0 Objekt

Bondersbyn Samff

Bondersbyns fiskevatten består av en mil lång älvsträcka med fyra forsar, inklusiv det berömda Bondeborg. Raststuga och vindskydd finns på tre platser. Lättillgängligt vatten, dock ej handikappvänligt.

Om Bondersbyn Samff

Bilväg på ömse sidor av älven. Eldstäder, parkering och stuga.

Fiskereglerna i Bondersbyns fiskeområde är utformade för att endast tillåta ett uthålligt uttag av fisk baserade på naturens och fiskens villkor. Båtar är inte tillåtna att ta med till Bondersbyns fiskevatten. Bondersbyn samfällighetsförening är medlem i Kalix älvs fiskegrupp som jobbar aktiv med fiskevård inom Kalix kommun.

Regler

Generellt

Fiskekort skall medföras. Barn tom 18 år fiskar gratis i målsmans sällskap.
Årskortet gäller till och med 30 april oavsett tidpunkt när det har lösts.
Fiske från båt är inte tillåtet.

Fiskesäsong

TOTALFÖRBUD 15 SEPT -14 OKT

Lax
Förbud 1 sept -31 dec.

Öring
Förbud 1 sept-14 okt och 1 januari-30 april.

Harr
Förbud 15 april- 31 Maj.

Metoder

Sportfiskekortet ger endast tillstånd för fiske med kastspö, flugspö och metspö/pimpelspö.

Fiske med nät, mjärde, saxar, ståndkrokar, långrev eller liknande är förbjudet. Vintertid får pimpelfiskare endast fiska med ett spö per fiskekort. Fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfiske och liknande) är förbjudet i strömmande vatten under den isfria perioden.

Fiske efter harr med större krokstorlek än nr 4 tillåts inte.
Fiske efter lax ska ske med max krokstorlek nr 6 med krokgap max 7,5 mm.

Fångstbegränsningar

Lax
Minimimått 50 cm. Max 1 lax per fiskare och dygn.

Öring
Fönsteruttag 30-45 cm. Max 1 öring per fiskare och dygn.

Harr
Minimimått 35 cm. Max 3 harrar per fiskare och dygn.

Övriga regler

Det är inte tillåtet att fiska vid notbryggor och håvställen.

Förbjudet att fiska med blysänke i forsar. Detta för att stoppa spridning av bly i vattnet.

Det är förbjudet hela året att mäska vid allt slags fiske.
Finns flera fiskare på samma fiskeplats skall nyanlända fiskare påbörja fisket uppströms och sedan fiska sig nedströms. Fisket sker enligt principen ett kast- ett steg. Det är alltså inte tillåtet att ockupera en fiskeplats. Detta gäller alla, såväl spinn- som flugfiskare.

Vid dom mindre polerna skall nyanlända fiskare invänta sin tur för då fiskar man enligt turordnings regeln 1st fiskare åt gången.

OBS!! I lokala områden kan dessutom fler föreskrifter för fiske finnas. Fråga din lokala fiskekortsförsäljare om lokala föreskrifter.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Börje Ragnarsson

073-020 38 24 [email protected]

Kalixälven

Bondersbyns fiskevatten består av en mil lång älvsträcka med fyra forsar, inklusiv det berömda Bondeborg. Raststuga och vindskydd finns på tre platser. Lättillgängligt vatten, dock ej handikappvänligt.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund