0 Objekt

Duveds FVO

I Duveds fiskevårdsområde är fiske upplåtet i Indalsälven och i sjöarna Greningen, Moen och Långtjärn. I älven förekommer endast öring. Sjöarna har god tillgång på både öring och röding.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Duveds FVO

Fisket i Indalsälven sträcker sig från några hundra meter nedströms Lövstaströmmen och fram till utloppet på Lerån i närheten av Duveds kyrka.

Fiskesträckan är väl utmärkt och du hittar lättast hit genom att gå via de uppmärkta stigarna från Karolinermonumentet, Duvedsbyn, eller gamla fisketigsleden cirka 400 meter öster om pensionat Millestgården. Följ skyltar mot Fiskeplats karolinermonumentet. P-plats finns vid Karolinermonumentet. Det går också att parkera längs gamla Duvedsvägen. Längs Fiskeplats Karolinermonumentet finns vindskydd med enkel lägerplats.

Klicka på Sök på kartan nedan för att utforska fiskemöjligheterna närmare.
Fiska i Duvedsälven – en del av Indalsälven
I Duveds fiskevårdsområde är fiske upplåtet i Indalsälven och i sjöarna Greningen, Moen och Långtjärn.

Fiske i sjöarna är endast tillåten vintertid.

Regler

Fiskesäsong

Under september och oktober månad gäller fiskeförbud i alla Duveds fiskevårdsområdeförenings upplåtna fiskevatten.

Fiske i sjöarna är endast tillåten vintertid.

Metoder

Fiske får endast ske med handredskap. Utterfiske är förbjudet (För fiskerättägare gäller speciella regler.)

Fångstbegränsningar

För öring gäller minimimått , 30 centimeter.

Max 7 fiskar får fångas per dygn

Övriga regler

På rekommendation från Länsstyrelsen i Jämtland uppmanar Duveds fvo de som fiskar så kallad Catch and release att hantera fisken extra varsamt.

Tänk på:
Använd utrustning som möjliggör snabb drillning av fisk.
Lyft inga fiskar ur vattnet, kroka av och fotografera i vattnet.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Patrick Rosenberg

070-3785458 [email protected]

Indalsälven

-

Greningen

-

Moen

-

Långtjärn

-

Övrig information

Fiskeplats Karolinermonumentet heter Duveds nyaste fiskeprodukt. Här genomförde Duveds FVO biotopvård sommaren 2008 med hjälp av pengar från Naturvårdsverket. Under sommaren 2009 går det att provfiske den nya fiskesträckan.

Boende
Backs semesterby, fullt utrustade stugor, 5 bäddar. Telefon: 070-3785458, 070-5456429. Internet: www.backs.se
Pålles stugby. Stugor. Telefon 0647-20366.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren