingstabodum 0663-41030

Kontaktperson/Ordförande
Åke Strömberg 070-5646915

Fiskekortsbilaga

gideavastra_2019.pdf

Gideå Västra Fiskevårdsområde

Gideå västra fiskevårdsområde startade sin verksamhet 1989. Vi vill försöka förbättra fisket inom vårt område med hjälp av de pengar vi kan få ur den s.k. “Björnamiljonen” , medel som Gidekraft blev ålagda att avsätta till fiskevårdande åtgärder i vår bygd.

Till vår hjälp att kartlägga området och göra bedömningar av vad som är lämpliga åtgärder har vi haft Västernorrlands läns hushållningssällskap, Fiskenämnden i Y-län / Ivar Sundvisson och Anders Berglund.
Från kommunens sida har Johan Spens på Miljökontoret och Bo Edman på Fritidskontoret varit oss till stor hjälp. Utifrån de gjorda utredningarna om lämpliga objekt inom vårt område har vi gått vidare och påbörjat ett antal projekt. Här nedan visas några ex…

Tjärnar har mjärdfiskas för att reducera beståndet av småabborre vilket främjar betingelserna för öring/röding

Lekzoner har förbättras med olika åtgärder

Rotenonbehandling har utförts i vissa tjärnar varefter inplantering har skett med tillsynes gott resultat.

Trivselåtgärder har vidtagits iform av stugor, vindskydd, leder m.m

En hel del av våra vatten har kalkats och lagts in i kommunens kalkningsplan. Vi har i flera fall fått upp ph-värdet i vattnet från tveksamma 5,6 till 6,9 med de vidtagna kalkningsåtgärderna.

Fiskvakter har utbildats.
Det är vår förhoppning att du uppskattar de åtgärder som vidtagits och att det leder till ett bra fiske där vi alla trivs i en ren och vacker natur.

OBS. Fiskekort krävs för alla vatten inom området (även Gideälven,Bergvattssjön Bodumssjön,och Gissjön).
Områdets omfattning framgår av kartan du kan ladda ner Här

Har du förslag på ytterligare åtgärder m.m. så hör av dig.