0 Objekt

Börtnans FVOF Bergs kommun

Köp ditt fiskekort direkt här på hemsidan. Klicka bara på köp fiskekort, välj fiskekort och följ sedan anvisningarna. Du betalar med bankkort eller Swish och fiskekortet levereras som SMS eller via e-post inom några sekunder.

Om Börtnans FVOF Bergs kommun

Området breder sig ut längs Ljungan där det finns längre sträckor för flugfiske liksom olika sjöar. Även åarna Arån och Galån omfattas av den 20 km långa sträcka för flugfiske. Upp till 600 ha sjöar räknas till området vilket ger bra förutsättning för en variationsrik fisketur.

Med sitt varierande utbud är Börtnans FVO ett av Sveriges mest intressanta fiskeområden. Det svenska sportfiskerekordet, regnbåge (11 kg) och världsrekordet (14 kg) är satta i Börtnansjön.

 

 

Regler

Generellt

Fiske får utövas endast för eget behov och med sportfiskeredskap (spö fört från land och hand, is vintertid. Gäller i strömmar och tjärnar.

Innehavare av fiskekort är skyldig att vid fiske medföra kortet och på anmodan uppvisa detta för fvo bevakare.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.

Karta och regler

Fiskesäsong

Fiske efter öring är under tiden 1 september -31 oktober förbjudet i strömmande vatten.

I strömmar och tjärnar får högst 5 ädelfiskar (sik ej inräknad)tas upp per kort och dygn.

Metoder

Flytring är förbjuden inom fiskevårdsområdet

Fångstbegränsningar

Minimimått på ädelfisk 35 cm. Gäller vid sportfiske samt i tjärnar och strömmande vatten i Ljungan. För Aloppan, Arån och Galån gäller 25 cm.

Övriga regler

Nätfiske är tillåtet med max 5 nät för sportstugeägare inom Börtnans fvo som har sportfiskekort.

Fiskesträckan mellan Stora- och Lilla Börtnen (strömmande delen) är endast tillåten för flugfiske.

Vid tunnelutloppet råder fiskeförbud i kanalen fram till gamla Ljungans älvfåra.

Fiskare som hyr stuga i Börtnan och köper veckokort får använda dunkroksutter för fiske i Stora och Lilla Börtnen.

Fiske från båt endast i Stora- och Lilla Börtnen.

Fiskerättsägare löser sportfiskekort för fiske i de vatten som fisk planterats i.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Gunnel Hennebo

070-368 11 46

Arån (ström)

Vilt och oreglerat vatten med bra öring och harrbestånd.

Fiskarter sv/eng/deu
A Abborre/Perch/Barsch H Harr/Grayling/Äsche G Gädda/Pike/Hecht
L Lake/Burbot/Quappe M Mört/Roach/Plötze
R Röding/Arctic Char/Saibling
S Sik/Whitefish/Felchen
Ö Öring/Brown Trout/Forelle
BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle
BR Bäckröding/Brook Trout/Bachsaibling
RB Regnbåge/Rainbow Trout/Regenbogenforelle

Aloppan (ström)

Fiskarter sv/eng/deu
A Abborre/Perch/Barsch H Harr/Grayling/Äsche G Gädda/Pike/Hecht
L Lake/Burbot/Quappe M Mört/Roach/Plötze
R Röding/Arctic Char/Saibling
S Sik/Whitefish/Felchen
Ö Öring/Brown Trout/Forelle
BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle
BR Bäckröding/Brook Trout/Bachsaibling
RB Regnbåge/Rainbow Trout/Regenbogenforelle

Svarttjärnen

Fiskarter sv/eng/deu
A Abborre/Perch/Barsch H Harr/Grayling/Äsche G Gädda/Pike/Hecht
L Lake/Burbot/Quappe M Mört/Roach/Plötze
R Röding/Arctic Char/Saibling
S Sik/Whitefish/Felchen
Ö Öring/Brown Trout/Forelle
BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle
BR Bäckröding/Brook Trout/Bachsaibling
RB Regnbåge/Rainbow Trout/Regenbogenforelle

Stora och lilla Börtnen

Fiskarter sv/eng/deu
A Abborre/Perch/Barsch H Harr/Grayling/Äsche G Gädda/Pike/Hecht
L Lake/Burbot/Quappe M Mört/Roach/Plötze
R Röding/Arctic Char/Saibling
S Sik/Whitefish/Felchen
Ö Öring/Brown Trout/Forelle
BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle
BR Bäckröding/Brook Trout/Bachsaibling
RB Regnbåge/Rainbow Trout/Regenbogenforelle

Flugfiske mellan Stora lilla Börtnan (ström)

Flugfiske mellan Stora- och Lillbörtnan är fantastiskt fint. Speciellt vid insektskläckning i mitten av juni. I september är det fint harrfiske. Lättåtkomligt från båda sidor och lättvadat.

Hans-Eljastjärnen

Fiskarter sv/eng/deu
A Abborre/Perch/Barsch H Harr/Grayling/Äsche G Gädda/Pike/Hecht
L Lake/Burbot/Quappe M Mört/Roach/Plötze
R Röding/Arctic Char/Saibling
S Sik/Whitefish/Felchen
Ö Öring/Brown Trout/Forelle
BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle
BR Bäckröding/Brook Trout/Bachsaibling
RB Regnbåge/Rainbow Trout/Regenbogenforelle

Lilltjärnen

Fiskarter sv/eng/deu
A Abborre/Perch/Barsch H Harr/Grayling/Äsche G Gädda/Pike/Hecht
L Lake/Burbot/Quappe M Mört/Roach/Plötze
R Röding/Arctic Char/Saibling
S Sik/Whitefish/Felchen
Ö Öring/Brown Trout/Forelle
BÖ Bäcköring/Trout/Bachforelle
BR Bäckröding/Brook Trout/Bachsaibling
RB Regnbåge/Rainbow Trout/Regenbogenforelle

Övrig information

Båtuthyrning
John-Arne Thyselius
0687-330 15

Flåsjö kraftverk
Information om hur mycket vatten som släpps på 060-19 68 31