0 Objekt

Blattnicksele FVO

Blattnicksele-Huftasjö fiskevårdområde omfattar del av Vindelälven, Huftasjön, Stenträsket, Stortjärn och Skomakartjärn. Vidare ingår ett antal tjärnar i området. Fisket är lättillgängligt och erbjuder bra strömfiske efter öring, lax och harr i älven. Det finns även bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda i sjöarna och tjärnarna.

Regler

Generellt

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 16 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Ertappas du i älven utan fiskekort, om du inte följer gällande regler eller om du inte rapporterar ditt fiske riskerar du bötfällas med kontrollavgift alternativt bli avstängd från möjligheten att fiska i vårt område igen.
Allt Nätfiske och isfiske är förbudet från norra/västra delen av Djupavans mynning (nedre delen av stryckan) och uppströms till Blattnicksele Huftasjös FVO gräns mot Kvarnbränna

Fiskesäsong

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud. Ev. dispensfiske under tiden 1/9-14/9 kräver särskilt dispensfiskekort som då finns tillgängligt i butiken. Vid fiske utan detta fiskekort riskerar du böter.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Metoder

Fiske med handredskap och endast två spö per person och fiskekort får användas. Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm

Övriga regler

Du är skyldig att rapportera ditt fiske efter lax. Detta gör du oavsett om du fångat fisk eller ej.

Fiskevård
Då öring och harrvatten kan vara känsliga för ett högt fisketryck, är det självklart att man inte "kaggfiskar" eller fiskar efter småfisk. Harren är känslig vid förvaring och bör tillagas så snart som möjligt. När du återutsätter, stressa den inte. Ta in den så fort som möjligt och lossa den helst under vattenytan. Detta medför att slemskiktet ej skadas, vilket motverkar parasitangrepp.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Mikael Stenlund

073-0722355 [email protected]

Vindelälven

-

Huftasjön

-

Stenträsket

-

Skomakartjärn

-

Stortjärn

-

Djupavatjärn

-

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna

Övrig information