Etelhem fiskekortsområde

Välkomna till Etelhems fiskekortsområde! EteIhem är en levande socken på sydöstra Gotland med natursköna strövområden för hela familjen. I dagsläget gäller fiskekortet för Sigvalde träsk där hela familjen kan njuta av fiske, friluftsliv, bad och sköna skogspromenader!

Om Etelhem fiskekortsområde

Etelhems hembygdsförening är en aktiv och drivande förening som arbetar för en levande socken. På uppdrag av markägarna ser nu även föreningen till att upprätthålla ett tillgängligt och långsiktigt hållbart fiske i ett av socknens två träsk – Sigvalde. Fisket i träsket kan ske året runt och är lämpligt för såväl vuxna som unga.

Välkommen att njuta av fisket och friluftslivet i Etelhem!

Regler

Generellt

OBS! DETTA FISKEKORT GÄLLER ENDAST FÖR SIGVALDE TRÄSK (SE KARTA). LÄS FISKEREGLERNA NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DITT FISKE.

Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det år man fyller 16 år. För vuxna och ungdomar över 16 år krävs alltid fiskekort. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Fiskekortet ska alltid finnas till hands och på uppmaning från tillsynsperson kunna uppvisas.

Årskort gäller i 365 dagar från inköpsdatum. Årskortet är även ett familjekort och gäller för kortinnehavaren med make/maka/sambo samt medföljande barn/ungdomar under 16 år och i kortinnehavarens sällskap. Fiskekortet ska alltid finnas tillgängligt vid fiske och ska vid tillsyn kunna uppvisas. Olovligt fiske eller överträdelser av fiskekortets regler kan leda till polisanmälan.

Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!Fiskesäsong

Fiskesäsong året runt.

Metoder

Endast spöfiske med ett spö åt gången är tillåtet. Undantag gäller vid isfiske då det maximalt är tillåtet att använda tre spön åt gången. Samtliga spön ska alltid kunna hållas under uppsikt.

Fiske med mängdfångande redskap så som nät, mjärdar eller ryssjor samt ryckfiske är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Gäddor och sutare ska alltid återutsättas.

Max 2 abborrar under 30 cm får behållas per fiskare och dag.

Fiskekortet medför ej rätt till kräftfiske.

Övriga regler

Det är ej tillåtet att sjösätta egen båt, kanot, flytring eller annat flytetyg i samband med fisket.

Visa hänsyn till badgäster. Fiske är ej tillåtet på badbryggorna om det finns badande. Badgäster har ALLTID företräde på badbryggor och andra anordningar avsedda för bad.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ola Eriksson

073-701 38 77 [email protected]

Sigvalde träsk

Sigvalde träsk är en av Gotlands många unika små insjöar som lokalt kallas träsk. Att ordet träsk används kan dock skapa förvirring då vissa är förvånansvärt djupa för sin storlek. Sigvalde träsk är ett bra exempel. Träsket är relativt litet med en yta på ca 5 ha, men med ett maxdjup på imponerande 16 meter så tillhör faktiskt träsket ett av de djupare på Gotland.

Sigvalde träsk med dess omgivningar är ett perfekt besöksmål för avkoppling i fin natur, svalkande bad, vandring längs med de slingrande stigarna och, inte minst, för fiske.

Fisket passar erfaren som oerfaren! Vattnet nås lätt från stranden eller genom att följa stigen längs med bergskanten och skogen på träskets södra sida.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna