0 Objekt

Storsjöns FVOF Sandviken

Nu kan du enkelt köpa fiskekort till Storsjöns Fvo här på webben. Ditt fiskekort levereras inom några sekunder efter genomförd betalning. Det kommer både som e-post och som SMS.

Om Storsjöns FVOF Sandviken

Storsjöns Fiskevårdsområde omfattar ca 7500 ha. Där ingår hela Storsjön, Gavelhytteån upp till dammen i Hammarby, Vallbyån (Broasån) upp till första vägbro, Borrsjöån och Jädraån upp till respektive järnvägsbro, Fänjaån upp till bron i Fänja samt Koppartjärn.

Storsjöns FVOF har som målsättning att kunna erbjuda ett fiske av god kvalitet. För att långsiktigt kunna erbjuda detta är det nödvändigt att begränsa uttaget av fisk och respektera de regler som föreningen beslutat om.

Läs mer i våra fiskebilagor protokoll och verksamhetsberättelser >>

Regler

Generellt

Fiskekort är personligt (undantaget gästkort) Endast ett kort per person och fisketillfälle är giltigt.

För att skydda gösen finns fredade zoner, se info på karta!

Fiskeförbud i farleden vid Bångs klaffbro. Fiskeförbud vid Segelsällskapets hamnar i Stenbryggan & Trebo.

Fiskefolder Fiskefolder mobil Karta Regler fiskerättsägare 2021

Fiskesäsong

Fiske från båt ej tillåtet inom nätförbudszonen i Gavelhytteviken från islossning t.o.m. 30 juni.

Metoder

Max två spön/fiskekort får användas vid sommarfiske.

Vid isfiske får 1 pimpelspö användas.

Sidoparavaner är ej tillåtet.

Kräftfiske är förbjudet hela året.

Fångstbegränsningar

Max 2 gösar och 2 gäddor får tas upp per dag och person.

För gös gäller minimimätt 45 och maximimått 65 cm. Fisk över och under måttet ska återutsättas omedelbart.

Maximimått för gädda är 75 cm. Fisk över måttet återutsättas omedelbart.

Övriga regler

Förbud mot att sälja fångst.

Undvik spridning av fisk- och kräftsjukdomar. Flytta inte fisk mellan olika vatten, rengör redskap, båtar m.m. när de flyttas mellan olika sjöar och vattendrag.

Utmärkning av redskap. Alla redskap skall märkas ut med en väl synlig orange fiskekula (eller motsvarande) med diameter av minst 23 cm. Märkning av redskap ska ske med gällande fiskerättsnr/fiskekortsnr, namn & telefonnr.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Stefan Hedin

070-5321220 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Fiskevårdare Lars Ljunggren 070-3181745

Storsjön

En flikig och kuperad sjö med flertalet öar. Sjön erbjuder ett häftigt fiske efter gös och gädda.

Gavelhytteån

Fiskekortet gäller upp till dammen i Hammarby.

Vallbyån

Fiskekortet gäller upp till första vägbron.

Borrsjöån

Fiskekortet gäller upp till järnvägsbron

Jädraån

Fiskekortet gäller upp till järnvägsbron

Fänjaån

Fiskekortet gäller upp till bron i Fänja.

Koppartjärn

Del av Fvo

Övrig information

Dokument

Storsjön FVOF Stämma 2022 >>

Förvaltningsplan 2022 >>

Storsjöns FVOF årsmöte 24 mars 2021protokoll signerat >>

Storsjöns FVOF verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2021 >>

Förvaltningsplan 2021 >>

Protokoll stämma 2020 >>

Verksamhetsberättelse 2019 >>

Fiskefolder för dator >>

Fiskefolder för mobil >>

Stadgar >>

 

 

Fiskevård. Storsjöns FVOF bedriver en aktiv fiskevård och förvaltning av Storsjöns fiskbestånd, bl.a. har det beslutats om en förvaltningsplan för gösbeståndet. Ramp för sjösättning. Se karta.

Fisketillsyn. Fisketillsynsmän med förordnande inom Storsjöns Fiskevårdsområde har till uppgift att kontrollera att fiskande respekterar gällande fiskeregler. Fr.o.m. 2012 kan en fiskare som bryter mot reglerna direkt bötfällas med en kontrollavgift på 1000 kr.

Sjökort finns att köpa hos Bokia Bokhandel och Segelsällskapet i Sandviken. Mer detaljerade djupkartor finns att hitta på www.genesismaps.com.

Båtar och boende finns vid Strandbaden Årsunda samt Camp Kungsgården.

Vindskydd och rastplatser finns i västra Storsjön på Färsenön samt Tärngryten, i östra delen på Tingsön och St. Gösholmen. Handikapp-brygga finns i Gavelhyttan. För allas trevnad och säkerhet, ta med sopor hem, lämna rastplatsen välstädad samt släck eventuell eld.

Risvasar. Ett stort antal risvasar (lekbäddar) har lagts ut för att gynna rekryteringen av gös.