0 Objekt

Byskeälvens Övre Fvo

Nu kan du enkelt köpa fiskekort online. Klicka bara på köp fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med VISA eller MasterCard och fiskekortet levereras som SMS och via E-post inom några sekunder.

Om Byskeälvens Övre Fvo

Byskeälvens övre del är omgivet av en storslagen vildmark med vilda djur inpå “knuten”. Älven har sitt avrinningsområde i skogslandet och vattenståndet kan variera.

Välkomna!

Hem

Regler

Generellt

För att fiska i Byskeälvens Övre FVO måste fiskekort lösas. Årskort gäller som familjekort för respektive och barn upp till 16 år. Dygnskort och 3-dygnskort är personligt och inkluderar ett spö från land/is, barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Fiskesäsong

Tillåtna fiskeperioder:
Period 1: 1/1 till 30/4 (Gratis fiske, dock gäller fortfarande fiskereglerna)
Period 2: 10/6 till 31/8
Period 3: 1/9 till 15/9 (Enbart fiske efter harr)

Fiskeförbud råder i hela fiskevårsområdet:
1/5 till 9/6 (Harrlek)
16/9 till 31/12 (Öring & laxlek)

Metoder

Fiskemetoder som EJ är tillåtna:
- Fiske med levande bete
- Ryckfiske
- Fiske med utterbräda
- Fiske med fler än 3 olika krokar
- Fiske från båt eller flytring

Fångstbegränsningar

Lax:
Minimimått: 50 cm
Fönsteruttag honlax 50-63 cm 10/6 till 31/7
Fönsteruttag all lax 50-63 cm 1/8 till 31/8

En lax per fiskekort & dag får behållas, totalt 5 st per år

Öring:
Återutsättningskrav på all öring

Harr:
Minimimått: 35 cm
Fredad 15/4 till 10/6

Död fisk av otillåten karaktär som "råkat" dö under fångst skall återutsättas.

Det finns en återutsättningssträcka som löper från Kilverdammen - Graunaforsen, där skall all fisk återutsättas.

Övriga regler

Obligatorisk fångstrapportering gäller från 48 timmar efter avslutat fiske.
Fångstrapportering kan ske via www.fiskekort.se/byskeovre alt vår hemsida www.byskealven-norra.se.
All fisk över 30 cm skall rapporteras.

Vid återutsättning av fisk så skall det ske på ett så skonsamt sätt som möjligt. Se till att fisken får syre genom gälarna genom att hålla den upp mot strömmen och försök se till att den kan simma iväg på egen hand.

 

Fiskevårdsområdet har rätt att ta ut en kontroll avgift ifall någon av de lokala fiskeregler inte följs.

Fiske under förbudstid: 4400 kr
Avlivad lax utanför fönsteruttag: 4400 kr
Ej uppvisande av giltigt fiskekort: 300 kr
Ej inlämnad fångstrapport inom 48 timmar efter avslutat fiske: 1100 kr

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Byskeälven

Byskeälvens övre del är omgivet av en storslagen vildmark med vilda djur inpå "knuten". Älven har sitt avrinningsområde i skogslandet och vattenståndet kan variera.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
augusti 18, 2022 Ingen fångst Nej byskeovre
augusti 13, 2022 Harr/Grayling 35 Ja Nej byskeovre
augusti 13, 2022 Harr/Grayling 35 Ja Nej byskeovre
augusti 13, 2022 Harr/Grayling 35 Ja Nej byskeovre
augusti 13, 2022 Harr/Grayling 35 Ja Nej byskeovre
augusti 11, 2022 Ingen fångst Nej byskeovre

Övrig information

Här kan du se mer detaljerade kartor över var vindskydd, stugor, rastplatser, parkeringar och handikappanpassade ställen finns.

 

Kilver-Vitsidkojan

Vitsidkojan-Brännbergsforsen

Brännbergsforsen-Länsgränsen