0 Objekt

Borlänge Centrala Fvo

Nu kan du enkelt köpa våra fiskekort direkt här på nätet. Klicka på köp fiskekort välj sedan vilket fiskekort du vill köpa. Borlänge centrala FVO omfattar ca 30 km av Dalälven från Torsång i söder till Gimsbärke i norr. Dessutom ingår Grängshammarsån och Tunaån samt ett 40-tal sjöar. Den totala fiskevattenarealen är ca 900 ha.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Borlänge Centrala Fvo

Våra vatten

Våra bästa sportfiskevatten hittar du i Dalälven, Tunaån, Grängshammarsån, Bysjön och Båtstasjön. Båtstasjön är vårt put-and-take vatten.

Utplantering

I Båtstasjön sker utplantering av regnbåge från maj till årets slut. I Dalälven mellan Bullerforsen och SSAB sker kompensationsutsättning av fångstfärdig öring under sommaren. I Tunaån sker utplantering av gösyngel.

Båtramper

Båtramper i Dalälven finns i Färjegårdarna, Norr Amsberg och Båtsta

Bryggor för rörelsehindrade

Vid rastplatsen på norra sidan av Bysjön finns en brygga för rörelsehindrade.

Kräftfiske

Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare.

Borlänge kommun överlåter 100 fiskerätter till personer som är permanent bosatta i Borlänge kommun. Kostnaden för dessa fiskerätter är 400 kr.

Arrenden

Sjön Stora Länsan är utarrenderad till Länsans fiskevårdsförening. Kortautomat finns vid sjön.

Brygga vid Bysjön

Bysjön järnvägsbanken

Dalälven vid Forshuvud

Dalälven vid Norr Amsberg, traileranläggning

Båtstasjön, put-and-take

Tunaån

Regler

Generellt

Årskort och dagkort gäller för samtliga sjöar och vattendrag utom Stora Länsan där särskilda bestämmelser gäller- se anslag vid sjön.
Dagkort gäller 12 timmar från antecknad tidpunkt.

Årskort och dagkort gäller även för "put-and-take"-fiske i Båtstasjön, se regler nedan.

Barn och ungdomar under 16 år får fiska gratis, dock ej i Båtstasjön - se regler nedan.

Webbsida Borlänge Centrala FVO

Fiskesäsong

Allt fiske efter öring är förbjudet i strömmande vatten under tiden 1 sept - 31 december, med undantag av Dalälven.

Allt fiske efter harr i strömmande vatten är förbjudet under tiden 1 maj - 1 juni.

Fiskeförbud i Bysjön under lekperioden för abborre och gädda, 15 mars-30 april.

Metoder

Kortet gäller endast för handredskapsfiske. Endast 1 spö per kort och person. Ej kräftfiske, nätfiske eller utestående redskap.

Kortet gäller även för angling/ismete efter gädda, max 10 angeldon/spön per kort och person.

Vid dragrodd och trolling med motor får max. 2 spön användas. Ett fiskekort per spö skall medföras.

 

BÅTSTASJÖN

Fiske får bedrivas med följande handredskap: spinn-, haspel-, met-, flug- och pimpelspö. Fiske får bedrivas med max. 2 spön per person. Ett fiskekort per spö ska medföras.

Fiske med fiskyngel är förbjudet. Siliconkulor får ej användas. Fiske från båt och flytring är förbjudet

 

Fångstbegränsningar

I Dalälven får fångas max 3 laxfiskar/dygn och kort.

Gös under 50 cm samt över 70 cm ska sättas tillbaka. 2 st gösar får tas upp per fisketillfälle/dygn

 

BÅTSTASJÖN

Max 3 ädelfiskar (laxfiskar) får fångas per kort och dag. Barn t o m 12 år som fiskar tillsammans med förälder fiskar gratis på förälders fångstkvot.

Övriga regler

Fiskeförbud 100 meter uppströms och nedströms kraftstationer.

Fiskeförbud inom 50 meter från Slotts fiskodling i älven vid Ängesgårdarna.

Fiskeförbud i Tjärnasjön och Vattenparken.

 

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Rune Andersson

070-5168327 [email protected]

Dalälven

I naturreservatet mellan Bullerforsen och SSAB finns den största öringstammen i vår del av Dalälven. Varje år sker här kompensations utsättning av öring och utsättningarna har pågått i över 10 år.

Söder om SSAB nedanför Matjes Emils Gård ligger en brygga där man kan fiska och längre ner vid Färjegårdarna finns en båtramp och en brygga. I älven mellan SSAB och Torsång går det även att fånga gös och lake.

