0 Objekt

Djupträsket Älvsbyn

Nu kan du enkelt köpa fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med VISA eller MasterCard och fiskekortet levereras som SMS och via E-post inom några sekunder.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Djupträsket Älvsbyn

Djupträsket är beläget ca. 16 km. SV Älvsbyn. Sjön är 130 ha. med ett medeldjup på ca. 11 m. Max.djup är 36 m. Vid sjön finns 15 båtar som får användas av de som löst fiskekort. Här finns också en värmestuga och eldplatser med vindskydd. Vid värmestugan finns handikapp-anpassad brygga och toalett. I anslutning till bilparkeringen finns möjlighet till uppställning av husvagnar ca. 20 st. Här finns också kärl för sopsortering. För att nyttja möjligheten till husvagns-uppställning fordras att fiskekort lösts.Utsättningar av Öring, Röding och Harr sker varje höst med en omfattning av ca. 600 kg fisk fördelad på de olika arterna. Största delen består av Öring och Röding.

Regler

Generellt

Fiskekortet SKALL medföras vid fiske. Egna barn under 16 år får fiska i målsmans sällskap på målsmans fiskekort. Vad som övrigt sägs i gällande fiskelagstiftning gäller utöver de här reglerna. Det är varje fiskares skyldighet att känna till de regler som gäller.

Metoder

Endast ETT spöredskap (spinn-, mete-, flug- eller pimpelspö) fört från hand får användas vid fiske i öppet vatten.
Vid vinterfiske från is får TVÅ spön användas..

Fiske med levande agnfisk är absolut förbjudet.

 

Fångstbegränsningar

3 fiskar/ fiskekort och dygn.

Minimimått för att avliva och behålla fisk är:

Harr, 30 cm
Öring, 30 cm
Röding, 30 cm

Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas. Respektera detta för fiskets bästa.

Övriga regler

Båtarna får användas i mån av tillgång. Båt lämnad på båtplats är ledig. Ingen fiskeutrustning eller dylikt får lämnas kvar i båten vid bryggorna. Det är tillåtet att använda ELDRIVEN båtmotor. BENSINMOTOR får inte användas. Det är FÖRBJUDET att använda egen båt.

Hjälp till att hålla stugan och omgivningarna fria från sopor. Använd de sopställ som finns vid stugan och parkeringarna.

 

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sture Söderberg

070- 395 49 44

Djupträsket

Djupträsket är beläget ca. 16 km. SV Älvsbyn. Sjön är 130 ha. med ett medeldjup på ca. 11 m. Max.djup är 36 m. Vid sjön finns 15 båtar som får användas av de som löst fiskekort.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren