0 Objekt

Färila Fvo

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder. Välkomna!

Om Färila Fvo

Färila Fiskevårsområde grundades 1930. Fiskemöjligheterna här är mycket goda och vi arbetar målmedvetet med att utveckla och återställa våra sjöar och vattendrag.
Vi vill att just du också ska upptäcka våra fina fiskevatten – vatten som erbjuder ett mycket varierat fiske med möjlighet till fantastiska naturupplevelser. Välkommen till Färila socken!

Regler

Generellt

Fiskekortsinnehavarens barn under 15 år får fiska på dennes fiskekort. Föreningar m.fl. som vill arrangera fisketävlingar inom Färila Fvo skall ansöka om tillstånd för detta senast 1 månader i förväg . Styrelsen för Färila Fvo beslutar om tillstånd ges och av Färila Fvo på tilldelat vatten. Kostnaden för fisketävlingar 10 kr per deltagare.


Tillåten fiskesträcka är från Laforsen ner till 100 m uppströms Skarpåns mynning.

Fiskesäsong

Fisket i Ljusnan är tillåtet på öring mellan 15/5 - 31/8 och harr mellan 15/5 - 31/10.

Metoder

Maskförbud I Ljusnan från Laforsen till Nedströms Knutnäsudden och gäller även vid Henriksfors strömmen.

Till ett(1) spö får fästas högst 3 flugor eller 1 drag.

Hullingslös krok bör användas.

Levande fisk får ej användas som agn.

Endast för fiske med flugspö från Hovrahällarnas nacke och 2600 m uppströms till övre ändan av Brännholmen.

Angling med max 12 don och ryssjefiske för arterna gädda och abborre är tillåtet. Gäller endast medlemmar eller tillsammans med medlem. OBS all agnfisk från andra kommuner är ej tillåten p.g.a. kräftpest mm och all agn fisk ska vara fryst minst ett(1) dygn före fisket.

Särskilda bestämmelser gäller för följande vatten: Rävsvenstjärn, Skålsjön, Skålsjötjärn, Finnsjötjärn med biflöden samt Abborrtjärn.

Fångstbegränsningar

Harr mellan 25cm och 30cm får fångas.

På öring gäller minimåttet 40 cm.

Max 4 fiskar per kort och dygn för harr och öring tillsammans. All övrig fångad harr och öring återutsätts omedelbart och undantagslöst. Även all skadad fisk.

Övriga regler

Fiske med s.k. Flytring är tillåtet i alla vatten som är öppna för fiske från båt. t.ex. Breasen, Sånghusssjön, Finnsjön, Linsdasjön, Björsjösjön, Skålavallssjön, Enskogssjöarna, Ygsjön, Ängratörn och Laforssjön. (Flytring klassas som båt)

Fiske är förbjudet i alla biflöden från mynningen i Ljusnan och 500 m uppströms biflödet.

ALL MÄSKNING är ej tillåtet inom områdets alla vatten. Vänligen kasta ej cigarettfimparna på isen/vattnet för fisken sväljer dessa och då blir det stopp i magsäcken och fisken dör av svält plågsamt och långsamt.

Nätförbud råder i alla ädelfiskvatten (Abborrtjärn, Skålsjösystemet, Gammelvallstjärn, Lusttjärn, Svarttjärn.
Båt, nät, angling är förbjudet i Abborrtjärn, Skålsjösystemet, Svarttjärn samt Lusttjärn.

Kontrollavgift uttages vid överträdelser av ovanstående regler.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Färila FVO

070-3215746 [email protected]

Övrig kontaktinformation

https://www.farilafiske.se

Abborretjärn

Se folder för mer info.

Karta och artlista

Björsjösjön

-

Breasen

-

Björnån

-

del av Dåasen

-

Enån

-

Enskogssjöarna

-

Finnsjötjärn

-

Gebbarn

-

Gammelvallstjärn

-

Holån

-

Laforssjön

-

Ljusnan (nedstr Laforsen)

-

Lindstasjön

-

Lusttjärn

-

Mångsjöarna

-

Rävsventjärn

-

del av Ranungen

-

Skålvallssjön

-

Sorgån

-

Svartån

-

Stocksboån

-

Sånghussjön

-

Skålsjön

-

Skålsjötjärn

-

Ygsjön

-

Vandelån

-

Ängratöm

-