0 Objekt

Emsfors SFK

Nu är försäljningen igång av våra fiskekort. Det finns 2 kort per dag att köpa. Är det rödmarkerat i kalendern är kvoten fylld för den dagen. Välkomna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Emsfors SFK

Välkommen till ett fantastiskt lax- och öringfiske i Emån. Det finns 2 dygnsfiskekort per dygn att köpa. Vi uppskattar att ni tar er en minut och lämnar en fiskerapport när ni fiskat klart så får vi bättre data på fisket. Fångstrapport lämnas via formuläret på denna sidan.

Regler

Generellt

Ett fiskekort/dag/spö och får lösas för max 3 dagar i följd. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas eller säljas. Kortet ska bäras synligt vid fiske. Olovligt eller olaga fiske beivras på ESFK:s vatten i Emån. Avbokning av köpt kort är inte möjlig.

ESFK:s fiskesträcka gäller båda sidor av Emån. Den börjar ovan Hälleforshult (uppströms Karlshammar) och slutar nedströms vägbron efter stora höljan vid Emsfors samhälle. Sträckan är inte uppmärkt eller skyltad så skaffa gärna Fältkarta 5G Oskarshamn NO eller se karta här. Den kan även beställas genom Lantmäteriet.

Varje enskild kortköpare måste ta reda på ESFK:s gränser mot andra vattenägare liksom aktuella förbudszoner vid kraftverken. ESFK frånsäger sig ansvar härvidlag.

Metoder

Endast handredskapsfiske är tillåtet.

Naturligt agn som mask eller räka efter havsöring och lax är förbjudet. Vid fiske efter gädda får betesfisk användas. Om lax eller havsöring fångas vid gäddmete måste den återutsättas. Vid fiske efter andra arter, som karpfiskar, får agn av bröd eller spannmål användas.

Allt bottenmete är förbjudet.

Gaff får inte användas.

Under perioden 1 mars tom. 30 april rekommenderar Emsfors SFK att man fiskar hullinglöst och använder max 1 trekrok.

Fångstbegränsningar

Varje dagkort berättigar att ta upp en havsöring eller lax och max två havsöringar/laxar per fiskare och månad. Minimått är 50 cm. Utlekt eller färgad havsöring liksom havsöringshonor om hösten ska återutsättas.

All fångst av mal och ål förbjudet. Om mal eller ål fångas av misstag ska den återutsättas i Emån.

Övriga regler

Beträd inte privat tomt eller industritomt vid fisket.

För allas trevnad påbörja inte fiske framför annan fiskare i samma pool. Börja istället uppströms och idka rörligt fiske. Ett gentlemens agreement råder varför det är viktigt att fråga först vid tveksamheter.

Fångst av havsöring och lax måste rapporteras till ESFK genom hemsidan.

Vid återutsättning ska fisken inte lyftas ur vattnet mer än nödvändigt för avkrokning, mätning och fotografering. Mät längden med spöet eller måttband medan fisken ligger kvar i vattnet.

Laxparasiten Gyrodactylus Salaris förekommer i Emån vars havsöring och lax är resistenta. De som senare ska fiska i älvar som är fria från parasiten ombeds därför att noga desinficera redskapen efter fisket.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Simon Nilsson

[email protected]

Emån

ESFK:s fiskesträcka gäller båda sidor av Emån. Den börjar ovan Hälleforshult (uppströms Karlshammar) och slutar nedströms vägbron efter stora höljan vid Emsfors samhälle.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
september 22, 2021 Ingen fångst Nej emsforssfk
september 23, 2021 Ingen fångst Nej emsforssfk
april 2, 2021 Ingen fångst Nej emsforssfk
mars 9, 2021 Havsöring 40 Ja Ja Nej emsforssfk
mars 9, 2021 Ingen fångst Nej emsforssfk
mars 15, 2021 Öring/Trout 45 Ja Ja Ja emsforssfk

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren