0 Objekt

Emsfors SFK

Nu är försäljningen igång av våra fiskekort. Det finns 2 kort per dag att köpa. Är det rödmarkerat i kalendern är kvoten fylld för den dagen. OBS! Nya regler från och med 2022-03-08. Se nedan. Välkomna

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Emsfors SFK

Välkommen till ett fantastiskt lax- och öringfiske i Emån. Det finns 2 dygnsfiskekort per dygn att köpa. Vi uppskattar att ni tar er en minut och lämnar en fiskerapport när ni fiskat klart så får vi bättre data på fisket. Fångstrapport lämnas via formuläret på denna sidan.

 

www.emsforssfk.se

 

Regler

Generellt

Ett fiskekort/dag/spö och får lösas för max 3 dagar i följd. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas eller säljas. Kortet ska bäras synligt vid fiske. Olovligt eller olaga fiske beivras på ESFK:s vatten i Emån. Avbokning av köpt kort är inte möjlig.

ESFK:s fiskesträcka gäller båda sidor av Emån. Den börjar ovan Hälleforshult (uppströms Karlshammar) och slutar nedströms vägbron efter stora höljan vid Emsfors samhälle. Sträckan är inte uppmärkt eller skyltad så skaffa gärna Fältkarta 5G Oskarshamn NO eller se karta här. Den kan även beställas genom Lantmäteriet.

Varje enskild kortköpare måste ta reda på ESFK:s gränser mot andra vattenägare liksom aktuella förbudszoner vid kraftverken. ESFK frånsäger sig ansvar härvidlag.

Metoder

Endast handredskapsfiske är tillåtet.
Vid allt fiske gäller en trekrok och hullinglöst.
Vi tillämpar catch & release och fisken hanteras varsamt.
All havsöring/lax skall alltid återutsättas i Emån. Användning av huggkrok är förbjudet.

Vid fiske efter havsöring eller lax är det förbjudet att använda naturligt agn så som räka eller mask.
Vid fiske efter gädda får betesfisk användas. Vid fiske efter andra arter, som karpfiskar, får agn av bröd eller spannmål användas.
Bottenmete och fiske med flöte efter vitfisk är tillåtet men får inte hindra andra fiskande. Metare förväntas ge företräde åt flugfiskare och spinnfiskare under perioden 1 Mars till 30 September.

Varje havsöring och lax måste ovillkorligen rapporteras med uppgift om art, längd, datum samt fångstplats.Fångstbegränsningar

På Emsfors sträcka är det endast catch & release som gäller.

All fångst av mal och ål förbjudet. Om mal eller ål fångas av misstag ska den återutsättas i Emån.

Övriga regler

Beträd inte privat tomt eller industritomt vid fisket.

För allas trevnad påbörja inte fiske framför annan fiskare i samma pool. Börja istället uppströms och idka rörligt fiske. Ett gentlemens agreement råder varför det är viktigt att fråga först vid tveksamheter.

Fångst av havsöring och lax måste rapporteras till ESFK genom hemsidan.

Laxparasiten Gyrodactylus Salaris förekommer i Emån vars havsöring och lax är resistenta. De som senare ska fiska i älvar som är fria från parasiten ombeds därför att noga desinficera redskapen efter fisket.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Simon Nilsson

[email protected]

ESFK

ESFK:s fiskesträcka gäller båda sidor av Emån. Den börjar ovan Hälleforshult (uppströms Karlshammar) och slutar nedströms vägbron efter stora höljan vid Emsfors samhälle.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
april 17, 2022 Lax/Salmon, Öring/Trout 100, 66 Ja, Ja Ja, Ja Nej emsforssfk
april 12, 2022 Havsöring 62 Ja Ja Nej emsforssfk
april 11, 2022 Öring/Trout 65 Ja Ja Nej emsforssfk
april 7, 2022 Havsöring 72 Ja Ja Nej emsforssfk
april 7, 2022 Havsöring 68 Ja Ja Nej emsforssfk
mars 22, 2022 Ingen fångst Nej emsforssfk

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren