0 Objekt

Djäkneböle SFF

Djäkneböle SFF förvaltar fisket i Brunnsjön och Djäknebölesån.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Djäkneböle SFF

Brunnsjön är en 10 hektar stor sjö ungefär 1,7 mil från Umeå.
Vattnet är humusfärgat och till största delen består stränderna av myrmark. Sjön är lättillgänglig eftersom väg följer nästan hela den norra långsidan som består mest av fast och fin mark. Spångar finns på dom mest sanka områdena som ligger både på den östra och västra kortsidan.

Sjön har ett största djup på 3,8 meter. Det djupaste området på sjön följer vägsidan från grillkåtan fram till udden vid timmerladan.

Sjön har två tillflöden. En bäck som kommer från Hamptjänen en liten tjärn som man passera på väg till sjön. Det andra tillflödet är en kallkällbäck som rinner in på den södra sidan där även utloppet från sjön finns. Bäcken från sjön rinner till slut ut i Åhedån vid Stugunäs.

Regler

Generellt

Kortet är personligt och gäller för fiske med ett spö. Kortet skall på anfordran kunna uppvisas för polisman, fisketillsyningsman och medlem i samfälligheten. Kortet gäller även för familjemedlem under 15 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren.

För Djäknebölesån gäller särskilt fiskekort.

Metoder

Kortet gäller för fiske med ett spö.

När fiske bedrivs efter braxen får fyra spön användas från en fiskeplats. Spön får inte fördelas ut på olika platser efter strandkanten.

Fångstbegränsningar

Max. antal fiskar i Brunnsjön per kort/dag = 3 st (Regnbåge, öring eller röding).

Vi uppmuntrar till catch and release på all fisk i ån för att skydda det svaga beståndet av öring.

Vid fångst av inplanterad fisk under riktat braxenfiske med fler än ett spö, så skall dessa återutsättas så skonsamt som möjligt.

 

Övriga regler

Båtförbud i alla vatten.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Brunnsjön

-

Djäknebölesån

För Djäknebölesån gäller särskilt fiskekort.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren