0 Objekt

Dammån

Dammån- Den grova storöringens hemvist i vildmarken. Välkomna till ett av landets få strömmande vattendrag med långvandrande grov vild öring.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Dammån

Dammån i Jämtland är ett komplett fiskeområde med sjö-ström-tjärn- och fjällfiske en fiskeled i opåverkad vildmark. Dammån har sina källflöden uppe vid den norska gränsen och Anarisfjällen. Varje år passerar mellan 1200 öringar fisktrappan i Ågårdarna, men hundratals öringar fångas nedanför kontrollen som inte kommer med i räkningen. 1982 var ett rekordår, med 1024 inräknade öringar. Maxvikterna ligger mellan 6-8kg, medan medelvikten är strax under 2kg. Redan i maj påbörjar öringen sin lekvandring från Storsjön. Leken sker i slutet av september och början av oktober.

Läs mer på vår hemsida
www.fishersguide.com/

Vacker öring i storslagen natur.

Grov öring från Dammån.

Regler

Generellt

Dygnskortet gäller fr.o.m med det klockslag Du själv väljer och 24 timmar framåt. Barn under 16 fiskar gratis i sällskap med en vuxen som löst gällande fiskekort.

Fiskesäsong

Total fiskeförbud råder
- under tiden 1 sept-30 maj i Dammån och strömmande biflöden. Tjärnarna öppen hela året.

Metoder

Lat- och lodmete och nätfiske totalförbjudet i Dammån.

Fångstbegränsningar

Minimått på Harr 30cm
Minimimått på öring 45cm och 1 öring/dygn

Övriga regler

Total fiskeförbud råder
- hängbron uppströms i Lekarån och till Storfallet
- mellan från 50m uppströms fisktrappan ner till 50m nedströms hängbro vid kraftverket.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Conny Elf

070-666 6774 [email protected]

Dammån

Dammån i Jämtland är ett komplett fiskeområde med sjö-ström-tjärn- och fjällfiske en fiskeled i opåverkad vildmark. Dammån har sina källflöden uppe vid den norska gränsen och Anarisfjällen.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 27, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst, Öring/Trout 1000, 2200 Ja, Ja Vet ej, Vet ej Nej damman
augusti 21, 2021 Öring/Trout 70 3900 Nej Ja Nej damman
augusti 18, 2021 Öring/Trout 54 Ja Ja Nej damman
augusti 6, 2021 Ingen fångst Nej damman
juli 25, 2021 Öring/Trout 2.1 Nej Ja Nej damman
juli 11, 2021 Öring/Trout, Ingen fångst 71 4200 Ja Ja Nej damman

Övrig information

Dammåns fiskevårdsarbete

För att trygga återväxten av den långvandrade vildöringen satsar fiskevårdsområdet på utplantering av tvåsomriga öringsungar. Med landnot fångas avelsfisken i Dammån vid Höglekardalen. Den befruktade rommen lägges sedan in i fiskodling för kläckning och uppfödning.

I fiskevårdsarbetet ingår dessutom biotopvårdande åtgärder i Dammån, bekämpning av gädda och mink, samt förbud mot fiske med mask och en rejäl satsning på fisketillsynen. Sportfisket i Dammån riktar sig främst mot öring och harr. Enstaka kanadarödingar och sik kan vandra upp från Storsjön till nedersta delen av Dammån.

Ett torrakvarium som visar öringens biologiska liv i Dammån, finns fr.o.m sommaren 1994 att bese vid fisktrappan.
Obs !! Lat och lodmete totalförbjudet i strömmarna.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren