Källtorpssjön Kräftfiske

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Regler

Generellt

KRÄFTFISKEDAGAR
Onsdagen 5/8 2020 (Premiär)
Fredagen 14/8 2020
Fredagen 21/8 2020
Onsdagen 26/8 2020
Fredagen 4/9 2020

FISKEKORT
Det kommer att finnas 10 st. fiskekort per dag.
Kostnad per fiskekort 250 kronor.

FISKETID
Du får börja fiska 18.00 på det datum som är du har anmält. Fisket ska avslutas 23.00.
Redskap utlämnas 30 minuter före fiskets början. Lämnas tillbaka senast 30 minuter efter avslutat fiske.

BETE
Du måste själv hålla med bete, bra beten är mört och braxen.
Det finns en möjlighet att köpa bete till en kostnad av 50 kronor, men då måste du kontakta undertecknad först.

Metoder

FISKEREDSKAP.
Fiskeredskapen lämnas ut vid informationstavlan Hellasgården (Källtorpssjön). Lämnas tillbaka vid samma plats. Har du egna redskap får du gärna använda dem, men det är bara tillåtet att fiska med 10 redskap, du får använda max 5 burar + 5 håvar. ANVÄNDER DU EGNA REDSKAP MÅSTE DU MEDDELA UNDERTECKNAD DETTA FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIGT ARBETE.

Fångstbegränsningar

MAXFÅNGST.
Största antalet kräftor som får tas med hem efter avslutat fiske är 50 st. på ett fiskekort.

MINIMIMÅTT.
Kräftornas minimimått är 10 cm mätt från pannbenet till stjärtspetsen. Kräftor under 10 cm får inte tas med hem.

Övriga regler

VID AVSLUTAT FISKE.
Du som lånat redskap ska rensa håvarna från skräp och överblivet bete, knäpp ihop säkerhetsnålen som håller betet och linda upp linan runt pinnen.
Eventuella frågor ring Lars Hansson mobil: 073-0550885 eller mail [email protected]

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Hansson

073-0550885 [email protected]

Källtorpssjön

kräftfiske