0 Objekt

Bureälvens Nedre Fvo

Älvssystemets omväxlande karaktär erbjuder fiskemöjligheter för de flesta smaker. Inom området finns många arter, bland annat gös, gädda, öring, harr, abborre, lake och braxen.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Bureälvens Nedre Fvo

Bureälven ligger i Västerbottens län och Skellefteå kommun. Denna skogsälv har sina källflöden i trakterna söder om Bastuträsk och sitt utlopp i havet vid Bureå, två mil söder om Skellefteå. Under sina åtta mil rinner Bureälven genom flera fina strömsträckor och fiskesjöar, varav fem ingår i Bureälvens nedre fiskevårdsområde. Dessa är Mjövattsträsket, Hjoggböleträsket, Falmarksträsket, Bodaträsket och Bursjön.

Gränsen mellan Bureälvens övre och nedre fiskevårdsområde går vid byn Tjärn, Mjödvattnet. Som ligger cirka 15 kilometer nedströms Burträsket i Burträsk.

Regler

Generellt

Fiskekort krävs för fiske i alla vatten inom området, alla tider på året. Kortet är personligt, kan ej lånas ut. Make/maka/partner fiskar på samma kort. Barn under 15 år fiskar gratis, men ska lösa fiskekort. Fisket sker
under målsmans ansvar och gällande fiskeregler ska följas av alla.

Fiskesäsong

- 15/4 - 31/5 Fredningstid för harr.

- 1/9 - 14/10 Total fiskefredning i älven. INGET FISKE FÅR FÖREKOMMA under öringens och laxens lekperiod.

Fångstbegränsningar

All öring och lax SKA återutsättas.

Gös: Max 3 gösar/dygn

Minimimått
Gös: 40 cm
Harr: 35 cm

Maximimått
Gös: 60 cm

All gös och harr som mindre eller större än dessa måttbegränsningar SKA återutsättas, Tänk på att hantera fisken varsamt vid återutsättning.

Allt fiske inom området sker efter HUSBEHOV, försäljning av fisk är förbjudet. Med husbehov menas att du fiskar med eftertanke och återhållsamhet. Följ gällande bestämmelser och ta inte upp mer fisk än DU själv behöver.

Övriga regler

Obligatorisk fångstrapportering av öring och lax. All fångst av öring och lax SKA anmälas på
www.burealven.se inom 24 timmar från fångst.

Rekommendation
Återutsätt gädda över 100 cm. Stora predatorer är viktiga för att hålla efter bestånd av vitfisk.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Johannes Lindberg

070-266 85 07 [email protected]

Bureälven

-

Mjövattsträsket

-

Hjoggböleträsket

-

Falmarksträsket

-

Bodaträsket

-

Bursjön

-

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren