0 Objekt

Digerlemmarnas Fvof

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Digerlemmarnas Fvof

Digerlemmarnas FVO omfattar 8 sjöar med ädelfisk och ett antal forellbäckar med en sammanlagd längd av 20 km. Naturligtvis har vi tjärnar och sjöar med gädda, abborre och mört. Det finns Båtar för uthyrning 2 små stugor, varav en på en liten ö. En storstuga, som ligger vid sjön Stordigerlemmen, kan nås med bil, har 19 bäddar, konferensrum och vedeldad bastu vid sjön.

Regler

Generellt

Max ETT spö per fiskekort (med tillsyn).

Metoder

Endast ett spö per fiskare och max 3 krokar på reven fört från hand.

Levande agn från andra sjöar, laxrom eller liknande, t.ex. PowerBait, får inte användas.

ALL användning av fiskrom i syfte att locka eller fånga fisk i föreningens vatten är förbjuden, detta finns även reglerat i Länsfiskestadgan. (Pga smittorisken)

ALLA typer av mäskning, dvs utläggande av majs, maggot, mask, ost eller annat ämne är förbjudet i Föreningens fiskevatten.

ALL användning av levande eller död fisk som bete i Föreningens fiskevatten.

Båtar och flytringar är endast godkända i Lilldigerlemmen och Stordigerlemmen.

Fångstbegränsningar

Max FEM ädelfiskar - per dygn och fiskekort.

Övriga regler

Var aktsam med elden i vindskydd och andra platser! Trevligt att hitta allt städat!

Burkar och annat du fört med dig tar du tillbaka!

Fiskevårdsområdesföreningen ansvarar inte för gästers skadegörelse på annans egendom.
- Anmäl fel och skador!

KONTROLLAVGIFT
Föreningen kan förelägga den som bryter mot ovanstående regler en extra betalning med upp till 10% av prisbasbeloppet (som är 44.500 kr för 2015)

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sylve Andersson

070- 240 67 80 [email protected]

Stordigerlemmen

-

Lilldigerlemmen

-

Lillmörtsjön

-

Öratjärn

-

Daltjärn

-

Småtjärnarna

-