0 Objekt

Fliseryds Sportfiskeklubb

Fliseryds Sportfiskeklubb erbjuder fiske i tre kategorier av vatten. 1) Emån: 25 km strömfiske med lax och världens mest storvuxna havsöring + ca 20 fiskarter. 2) Sjöarna Skiren, Försjö, Lockegölarna och del av Klogöl: naturliga bestånd med bl a gädda och abborre. 3) Hällesjöarna: Put and take-fiske efter regnbåge. Även övernattning på fiskecamp.

Om Fliseryds Sportfiskeklubb

Vi önskar dig välkommen till Fliseryds Sportfiskeklubb och hoppas att du kommer att få fina upplevelser vid våra fiskevatten. Vi hoppas också du får intressanta möten med andra sportfiskare vid våra vatten eller på våra klubbmöten. Nedan informerar vi om våra vatten och vår verksamhet. Du finner ännu mer information på vår hemsida www.fliserydsfk.se. Hör gärna av dig till någon i styrelsen eller kontaktpersonerna om du har synpunkter på eller idéer till vår verksamhet.

Välkommen till Fliseryds Sportfiskeklubb!

Styrelsen

Fliseryds Sportfiskeklubb

Fliseryds sportfiskeklubb startade 1959. Klubben har sin hemvist i Fliseryd men verkar i både Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Vi är cirka 250 medlemmar, från Stockholm i norr till Skåne i söder, samt även några medlemmar från Danmark och Tyskland. Men trots allt kommer de flesta medlemmarna från Mönsterås, Oskarshamns och Högsby kommuner.

Klubbens vision

  • Förstklassigt fiske med god service och goda naturupplevelser till ett rimligt pris.
  • Engagera unga att sportfiska.
  • Enkelt och inbjudande att boka bra övernattning vid klubbens fiskecamp.

Årskort

Det är förmånligt att lösa årskort eftersom maka/make eller sambo som är medlem fiskar utan extra kostnad på ditt årskort och din fiskekvot. Alla barn fiskar naturligtvis utan avgift upp till 15 års ålder i förälders sällskap om de är medlemmar. Klubben har mycket förmånliga fiskekort och fiskekortspriser för juniorer (ålder 15 – 18 år).

Fiskevatten

Klubben arrenderar fisket i 7 sjöar och ca 25 km strand vid Emån och Kvillen. Observera att det krävs särskilt fiskekort för fiske i Hällesjöarna.

I Emån och Kvillen har du möjlighet att fiska på varierande sträckor från Kvillens inlopp ner till Oxholmarna, nästan nere vid Grönskogsområdet. Det är viktigt att du tittar på kartan över klubbens fiskevatten så att du inte fiskar på sträckor som inte klubben har rätt att fiska på. I Emåns vatten finns många spännande fiskarter att fiska efter, till exempel lax, havsöring, gädda, abborre, färna, med flera. I Emån finns också mal, men den är fridlyst och får inte fiskas. Får du oavsiktligt en mal på kroken ska den omedelbart släppas tillbaka.

I Skiren, Försjö, Klogöl, Stora och Lilla Lockegöl fiskar du på de naturliga fiskbestånden. Vanligast är det att abborre, gädda och mört som nappar, men det kan finnas ytterligare några fiskarter beroende i vilken sjö du fiskar i.

I Stora och Lilla Hällesjöarna har klubben ett fiske på inplanterad regnbåge och här behöver du ha ett särskilt fiskekort. Regnbåge sätts ut regelbundet i dessa sjöar.
I Lilla Hällesjön är endast flugfiske med flugspö tillåtet.

Klubbens båtar

Klubben har roddbåtar i Stora Hällesjön, Skiren och Försjö samt en båt vid Gåsgöl i Emån. Dessa lånar du som har fiskekort utan kostnad vid din fisketur. Som motprestation gör du rent båten efter att du använt den.

Fiskecampen

På Jungnerholmarna i Fliseryd ligger klubbens fiskecamp med nybyggd välutrustad gemensamhetsstuga och fyra mindre uthyrningsstugor med vardera 4 – 5 bäddar för våra fiskegäster och andra besökanden.
Vill du hyra någon stuga tar du kontakt med vår stugvärd Alf Holmberg på telefon 0491-777 09 eller 070-667 77 79.

Biotopvård

Klubben arbetar aktivt med att restaurera lek och uppväxtområden i Emån. Just nu är fokus riktat mot Jungnerområdet, för att utveckla det som ”barnkammare” för lax och havsöring. Genomförda åtgärder följs upp med elfiske.

Fisketillsyn

För att förhindra tjuvfiske och samtidigt kunna ge service vid fiskevattnen har klubben ett tiotal fisketillsynsmän/kvinnor som förordnats av länsstyrelsen. Så passa på att få några fisketips när tillsynsmannen/kvinnan kommer för att kontroller
ditt fiskekort.

Tävlingar

Klubben arrangerar årligen klubbmästerskap i pimpelfiske mete och gäddfiske. Som medlem är du naturligtvis välkommen att delta i fajten om att bli klubbmästare. Du kan också delta i specimentävlingen Fiskeligan, som pågår under hela året. Information om när tävlingarna är, hittar du på vår hemsida, www.fliserydsfk.se.

Nacken på Backen, Emån

Havsöring, premiären 2019

Lilla Hällesjön

Mete Emån

Försjö

Vällingströmmen, Emån

Isfiske Hällesjöarna

Campen på Jungnerholmarna, Emån

Regnbågsfiske Lilla Hällesjön

Premiärfiske Emån 2020

Fikapaus vid Lilla Hällesjön

Klumpekvarnström, Emån

Grillplats vid Stora Hällesjön

Premiärfiske 2020

Klubbens båtar Stora Hällesjön

Lilla Hällesjön

Regler

Generellt

Fiskekort (dag- respektive dygnskort):
• Hällesjöarna (dagkort)
• Emån och Sjöarna (Försjö, Skiren, Lockegöl och del av Klogöl) (dygnskort). OBS! Detta fiskekort gäller inte i Hällesjöarna!
• Sjöarna (Försjö, Skiren, Lockegöl och del av Klogöl) (dygnskort). OBS! Detta fiskekort gäller inte i Hällesjöarna!

Du måste vara medlem för att köpa årskort. Därför inkluderas medlemsavgift i årskortspriserna.

Övrigt: Regeln 1 spö per kort gäller inte om ungdom < 15 år fiskar i förälders sällskap då gäller ett spö per person men alla fiskar på ett korts fångstkvot.
Beträd ej odlad mark, ej heller bostadstomter utan lov. Allemansrätten är unik, se till att värna om den genom att visa hänsyn.
För en sportfiskare borde det vara självklart att inte lämna skräp efter sig i naturen.
HÅLL RENT I NATUREN – VARSAMHET MED ELD SKA IAKTAGAS (Ha kontroll på tider för eldningsförbud)
OBSERVERA FISKEGRÄNSERNA!
Överträdelse av ovanstående föreskrifter samt gällande bestämmelser medför att rätten att fiska omedelbart förverkas.

Läs mer om regler på Fliseryds Sportfiskeklubbs hemsida

Fiskesäsong

Emån och Kvillen
Premiärhelgen (lördag - söndag) är fiske reserverat enbart för klubbens medlemmar. Allmänna fisket som är öppet för alla med fiskekort gäller från måndagen efter premiärhelgen. Fisket efter laxartad fisk är från fastställd premiärdag till och med 30:e september. Övriga ej fredade fiskarter från premiären till och med 31 december.

Sjöarna (Skiren, Försjö, Lockegölarna och del av Klogöl)
Fiske hela året.

Hällesjöarna
Stora Hällesjön: Fiske hela året.
Lilla Hällesjön: Fiske hela året när det går att flugfiska.

Läs mer om regler på Fliseryds Sportfiskeklubbs hemsida

Metoder

Ett fiskekort = ett spö.

EMÅN och KVILLEN
Spinn, mete, fluga

SJÖARNA(Skiren, Försjö, Lockegölarna och del av Klogöl)
Spinn, mete, pimpel, fluga och angel 6 st

HÄLLESJÖARNA
Stora Hällesjön: Spinn, flugfiske, pimpel samt mete. Ett spö/kort gäller.
Isfiske efter abborre, regnbåge med 1 spö/kort (pimpel, mete).
Isfiske efter gädda med 3 spö/angeldon per fiskekort är tillåtet.

Lilla Hällesjön: Endast flugfiske med fluglina tillåtet. Ett spö/kort gäller. Isfiske är inte tillåtet

Huggkrok får ej användas.

Läs mer om regler på Fliseryds Sportfiskeklubbs hemsida

Fångstbegränsningar

EMÅN och KVILLEN
Varje dygnskort berättigar att ta upp 1 havsöring eller lax och för fiskare med årskort max 2 havsöringar/laxar per fiskare och månad. Regnbåge och annan fenklippt fisk ska tas upp (men räknas inte).
Minimått för havsöring och stationär öring är 50 cm. Lax 60 cm. Fisk som inte håller lagstadgat mått skall omedelbart återutsättas. Under höstsäsong (1-30 september) skall samtliga havsöringar och laxar ovillkorligen återutsättas.

SJÖARNA (Skiren, Försjö, Lockegölarna och del av Klogöl)
Inga fångstbegränsningar

HÄLLESJÖARNA
Högst 2 regnbågar får tas upp per dag och kort. Högst 8 fiskar/månad gäller för fiskare som har årskort. När dagskvoten är fylld ska fisket avslutas.

Läs mer om regler på Fliseryds Sportfiskeklubbs hemsida

Övriga regler

EMÅN och KVILLEN
Fångstrapportering: All fångst av lax, havsöring, öring och regnbåge skall rapporteras. Detta gäller även återutsatt fisk. Även fångst av andra fiskarter ska om möjligt rapporteras.
Övrigt: För ökad trivsel vid fiskevattnet, visa varandra hänsyn. Fiska rörligt, markera ej fiskeplatser, påbörja inte ditt fiske alltför nära (minst 30m) nedströms annan fiskare etc.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.
Egen båt skall vara märkt med namn och telefon, väl synligt.
Ett fiskekort, ett spö gäller

SJÖARNA (Skiren, Försjö, Lockegölarna och del av Klogöl)
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt (Skiren och Försjö). Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.
Egen båt skall vara märkt med namn och telefon väl synligt. Elbåtmotor får användas i Skiren och Försjö.

HÄLLESJÖARNA
All fångst av regnbåge skall rapporteras. Flytring får användas.

Stora Hällesjön: Egen båt får inte användas. Inga motorer får användas.
I mån av tillgång disponeras klubbåt avgiftsfritt i Stora Hällesjön. Rengörs noggrant efter användning som tack för lånet.

Lilla Hällesjön: Inga båtar får användas

Läs mer om regler på Fliseryds Sportfiskeklubbs hemsida

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Jan Johansson

073-912 68 99 [email protected]

Övrig kontaktinformation

www.fliserydsfk.se

Emån

Fliseryds SFK arrenderar en betydande sträcka (ca: 25 km) av Emån som Klubben upplåter för sportfiske mot lösande av fiskekort.
Övernattningsmöjligheter med bekvämligheter erbjuds vid klubbens fiskecamp till låga priser
Arrendesträckan börjar vid Ryssäng uppströms Finsjö och sträcker sig ner till Oxholmarna.
Åsträckan är rik på strömmande partier och lämpar sig utmärkt för flug- och spinnfiske.
Det finns givetvis flera intressanta fiskeplatser. Fisket får bedrivas av både spinn- och flugfiskare på hela sträckan. Någon zonindelning för spinn- respektive flugfiske finns således ej. Det är gott om utrymme för de fiskande och någon risk för trängsel vid vattnet föreligger ej. Oftast kan den fiskande välja ut ett ”eget” intressant strömparti som kan fiskas i lugn och ro.
Det finns ca 20 fiskarter i vattnet. Populärast är fiske efter lax, havsöring, färna, gädda och abborre.

Kvillen

Kvillen är en 4km lång förgrening av Emån som sammanrinner med Emåns huvudfåra i Fliseryds samhälle.
Denna förgrening (kvill) är tillgänglig för lax och havsöring.
Kvillen är annars mest känd för sitt fina bestånd av stationär öring.
Ån är fint strömmande i så gott som hela sin sträckning.

Skiren

Skiren är en näringsfattig källsjö med grusiga sandiga bottnar och vackra omgivningar. Vattnet är klart och stränderna flacka, bergiga och blockrika. Fiskbestånden är goda. I sjön finns abborre, gädda, gers, mört, sarv och sutare.

Vid sjön finns en populär kommunal badplats med omklädningsrum och toaletter. Möjligheter till naturcamping finns vid sjön.

Klubben har två roddbåtar i sjön som får lånas fritt av de som har fiskekort. Som tack rengörs båtarna väl efter fisketuren. Det är inte tillåtet att använda båtmotor i sjön.

Försjö

Försjö är en näringsfattig sjö med sköna omgivningar av hällmarkstallskog. Vattnet är klart och stränderna är blockrika eller av hällmark avlästa av kärrmarker. Sjön är 96 ha stor och maxdjupet är 8,9 meter och är beläget i södra delen av sjön. Försjö kalkades första gången 1977 och kalkas regelbundet sedan dess.
Sjön har goda bestånd av abborre, gädda, mört och sutare. Försjö är känd för sin grova abborre.
Mönsteråsleden passerar vid södra delen av sjön.

Stora och Lilla Hällesjön

Dessa sjöar är en gång i tiden rotenonbehandlade och utpräglade regnbågsvatten.
Utsättning av fångstfärdig regnbåge sker regelbundet. Fisket i dessa sjöar är mycket populärt, då det håller hög klass. Det finns även ett antal vindskydd med grillplatser. Flytring är tillåtet.

I Lilla Hällesjön tillåts endast flugfiske med fluglina och flugspö.
Högst 2 fiskar får fångas per dag. Isfiske är inte tillåtet.

I Stora Hällesjön tillåts spinn -, flugfiske och mete. Båtar finns att tillgå i Stora Hällesjön som disponeras avgiftsfritt av de som har fiskekort. Inga egna båtar eller båtmotorer får användas i sjön.
Högst 2 fiskar får fångas per dag.
Vid isfiske med spö efter gädda är det tillåtet att använda tre spö/fiskekort och död betesfisk.

Stora och Lilla Lockegöl

Stora och Lilla Lockegöl är två små sjöar som finns uppströms Försjö. Sjöarna kalkas regelbundet. Vattnet är humöst (brunfärgat).
Stora Lockegöl är ca 2 ha stor och har ett maxdjup på 3,7 m. Stränderna är till stora delar vassrika. Omgivningarna är i stor utsträckning granskog. En liten stuga ligger vid sjöns östra strand.
Lilla Lockegöl är ca 1 ha stor, men djupare än stora. Maxdjupet är 8,6 m. Stränderna har en bård av vass. Omgivningarna är till stora delar hällmarksskog med tall.
I sjöarna förekommer abborre och gädda.
Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga, pimpel och angelkrok (max 6 st.)

Del av Klogöl

Klogöl är en humös (brunfärgat vatten) skogssjö. Klubbens mesta vildmarksvatten. För att komma till sjön måste du köra ca 3 km på skogsbilväg. Omgivningarna består till största delen av hällmarkstallskog. Sjön är 5 ha stor och maxdjupet är 8 m. Endast abborre förekommer i sjön.
Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel.

Övrig information

Egen Camp

Fliseryds Sportfiskeklubbs Camp består av en huvudbyggnad samt fyra stycken mindre vinterbonade stugor med fyra eller fem bäddar i varje stuga. I huvudbyggnaden finns tillgång till kök och diverse bekvämligheter.

Medtag eget linne. Det finns också linne att hyra genom stugvärdarna.

Stughyra:
200 SEK per person och dygn. Det finns 4 – 5 bäddar per stuga.

För bokning av stuga(or) eller ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Aspequist telefon 070-5881116.