0 Objekt

Djupseleforsen Harrboselets FVO

Ståsele- Djupsele- och Storgräsforsarna erbjuder alla ett bra fiske efter harr, öring och lax. I samtliga tjärnar finns abborre och gädda. Särskilt god tillgång i Blåsträsket.

Om Djupseleforsen Harrboselets FVO

Djupseleforsens fvo ligger c:a 85 km NV om Lycksele.
Från Lycksele kör man väg 365 mot Norsjö i ca 35 km. Direkt efter Vindelälven tar man vänster och följer väg 363 mot Sorsele i ytterligare 50 km. Djupseleforsens FVO börjar ca 6 km norr om byn Vindelgransele.
Området domineras av Vindelälven och består huvudsakligen av fina forspartier. Dessutom finns några mindre sjöar och tjärnar.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Fiskesäsong

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud. Ev. dispensfiske under tiden 1/9-14/9 kräver särskilt dispensfiskekort som då finns tillgängligt i butiken. Vid fiske utan detta fiskekort riskerar du böter.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm

Övriga regler

Fiskeförbud råder i Mattjokkbäcken från mynningen till fallen uppströms väg 363 (förbudsskyltar finns uppsatta), mellan fastlandet och Harrboholmen samt från Harrboholmen.

Fiskeförbud i Harrbotjärnen hela året.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Roger Nilsson

0702660785

Vindelälven

Djupseleforsens FVO börjar ca 6 km norr om byn Vindelgransele.
Området domineras av Vindelälven och består huvudsakligen av fina forspartier. Dessutom finns några mindre sjöar och tjärnar.

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund