0 Objekt

Källtorpssjön Kräftfiske

Köp ditt kräftfiskefiskekort till Källtorpssjön direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj önskat datum och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Regler

Generellt

KRÄFTFISKEDAGAR
Onsdagen 4/8 2021 (Premiär)
Fredagen 13/8 2021
Fredagen 20/8 2021
Onsdagen 25/8 2021
Fredagen 3/9 2021

FISKEKORT
Det kommer att finnas 10 st. fiskekort per dag.
Kostnad per fiskekort 250 kronor.

FISKETID
Du får börja fiska 18.00 på det datum som är du har anmält. Fisket ska avslutas 23.00.
Redskap utlämnas 30 minuter före fiskets början. Lämnas tillbaka senast 30 minuter efter avslutat fiske.

BETE
Du måste själv hålla med bete, bra beten är mört och braxen.
Det finns en möjlighet att köpa bete till en kostnad av 50 kronor, men då måste du kontakta kräftfiskeansvarig först (se kontaktuppgifter under kartan längst ned på denna sida).

Metoder

FISKEREDSKAP.
Fiskeredskapen lämnas ut vid informationstavlan Hellasgården (Källtorpssjön). Lämnas tillbaka vid samma plats. Egna redskap måste desinficeras om de har använts i annat vatten och det är bara tillåtet att fiska med 10 redskap (max 5 burar + 5 håvar). Om du ska använda egna redskap måste kräftfiskeansvarig meddelas först för att undvika onödigt arbete (se kontaktuppgifter under kartan längst ned på denna sida).

VID AVSLUTAT FISKE.
Du som lånat redskap ska rensa håvarna från skräp och överblivet bete, knäpp ihop säkerhetsnålen som håller betet och linda upp linan runt pinnen.

Fångstbegränsningar

MAXFÅNGST.
Max antal kräftor som får tas med hem efter avslutat fiske är 50 st. på ett fiskekort.

MINIMIMÅTT.
Kräftornas minimimått är 10 cm mätt från pannbenet till stjärtspetsen. Kräftor under 10 cm ska släppas tillbaka.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Lars Hansson

073-0550885 [email protected]

Källtorpssjön

kräftfiske

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna