0 Objekt

Bjursele SFF

Både sommar och vinterfiske. God tillgång på i första hand harr, abborre, sik och gädda. Men även chanser till öring och laxfiske i Älven.

Om Bjursele SFF

Området ligger ca 50 km NV om Vindelns centralort. Området domineras av Vindelälven med bl a Bjurseleforsen och Bastuforsen. Men även delar av biflöden som Arvån och Maltån ingår.

Regler

Generellt

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.
För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Vindelälven
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.
Fiske från båt är tillåtet.

Fiskesäsong

Öring
Fiskeperiod: 1/5 - 31/8 samt 15/10 - 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax
Fiskeperiod: 19/6 - 31/8 övriga tider fiskeförbud. Ev. dispensfiske under tiden 1/9-14/9 kräver särskilt dispensfiskekort.

Harr
Fiskeförbud 15/4 - 31/5

Fångstbegränsningar

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.

Harr
Harrfisket är maximerat till tre fiskar per fiskare och dygn.
Minimimått 35 cm

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bo Nilsson

0933-62044

Vindelälven

-

Arvån

-

Maltån

-

Övrig information

I området finns möjlighet till övernattning:

Bengt Nilsson tel 0933-62045, Mail [email protected]
Åmsele Camping tel 0933-60210
Lunchservering, även avhämtning Åmbackens Servicekoop. tel 0933-60006