0 Objekt

Lina älv inom Dokkas samff

Förenklade köp! Nu slipper du som fiskare åka omvägar och hålla reda på öppettider, Fiskekort.se är öppet dygnet runt. Mobiltelefonen har de flesta med sig överallt och våra fiskekort skickas till dig både som ett SMS och som E-post inom några sekunder efter köpet.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Lina älv inom Dokkas samff

Lina älv, rinner genom Gällivare kommun, sammanstrålar med Ängesån vid Linafallet och vidare till Kalix älv.
Dokkas samfällighet erbjuder fiske längs en ca 20 km sammanhängande sträcka på älvens S sida,samt tillflöden.Om fiskelyckan är med dig, så får du harr, öring eller lax.( kanske strömgädda)
Lättast hittar du hit efter väg 394, ca 3,5 mil SO Gällivare. Vid brofästet på älvens N sida finns en väl tilltagen rastplats som rymmer ett antal husvagnar. Fisket vid bron är utmärkt, men om du vill utforska forsarna nedströms, kör genom Dokkas by, sväng ner mot älven efter någon av skogsbilvägarna. Uppströms- från byn Mettä-Dokkas slingrar en skogsväg som tangerar älven på ett par ställen.(skyltat).

2018-2019 slutfördes fiskevårdsåtgärder , uppgradering och upprustning av laxtrappan vid linafallet, återställande av lekbottnar med hjälp av grävmaskin. 2020 fördubblades laxuppvandringen jämfört med tidigare år. Du är välkommen att testa fiskelyckan.

r

Statistik laxvandring Lina älv >>

Regler

Generellt

Lax och öringsfiske med handredskap

Ungdom under 16 år fiskar gratis

Övrigt: se kompletta regler utfärdade av länsstyrelsen i Norrbotten

Fiskesäsong

Fiske efter lax är tillåten 1/1 t.o.m 31/8

Fiske efter öring är tillåten 1/1 t-o-m 31/8 och 15/10 t.o.m 31/12

Harren är fredad under lektid från 15/4 t.o.m 31/5

Fångstbegränsningar

Lax, max 1 lax/persson/dag
endast lax över minimimåttet 50 cm får behållas

Öring, max 1 öring/persson/dag
endast öring mellan 30cm - 45cm får behållas

Harr, endast harr över 35cm får behållas

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Lina älv

Erbjuder fiske längs en ca 20 km sammanhängande sträcka på älvens S sida, samt tillflöden. Om fiskelyckan är med dig, så får du harr, öring eller lax. (kanske strömgädda)

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund