0 Objekt

Fällforsen Piteälven

Välkommen till Fällforsens kortfiskeområde Fällforsen i Pite älv är belägen ca. 15 km NV Älvsbyn. Området omfattar ca. 2 km av Pite älv i anslutning till Fällforsen.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Karta fiskekortsområde

Regler

Generellt

Försäljningen av fiskekort för säsongen 2022 öppnas den 1:a april.

Fiskekort säljs endast under tiden 19/6 t.o.m. 31/8.

Endast 4 fiskekort/ dygn säljs på området. (endast kalenderdygn)

Fiskekortet är personligt.

Fiskekortet skall medföras vid fiske.

Fiskesäsong

Fiskekort säljs endast under tiden 19/6 t.o.m. 31/8.

Fiske efter Harr är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m den 31/8

Fiske efter Lax är tillåtet fr.o.m. den 19/6 t.o.m. den 31/8

Fiske efter öring är förbjudet under hela året.

Metoder

Fiskekortet gäller 1 spö per fiskande fört från hand, med maximalt 3 krokar.

Fiske med spinn, haspel och fluga är tillåtet.

Mete med agn (ex. mask) är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Minimimått: Harr, 35 cm
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Det är tillåtet att avliva och behålla sammanlagt 2 harrar per fiskande och dag.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

En (1) Lax / fiskekort/ dygn får behållas under tiden 19/6 t.o.m. den 31/8.
Fiske efter Lax är förbjudet övrig tid av året.
Minimimått: Lax, 50 cm
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

All Öring skall ovillkorligen återutsättas i älven.

Övriga regler

Fångstrapporter skall skickas in. Vid utebliven fångstrapport kan fiskaren stängas av från möjlighet att lösa fiskekort på området.

Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Fiskekortspriser

1 Dygn 300 kr

Övriga ordningsregler.· Parkera endast på markerade P-platser.
Visa hänsyn för fastighetsägarna inom området genom att inte nyttja deras tomter för transporter och liknande.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Jan Isaksson

0703026157 [email protected]

Pite älv

Området omfattar ca. 2 km av Pite älv i anslutning till Fällforsen.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 20, 2022 Ingen fångst Nej fallforsen
augusti 11, 2022 Ingen fångst Nej fallforsen
augusti 4, 2021 Ingen fångst Nej fallforsen
juli 24, 2022 Ingen fångst Nej fallforsen
juli 13, 2022 Ingen fångst Nej fallforsen
juli 19, 2022 Öring/Trout 85 Ja Ja Nej fallforsen

Övrig information

Anledningen till fiskeförbudet på Öring är de svaga bestånd som idag finns i Pite älv med biflöden. På sikt hoppas vi med detta förbud kunna bidra till en starkare och större stam av havsvandrande öring som tål ett begränsat fisketryck.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren