0 Objekt

Duveds FVO

I Duveds fiskevårdsområde är fiske upplåtet i Indalsälven och i sjöarna Greningen, Moen och Långtjärn. I älven förekommer endast öring. I strömmande vatten är det fiskeförbud 1 september till 15 oktober. Sjöarna, där fiske endast är tillåten vintertid, har god tillgång på både öring och röding. Vintersäsongen sträcker sig mellan 1 januari-31 april.

Om Duveds FVO

Fisket i Indalsälven sträcker sig från några hundra meter nedströms Lövstaströmmen och fram till utloppet på Lerån i närheten av Duveds kyrka.

Fiskesträckan är väl utmärkt och du hittar lättast hit genom att gå via de uppmärkta stigarna från Karolinermonumentet, Duvedsbyn, eller gamla fisketigsleden cirka 400 meter öster om pensionat Millestgården. Följ skyltar mot Fiskeplats Karolinermonumentet. P-plats finns vid Karolinermonumentet. Det går också att parkera längs gamla Duvedsvägen. Längs Fiskeplats Karolinermonumentet finns vindskydd med enkel lägerplats.

I Duveds fiskevårdsområde är fiske upplåtet i Indalsälven och i sjöarna Greningen, Moen och Långtjärn. Fiske i sjöarna är endast tillåten vintertid.

Regler

Fiskesäsong

Under september och till 15 oktober månad gäller fiskeförbud i alla Duveds fiskevårdsområdeförenings upplåtna fiskevatten.
Fiske i sjöarna är endast tillåten vintertid.

Sommarsäsongen i älven sträcker sig från 1 maj till 31 augusti. Fiskare som löser föreningens Årskort har rätt att även fiska under perioden 15 oktober till 31 april. Det finns inget annat fiskekort som ger den möjligheten.
Vintersäsongen i sjöarna pågår mellan 1 januari till 31 april.

Metoder

Fiske får endast ske med handredskap. Utterfiske är förbjudet (För fiskerättägare gäller speciella regler.)

Fångstbegränsningar

För öring gäller minimimått , 30 centimeter.

Max 7 fiskar får fångas per dygn

Övriga regler

På rekommendation från Länsstyrelsen i Jämtland uppmanar Duveds fvo de som fiskar så kallad Catch and release att hantera fisken extra varsamt.

Tänk på:
Använd utrustning som möjliggör snabb drillning av fisk.
Lyft inga fiskar ur vattnet, kroka av och fotografera i vattnet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Patrick Rosenberg

070-3785458 [email protected]

Indalsälven

Bitvis bra strömmande vatten. Fiske tillåtet sommartid mellan 1 maj till 31 augusti.

Greningen

God tillgång på öring och röding. Fisket upplåtet endast vintertid, 1 januari till 31 april.
Vintertid tar du dig hit med skoter eller på skidor.

Moen

-God tillgång på öring och röding. Fisket upplåtet endast vintertid, 1 januari till 31 april.
Vintertid tar du dig hit med skoter eller på skidor.

Långtjärn

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 19, 2022 Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout, Öring/Trout 500, 400, 450, 450, 450 Nej, Ja, Nej, Nej, Nej Ja, Ja, Ja, Ja, Ja Nej duvedsfvo
juli 4, 2021 Ingen fångst Nej duvedsfvo
juli 5, 2021 Ingen fångst Nej duvedsfvo

Övrig information

Boende
Backs semesterby, fullt utrustade stugor, 5 bäddar. Telefon: 070-3785458, 070-5456429. Internet: www.backs.se
Pålles stugby. Stugor. Telefon 0647-20366.