0 Objekt

Foxen Stora Le

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Foxen Stora Le

  • Både Struven/Stora Le och Foxens fiskevårdsområden bildades 1991 i syfte att främja och utveckla fisket och fiskevården, att arbeta med en användbar förvaltning av resursen samt att upplåta fisket för allmänheten. Föreningarna prioriterar miljöfrämjande åtgärder som har till syfte att förbättra livsmiljön i våra många fiskevatten. Ett gemensamt fiskekort för de båda områdena togs fram 2020, vilket gäller i vatten inom de ursprungliga gränserna för Struven/Stora Le och Foxens fiskevårdsområden.

Fiskerätten förvaltas av fiskevårdsområdesföreningarna som består av områdenas fiskerättsägare. För att få fiska i något av områdenas olika vatten krävs därför fiskekort. Det övergripande fiskekortet täcker in de flesta vatten, men det finns även vissa vatten med speciella fiskekort. Ta reda på vad som gäller i det aktuella vattnet innan du börjar ditt fiske. Allt fiske i rinnande vatten är förbjudet.

Foxen och Stora Le hyser fina bestånd av framförallt gädda och abborre, men även av flera olika arter av vitfisk. Övriga för sportfiskeintresserade förekommande arter är öring och lax, även om det är främst i de södra delarna av området, samt gös. Det är framförallt ett extraordinärt fiske efter storvuxen gädda som lockar sportfiskare till Foxen och Stora Le. Här fångas årligen individer upp emot 15 kg och ibland över det. Efter gäddfisket är det abborrfisket som lockar då även de blir mycket storvuxna i sjöarna. Struven/Stora Le och Foxens fiskevårdsområden värnar om ett långsiktigt hållbart fiske så ta inte upp mer fisk än du är i behov av. Större fiskar bör alltid släppas tillbaka så varsamt som möjligt.

För aktuell information om regler, fiskekort och kontaktuppgifter ska ni alltid läsa den information som finns på områdets anslagstavlor och på informationstavlorna vid respektive fiskevatten.

Regler

Generellt

För att få fiska inom Foxen och Struven-Stora Le fiskevårdsområdens vatten krävs det fiskekort. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Endast handredskap är tillåtna. Fiskekortet ger inte rättighet till kräftfiske. Personer 16 år och yngre får fiska utan fiskekort.

En kontrollavgift på 1000 kr kan tas ut vid tillsyn om gällande fiskekort ej kan uppvisas.

Metoder

Endast handredskap är tillåtna

Vid trollingfiske gäller max 4 spön per löst fiskekort

Vid annat fiske gäller max 2 spön per båt och inga djupriggar eller paravaner

Fångstbegränsningar

Maxlängd på gädda 80 cm

Minimimått for gös är 45 cm

Max 2 gösar per dag och fiskare

Fredningstid för gös med gösfiskeförbud; 1 maj - 15 juni

Minimimått för öring/lax är 60 cm

Övriga regler

Kräftfiske är sedan 1/1 2020 förbjudet enligt Länsstyrelsens beslut.

För rätt till fiske i Holmerudsälven krävs fiskerätt inom Stuven-Stora Le FVOF. All öring som fångas där ska släppas tillbaks.

Fiskerättsbevis och ortskort
För fiskerättsägare är fisket gratis inom området. Fiskerättsbevis(fiskekort) behöver inte lösas ut för fiskerättsägarna utan det räcker med att vid kontroll kunna uppge namn och vilken fastighet man har fiskerätt genom. Som fiskerättsägare kan man ha med sig gäster gratis. De som bor inom fiskevårdsområdet men inte har fiskerätt kan köpa ortskort.

Fisketillsyn
Sker genom några av föreningen utsedda tillsyningsmän. Fisketillsynen kan även komma att lejas in.

Fiskerätt
Ägande av fiskerätt är skilt från ägande av vatten och strand. Det innebär att man inte automatiskt är fiske- rättsa?gare för att man äger en bit av en sjö eller en bit av stranden. För att ha fiskerätt måste denna rättighet vara inskriven i fastighetsregistret. Det räcker alltså inte att fisket nämns köpekontraktet. Förändringar av fiskerätt kan endast ske genom förrättning av Lantmäteriet.
Fiskerätten följer byns gränser. Man kan alltså ha fiskerätt utan att ha strandrätt eller vattenrätt och man kan ha fiskerätt utanför en annan fastighets strand. är fisket oskiftat har man rätt till fiske överallt i byns fiskevatten, oavsett utanför vilken fastighet det ligger.
I samband med att ett fiskevårdsområde bildas görs en fiskerättsutredning och en fiskerättsförteckning arbetas fram. Dessa handlingar redovisar vilka fastigheter som har fiskerätt i fiskevårdsområdet om fiskerätten är enskild (skiftad) eller samfälld (oskiftad) och hur stor andel som respektive fastighet har av fiskevårdsområdets fiskevatten.

[email protected]

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Michael Kanold

070-4918059 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Pär Näslund 070-6895218

Foxen

-

Stora Le

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Fisketurism
Inom de båda fiskevårdsområdena kan man fånga bland annat gädda, abborre, lake, öring, sik, gös, braxen, mört samt en del andra vitfiskar. Gäddfiske utövas lättast från båt på sommaren och tidigt på hösten. I Stora Le finns det möjlighet att sjösätta båt vid en sjösättningsramp vid Holmerudsfors hamn. Det finns även en naturlig ramp vid Gördsbysand, som ligger vid vägen mellan Selen och Fölsbyn. Vidare finns en ramp i Lennartsfors och en vid Sandviken i Töcksfors.