0 Objekt

Bureälvens Övre Fvo

Nu kan du enkelt köpa fiskekort till Bureälvens övre fvo direkt här via webben. Du betalar med VISA eller MAsterCard och fiskekortet kommer inom några sekunder till din telefon och E-post.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Bureälvens Övre Fvo

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av Gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.

Regler

Metoder

Fiske med enbart handredskap.

Fångstbegränsningar

Maxmått Gös=55 cm (allt över måste återsättas)
Minmått Gös=40 cm (allt under måste återsättas)

MAX 3 st Gösar inom godkända mått får avlivas per person och dag. Fiske får givetvis fortsätta efter maxgräns men måste släppas tillbaka oavsett kondition.

Minmått öring 35 cm

Minmått harr 35 cm.

Övriga regler

Viktigt är att ni som fiskar använder er av vår fångstrapporterings-funktion på vår hemsida. Allt detta för att säkerställa Gösens fortplanting och vår vision att stärka beståndet och öka snittvikt.

Kontrollavgifter för missbruk.
§31 Lag 1981:533 (Lagen om fiskevårdsområden)
- Försäljning av fisk från området = 4400:-
- Olovligt fiske med mängdfångande redskap (Nät, mjärdar, sax osv.) = 4400:-
- Fiske uppenbart utom det egna husbehovet/upprepat överfiske = 2200:-
- Överträdelse av Bag Limit = 1100:-
- Överträdelse av mini/maxmått = 550:-

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Anders Öhlund

070-53 11 708 [email protected]

Bureälven

-

Burträsket

-

Neboträsket

-

Bodträsket

-

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund