1 Objekt

Etelhem fiskekortsområde

Välkomna till Etelhems fiskekortsområde! EteIhem är en levande socken på sydöstra Gotland med natursköna strövområden för hela familjen. Nu gäller fiskekortet för Sigvalde och Hageby träsk där hela familjen kan njuta av fiske, friluftsliv, bad och sköna skogspromenader

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Etelhem fiskekortsområde

Etelhems hembygdsförening är en aktiv och drivande förening som arbetar för en levande socken. På uppdrag av markägarna ser nu även föreningen till att upprätthålla ett tillgängligt och långsiktigt hållbart fiske i ett av socknens två träsk – Sigvalde och Hageby träsk. Fisket i träsken kan ske året runt och är lämpligt för såväl unga som vuxna.

Obs! Skyddsområde för flodkräfta. Detta innebär att det i träsken är förbjudet att, utan föregående desinfektering, använda fiskeredskap och sjösätta båtar eller andra flytetyg som har använts i sötvatten utanför skyddsområdet. Mer information om kräftskyddsområdet och desinfektering finns på skyltar vid träsken.

Välkommen att njuta av fisket och friluftslivet i Etelhem!

Regler

Generellt

OBS! DETTA FISKEKORT GÄLLER FÖR SIGVALDE OCH HAGEBY TRÄSK (SE KARTA). LÄS FISKEREGLERNA NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DITT FISKE.

Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det år man fyller 16 år. För vuxna och ungdomar över 16 år krävs alltid fiskekort. Fiskekortet är personligt, får inte överlåtas och är endast gäller endast tillsammans med giltig id-handling. Fiskekortet ska alltid finnas till hands och på uppmaning från tillsynsperson kunna uppvisas.

Årskort gäller i 365 dagar från inköpsdatum. Årskortet är även ett familjekort och gäller för kortinnehavaren med make/maka/sambo samt medföljande barn/ungdomar under 16 år och i kortinnehavarens sällskap. Fiskekortet ska alltid finnas tillgängligt vid fiske och ska vid tillsyn kunna uppvisas. Olovligt fiske eller överträdelser av fiskekortets regler kan leda till polisanmälan.

Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!Fiskesäsong

Fiskesäsong året runt.

Metoder

Endast spöfiske med ett spö åt gången är tillåtet. Undantag gäller vid isfiske då det maximalt är tillåtet att använda tre spön åt gången. Samtliga spön ska alltid kunna hållas under uppsikt.

Fiske med mängdfångande redskap så som nät, mjärdar eller ryssjor samt ryckfiske är förbjudet.

Fångstbegränsningar

Gäddor och sutare ska alltid återutsättas.

Max 2 abborrar under 30 cm får behållas per fiskare och dag.

Fiskekortet medför ej rätt till kräftfiske.

Övriga regler

Visa hänsyn till badgäster. Fiske är ej tillåtet på och intill badbryggorna om det finns badande. Badgäster har ALLTID företräde på badbryggor och andra anordningar avsedda för bad.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Ola Eriksson

073-701 38 77 [email protected]

Sigvalde träsk

Sigvalde träsk är en av Gotlands många unika små insjöar som lokalt kallas träsk. Att ordet träsk används kan dock skapa förvirring då vissa är förvånansvärt djupa för sin storlek. Sigvalde träsk är ett bra exempel. Träsket är relativt litet med en yta på ca 5 ha, men med ett maxdjup på imponerande 16 meter så tillhör faktiskt träsket ett av de djupare på Gotland.

Sigvalde träsk med dess omgivningar är ett perfekt besöksmål för avkoppling i fin natur, svalkande bad, vandring längs med de slingrande stigarna och, inte minst, för fiske.

Fisket passar erfaren som oerfaren! Vattnet nås lätt från stranden eller genom att följa stigen längs med bergskanten och skogen på träskets södra sida.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 19, 2021 Gädda 4034 Ja Nej etelhemfko
augusti 21, 2021 Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre, Abborre 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej etelhemfko

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren