0 Objekt

Forshagaforsen

Forshagaforsen ligger i Klarälven ca 20km norr om Karlstad och har en av Sveriges bästa sträckor för flugfiske efter lax och öring. Fisket efter andra arter som gädda och lake håller även hög klass. Här har du möjlighet att ta både lax och gädda över 10 kilo på fluga samma dag. En kombination som är svårslagen!

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Forshagaforsen

Fisket i Forshagaforsen bedrivs huvudsakligen efter lax och öring som vandrar upp från Vänern. Fisket är som bäst under sommaren och det är speciella regler och zonindelning som gäller för fisket från 20 maj till 15 oktober.

Under sommarperioden (20 maj-15 okt) gäller att man måste boka sitt fiske genom att kontakta Forshagaforsens sportfiskecenter där Sportfiskarna sköter bokning och försäljning eller boka via Forshagforsens hemsida. På sportfiskecentret kan du också hyra båt och du kan bo på campen där det finns husvagnsplatser samt fyra campingstugor i direkt anslutning till fisket.

Fiskekorten som säljs här på Fiskekort.se gäller endast för perioden 16 oktober till 19 maj. Under den här perioden är det mycket god chans att fånga stor gädda, lake och även möjlighet till att ta höstharr på fluga. Vårsäsongen ger också bra fiske efter gädda och framåt april-maj kan det vara bra fiske efter id.

Regler

Generellt

Fiskekorten som säljs här på Fiskekort.se är för perioden 16 oktober till 19 maj.

 

Lågsäsongsregler Forshagaforsen

Ingen förbokning för fiske krävs.

Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet ska sitta väl synligt på den fiskande.

Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på fiskerättskort. Vid avhämtning av fiskerättsägarkort skall fiskerättsägarebevis uppvisas.

Ungdomar under 15 år får fiska fritt nedströms Skivedsbron. Gällande regler för fisket ska följas.

Fiskesäsong

Fro.m 16 oktober – 19 maj.

 

Metoder

Det är tillåtet med både spinn, mete- och flugfiske.

Naturligt bete får ej användas vid fiske efter lax och öring. Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

Vid allt fiske efter lax och öring skall hullinglös krok användas.

Fiske i syfte att rycka fast fisken är absolut förbjudet.

Fångstbegränsningar

Minimimått för lax och öring 60 cm. Fångad lax och öring understigande minimimåttet återutsätts omedelbart. Endast en lax eller öring över 60 cm får tas upp och behållas per fiskekort och dag. Väljer fiskaren att ta upp en lax eller öring över 60 cm måste alltså nytt fiskekort lösas för fortsatt fiske.

All lax och öring som har fettfenan kvar skall genast varsamt återutsättas.

All harr skall återutsättas.

Maximimått gädda: 100 cm,

Maximimått lake: 60 cm

Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen, måste omedelbart återutsättas.

 

Övriga regler

Samtliga fångster skall registreras vid Sportfiskecentret.

Vi rekommenderar att all fisk som inte skall avlivas hanteras i vattnet, användning av håv med skonsamt nät rekommenderas för att underlätta hanteringen.

Forshagaforsens fiskevårdsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Klarälven

Forshagaforsen ligger i Klarälven ca 20km norr om Karlstad och har en av Sveriges bästa sträckor för flugfiske efter lax och öring. Fisket efter andra arter som gädda och lake håller även hög klass. Här har du möjlighet att ta både lax och gädda över 10 kilo på fluga samma dag. En kombination som är svårslagen!

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Fiskekort går att köpa online på www.fiskekort.se, eller fysiskt hos oss på fiskecentret och på OkQ8 i Forshaga.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren