0 Objekt

Falträsk Fvo

Välkommen till Falträsk Fvo. Här kan du köpa våra fiskekort online. Förutom våra dags och årskort kan du även köpa dygnskort till Storbergstjärn. Ädelfisk finns i ; Storbergstjärn, Kalltjärn, Falträsket, Grenen, Storträsket, och Gravmark- sjön.

Regler

Generellt

Ha alltid med ditt fiskekort. Det underlättar för dig och våra tillsynsmän vid kontroll. Brott mot gällande regler lagförs. Kortet gäller från datumet vid köpet till nästa års datum. ( exempel 2/7 2019 —- 1/7 20120.) Kortet är personligt. För familjekort gäller personer som är folkbokförda på samma adress. Barn upp till 15 år fiskar gratis på målsmans kort.

Metoder

Sportfiske med handredskap, vilket menas aktivt sportfiske med spö.

Fiske med nät är tillåtet i Falträsket, Storträsket, Grenen, Åtjärn och Sikträsket. Nätförbud gäller inom 100 meter från sund och bäckars in-och utlopp.

Fiske från båt är tillåtet i Falträsket, Storträsket, Grenen, Lappträsket, Sikträsket och
Åtjärn.

Fångstbegränsningar

Max 3 fiskar av harr, röding och öring får tas upp per kort och dygn.

Öring min 50 cm.

Övriga regler

Fiskeförbud gäller i Styggbäcken, Tväråbäcken och Västibäcken. Fram till bron vid väg 1000. ( Mellan Falträsk och Norrbyberg.)

OBS! För Storbergstjärn gäller separata dagfiskekort å 200 kronor. Gäller från årsskiftet 2020. Max tre fiskar per dag.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Elis Ivarsson

070-471 94 20

Falträsket

.

Storträsket

.

Grenen

.

Åtjärn

.

Sikträsket

.

Lappträsket

.

Storbergstjärn

.

Kalltjärn

.

Gravmark- sjön

.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund