0 Objekt

Fiske i Gräsmark

Kom och fiska i Värmland! Gräsmark är beläget i centrala Värmland ca 90 km norr om Karlstad. Fisket som erbjuds här är varierat.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Fiske i Gräsmark

Vårt fiskeområde omfattar Norra Gräsmarks, Kymmens och Rottnens fvof.

De tre fiskarter som fiskas mest i Gräsmark är abborre, gädda och öring. Fisket efter grov abborre är bra i flera sjöar. Mest känd för fina abborrar är Kymmen. Även Grässjön och Rottnen kan bjuda på rejäla abborrar på över kilot.
Torptjärn har inplanterad regnbåge att tillgå, kort säljes separat.

Regler

Generellt

Ungdomar under 16 år fiskar gratis (gäller ej put and take).

Fiskekort för Torptjärn (Put and Take) gäller aktuell dag  till klockan 24,00.

Våra fiskevatten bevakas kontinuerligt av fisketillsyningsmän.

Fiskesäsong

Öringfiske i rinnande vatten förbjudet 1september-31 december.

Fiskeförbud i Torptjärn från 15 maj till premiären 24 juni kl.18.30.

 

Metoder

Endast fiske med handredskap.

Fiskerättsägare får använda fasta redskap inom respektive hemman.

Nätförbud i Tostebolstjärnarna, Lilla och Stora Örsjön, Svarttjärn, Rämmestjärn, Rinttjärn, Tihola, Halltjärn, Skallbergssjön, Stentjärnarna.

Fångstbegränsningar

Minimimått för öring är 25 cm.

Övriga regler

Fiskeförbud i Sågbäcken, Tossebergsbäcken, Borrälven och östra delen av Bratta älv från kraftverket till Rottnen.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Mattias Larsson

070-5500143

Tihola

-

Halltjärn

-

Storsjön

-

Mellantjärn

-

Bredsjön

-

Långtjärn

-

Holmsjön

-

Rämmestjärn

-

Laxtjärnet

-

Stora Örsjön

-

Lilla Örsjön

-

Svarttjärn

-

Lilla Gransjön

-

Gäddtjärn

-

Stentjärnarna

-

Tostebolstjärnarna

-

Lilla Finnsjön

-

Stora Finnsjön

-

Skallbergssjön

-

Abborrtjärn

-

Stora Håltjärn

-

Rinttjärn

-

Stora Gransjön

-

Trehörningen

-

Torptjärn

Put and take (regnbåge)

Grässjön

-

Kroksjön

-

Gäddtjärn

-

Klafstjärnarna

-

Nedre Halltjärn

-

Svarttjärn

-

Trehörningen

-

Tvällälven

-

Fäbroälven

-

Kymmen

-

Haklamp

Put and take (regnbåge)

Långetjärn

-

Kymsälven

-

Granån

-

Rottnan

-

Västra Råtjärn

-

Ragvaldstjärn

-

Lillsjön

-

Lomtjärn

-

Borrsjön

-

Borrälven

Fiskeförbud

Håtjärn

-

Dammyren

-

Svarttjärnarna

--

Rottnen

-

Bratta älv

Fiskeförbud nedanför kraftverk

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
mars 26, 2022 Abborre 44 1055 Nej Nej fiskeigrasmark
mars 15, 2022 Abborre, Abborre 43, 43 1010, 910 Nej, Nej Nej fiskeigrasmark

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren