0 Objekt

Dammån

Dammån- Den grova storöringens hemvist i vildmarken. Välkomna till ett av landets få strömmande vattendrag med långvandrande grov vild öring.

Om Dammån

Dammån i Jämtland är ett komplett fiskeområde med sjö-ström-tjärn- och fjällfiske en fiskeled i opåverkad vildmark. Dammån har sina källflöden uppe vid den norska gränsen och Anarisfjällen. Varje år passerar mellan 1200 öringar fisktrappan i Ågårdarna, men hundratals öringar fångas nedanför kontrollen som inte kommer med i räkningen. 1982 var ett rekordår, med 1024 inräknade öringar. Maxvikterna ligger mellan 6-8kg, medan medelvikten är strax under 2kg. Redan i maj påbörjar öringen sin lekvandring från Storsjön. Leken sker i slutet av september och början av oktober.

 

Regler

Generellt

Dygnskortet gäller fr.o.m med det klockslag Du själv väljer och 24 timmar framåt. Barn under 16 fiskar gratis i sällskap med en vuxen som löst gällande fiskekort.

Fiskesäsong

Total fiskeförbud råder
- under tiden 1 sept-30 maj i Dammån och strömmande biflöden. Tjärnarna öppen hela året.

Metoder

Lat- och lodmete och nätfiske totalförbjudet i Dammån.

Fångstbegränsningar

Minimått på Harr 30cm
Minimimått på öring 45cm och 1 öring/dygn

Övriga regler

Total fiskeförbud råder
- hängbron uppströms i Lekarån och till Storfallet
- mellan från 50m uppströms fisktrappan ner till 50m nedströms hängbro vid kraftverket.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Sten-Erik Edlund

0706550323 [email protected]

Övrig information

Dammåns fiskevårdsarbete

För att trygga återväxten av den långvandrade vildöringen satsar fiskevårdsområdet på utplantering av tvåsomriga öringsungar. Med landnot fångas avelsfisken i Dammån vid Höglekardalen. Den befruktade rommen lägges sedan in i fiskodling för kläckning och uppfödning.

I fiskevårdsarbetet ingår dessutom biotopvårdande åtgärder i Dammån, bekämpning av gädda och mink, samt förbud mot fiske med mask och en rejäl satsning på fisketillsynen. Sportfisket i Dammån riktar sig främst mot öring och harr. Enstaka kanadarödingar och sik kan vandra upp från Storsjön till nedersta delen av Dammån.

Ett torrakvarium som visar öringens biologiska liv i Dammån, finns fr.o.m sommaren 1994 att bese vid fisktrappan.
Obs !! Lat och lodmete totalförbjudet i strömmarna.