På östra sidan av Dalälven strax norr om landsvägsbron ovanför Forshuvud finns en iordningställd fiskeplats med stockbord som fiskevårdsområdet hanterar. Fisket är en blandning av rovfisk som abborre, gädda och förrymda fiskar från odlingarna i norra delen av älven.
Andra populära fiskeplatser i älven ovanför Forshuvud är Ångbåtsbryggan nedanför Mellsta camping och Ingmar Bergmans brygga i Duvnäs

Båtstasjön

Båtstasjön är vårt putandtake-vatten. Kontinuerlig utsättning av regnbåge från maj till årets slut. Rastplats med grillmöjlighet samt toaletter finns vid sjön.

Bysjön

På den norra sidan av Bysjön har fiskevårdsområdet anlagt en brygga för rörelsehindrade personer.

Den gamla järnvägsbanken i Bysjön är iordningställd för promenader och fiske. Borlänge Centrala FVO har rustat upp alla broarna som finns på banken och en grillplats har skapats.

Utloppet från Bysjön är en annan populär fiskeplats. Kanalen som förbinder älven har tidigare används för timmerstransporter vid flottningen och nu är den en vandringsväg för fiskar mellan Bysjön och älven.

Tunaån

Bra fiskeplatser finns vid Tunaåstrand och bryggor planeras för rörelsehindrade personer där RV70 passerar Tunaån.  Vid Tyllsnäs camping kan du hyra kanot för en fisketur upp i Tunaån. Fisket är en blandning av vitfisk, abborre, gädda samt öring, gös och lake.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information

Information till fiskerättsägare

 • Fiskeregler för handredskap

  Fiskerättsbeviset gäller i samtliga sjöar och vattendrag inom fiskevårdsområdet utom Stora Länsan där särskilda bestämmelser gäller, se anslag vid sjön. Fiskeregler för Båtstasjön, se anslag vid sjön

 • 1. Endast 1 spö per fiskerättsbevis och person
 • 2. Allt fiske efter öring är förbjudet i strömmande vatten under tiden 1 sept – 31 december, med undantag av Dalälven.  Allt fiske efter harr i strömmande vatten är förbjudetunder tiden 1 maj – 1 juni.
 • 3. Fiskeförbud 100 meter uppströms och nedströms kraftstationer.
  4. Fiskeförbud inom 50 meter från Slotts fiskodling i älven vid Ängesgårdarna.
  5. I Dalälven får fångas max 3 laxfiskar/dag och kort.
  6. Gös under 50 cm samt över 70 cm ska sättas
  tillbaka. 2 st gösar mellan 50-70 cm får tas
  upp per fisketillfälle/dygn.
  7. Fiskeförbud i Vattenparken och Tjärnasjön.
  8. Vid dragrodd och trolling med motor får
  max. 2 spön användas. Ett fiskekort per
  spö skall medföras.
  9. Barn och ungdomar under 16 år får fiska
  gratis enligt regler ovan.
  För Båtstasjön gäller gratis fiske upp till
  12 år i målsmans sällskap.
  10. Fiskeförbud i Bysjön under lekperioden
  för abborre och gädda, 15 mars – 30 april.
 • Utestående redskap (mjärde, ryssja)

  Fiskerättsbeviset gäller inom eget skifteslag
  Redskapen ska vara märkta med fastighetsbeteckning:
  Exempel: Kvarnsveden 3:205
  Kortet gäller även för angling/ismete efter gädda inom hela fiskeskevårds-området, max 10 angeldon/spön per kort och person.

 • Nätfiske

  Nätfiske är förbjudet inom fiskevårdsområdet

 • Kräftfiskeregler

  1. Kräftfiske får endast ske inom eget skifteslag
  2. Varje kräftbur ska ha eget flöte
  3. Varje flöte ska vara märkt med fastighetsbeteckning:
  Exempel: Kvarnsveden 3:205
  4. Fördelningen av kräftfisket inom skifteslaget, samordnas av respektive skifteslag.
  5. Högst 12 burar per fiskerättsbevis.
  6. Minimimått: 10 cm
  7. Kräftfiskeperiod beslutas på årsstämman. Information om tidpunkt för kräftfisket sker genom annonsering i dagstidningar och på webbsidan – se nedan.
  8. För att undvika spridning av kräftpest skall man alltid ta betesfisk från det vatten man skall fiska i, och alltid rengöra redskapen om man flyttar redskapen till andra vatten.

 • Försäljningsställen

  Tommy Hebert, Nyckelby
  Mats Gradstock, Norr Amsberg
  K-G Jansson, Västansjö

 • Pris

  Fiskerättsbeviset kostar 100 kr och gäller kalenderår

 • Kontrollavgift

  För brott mot fiskeområdets fiskeregler tas en kontrollavgift ut.
  Kontrollavgiften är 1000 kr

 • Upplysningar om fastigheters fiskerätt:

  Information kan erhållas från Lantmäteriets Arkivservice i Falun
  tel 0771-63 63 63

 • Kontaktperson för fiskevårdsområde:

  Rune Andersson, tel 070-516 83 27

 • Mer info: borlangecentralafiskevo.blogspot.com

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund