0 Objekt

Börstingen Lule älv

Nu kan du enkelt och snabbt lösa ditt fiskekort till SFK Börstingens sträcka i Luleälven nedströms Bodens kraftstation här på webben. Här finner du ett mycket bra fiske av Lax och Havsöring men även Harr, Sik; Gädda och Abborre finns i älven.

Om Börstingen Lule älv

Sportfiskeklubben Börstingen som bildades 1973, tillhandahåller fiskevatten i Lule älv 300 meter nedströms Bodens kraftstation intill kommungränsen mot Luleå.

Hos oss finns möjligheten att fiska hela året om.

Regler

Generellt

– Som sportfiskare är du skyldig att ta reda på vilka regler som gäller och respektera dessa.
Förändringar vad gäller bestämmelser för sportfisket kan komma att ske under pågående säsong.
Det är därför sportfiskarens skyldighet att ta del av dessa från anslag på hemsidan, Facebook och på
anslag uppsatta längs älven.
– Samarbeta med fisketillsynsperson. Verka för att bekämpa olovligt fiske.
– På anmodan av fisketillsynsperson föreligger skyldighet att uppvisa fångst.
– Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det kalenderår de fyller 15 år.
– Innan man påbörjar sitt fiske bör man försäkra sig om att det egna fiskeredskapet inte snärjs ihop med,
eller skadar andras.
- Avrapportera din fångst vid avslutat fiskepass eller snarast därefter på hemsidan eller på fiskekort.se

Fiskesäsong

– Harren är fredad från och med den 15 april till och med den 31 maj
– Under perioden 15/6 till och med den 31/8 är endast enkelkrok tillåtet vid laxfiske med spinnfluga.

Metoder

– Mot lösen av fiskekort, medges rätt till fiske inom området med endast ett spö per fiskande, som skall
vara handhållet eller inom mycket nära räckhåll, detta gäller även i båt.
– Fiske med paravan är förbjudet.
– Alla former av ryckfiske är enl. lag förbjudet!
– Ankringsförbud råder uppströms kraftledningen.
– På Lemisören har flugfiskare företräde.
– Mask, maggot och andra typer av naturbeten är tillåtna.

Krok:
Enkelkrok 13 mm (avstånd mellan krokspets-skaft)
Trekrok drag och wobbler 9 mm (avstånd mellan krokspets-skaft)
Trekrok tubfluga, jigg, snurra och dylikt, storlek 4.

Fångstbegränsningar

Minimimått:
Lax 50 cm
Havsöring 40 cm
Harr 35 cm
Fisk under minimimåttet skall släppas tillbaka i älven död eller levande på ett skonsamt sätt.


Övriga regler

– Luleälv är en farled för båttrafik från mynningsområdet i Luleå och upp till 300 meter nedströms
Bodens vattenkraftverk. Denna båttrafik har företräde mot fritidsfiskande på land och i båt.
Detta innebär att den båt som trafikerar farleden ska ges företräde att passera innan
fisket från land eller i båt får återupptas igen.
– Den som fiskar ska visa hänsyn till andra som vistas i området.
– Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras.
– Rullande fiske kan komma att genomföras då behov för detta uppstår.
– Visa hänsyn till markägare och tomtägare, parkera inte på tomter och respektera enskilda vägar.
– Städa upp efter er och lämna sopor på avsedda platser.
- Fiskrens kastas tillbaka i älven, och inte i soptunnor.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bo Elmgren

070-395 50 03

Luleälven

Sportfiskeklubben Börstingen arrenderar en sträcka i Luleälven. Sträckan ligger nära Bodens centrum. Klubben har som mål att utveckla och förvalta fisket på sträckan nedströms Bodens kraftverk. Föreningen hälsar nya samt gamla sportfiskare välkommen att prova ett av Sveriges bästa Lax och Havsöringsvatten.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
november 1, 2022 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Öring/Trout, Öring/Trout 70, 65, 35, 35 4000, 3500, 500, 500 Ja, Ja, Ja, Ja Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 29, 2022 Lax/Salmon, Lax/Salmon, Lax/Salmon, Havsöring, Öring/Trout, Havsöring 85, 65, 55, 57, 62, 41 Nej, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Nej, Nej, Ja, Nej Nej borstingen
oktober 22, 2022 Lax/Salmon 90 Nej Nej Nej borstingen
oktober 20, 2022 Lax/Salmon 60 2500 Ja Nej Nej borstingen
oktober 16, 2022 Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Lax/Salmon, Lax/Salmon 39, 57, 38, 38, 52, 40, 54, 93, 67 890, 2300 Ja, Ja, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej, Nej, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen
oktober 15, 2022 Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring, Havsöring 35, 38, 39, 52, 53, 64 3 Ja, Ja, Ja, Nej, Nej, Nej Ja, Ja, Nej, Nej, Nej, Nej Nej borstingen

Övrig information

Behöver du boende när du besöker oss? Vi har egen Camping!

Kontakta Birgitta Johansson på telefon:
070-208 46 72