0 Objekt

Björka Åsumsåns Fvo

Ån flyter genom ett omväxlande och vackert landskap med ett rikt djur- och växtliv och erbjuder ett unikt fiske på vild, storvuxen öring i en fantastisk natur! Följ oss på Facebook och se även vår hemsida http://www.bjorkaasumsan.se/ för mer information!

Om Björka Åsumsåns Fvo

På initiativ av dåvarande fiskeklubben Mickey Finn bildade markägare vid Björka-Åsumsån en interimsstyrelse för fiskevårdsområde 1978 och Länsstyrelsen beslutade i december samma år att bilda ett fiskevårdsområde. I september 1979 sändes en skrivelse till styrelsen för Björka-Åsumsånsåns fiskevårdsområde där Skånska Flugfiskeklubben aviserade sitt intresse att förvalta området.

I maj 1982 tecknades det formella avtalet mellan Skånska Flugfiskeklubben och Björka-Åsumsåns fiskevårdsområde angående förvaltningen.

Av avtalet framgår att klubben har att framlägga förslag till FVO:s styrelse angående fiskebefrämjande åtgärder och klubben är representerad i FVO:s arbetsgrupp, styrelse och stämma.

Fiskevårdsarbetet utgörs i huvudsak av biotopvårdande och biotopförbättrande åtgärder för att upprätthålla och förbättra för åns bestånd av stationär öring.

Även fiskebevakning, skyltning, röjning av stigar m.m. ingår i de åtgärder som utförs årligen.

 

Fångstrapportera här >>>

Åsandslända är mums för öringen.

En av åns alla fina öringarna.

Insektslivet längs ån är rikt och varierande.

Regler

Generellt

Fiske är tillåtet den 1/4-30/9 under dygnets ljusa timmar.
Fiskekortet är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Eftersom all öring ska återutsättas, rekommenderar FVO att man behåller fisken i vattnet vid avkrokning och att håv och peang medförs och används!

För flugfiske gäller en hullinglös enkelkrok max storlek 4.

Alla krokar ska vara utan hulling!

Flugfiske är tillåtet på samtliga sträckor. Mete och plastkulefiske är förbjudet överallt i ån samt all form av spinnfiske är förbjuden.

Rapportera om fisket på det länken i ditt fiskekort eller som inloggad på fiskekort.se. Viktigt att även rapportera om du inte fått fisk.

Varje rapport utgör en lottsedel vid utlottning av ett årskort för nästkommande säsong!

Allt fiske sker på egen risk.
Fisket ska bedrivas under sportsliga former, så att fisken inte tillfogas onödigt lidande. Ta inte upp fisken ur vattnet vid avkrokning eller fotografering, undvik så långt som möjligt att röra vid fisken!

Björka-Åsumsån förbehåller sig rätten att lösa in kort vid överförsäljning p.g.a. eventuella brister i den tekniska plattformen

Information om parkering längs ån

Fiskesäsong

Fiske är tillåtet den 1/4-30/9 under dygnets ljusa timmar.

Metoder

Enbart flugfiske med hullinglös enkelkrok max storlek 4.

Fångstbegränsningar

All öring ska återutsättas, No kill gäller!

Övriga regler

Eftersom all öring ska återutsättas, rekommenderar FVO att man behåller fisken i vattnet vid avkrokning och att håv och peang medförs och används!

Kom ihåg att skicka in din fångstrapport! Fiskekortsinnehavaren kommer att få påminnelser om att skicka in rapporten dagarna efter fisket. Inlämnad fiskerapport innebär möjlighet att vinna ett årskort!

Allt fiske sker på egen risk.
Fisket ska bedrivas under sportsliga former, så att fisken inte tillfogas onödigt lidande. Ta inte upp fisken ur vattnet vid avkrokning eller fotografering, undvik så långt som möjligt att röra vid fisken!

Björka-Åsumsån förbehåller sig rätten att lösa in kort vid överförsäljning p.g.a. eventuella brister i den tekniska plattformen

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Björka-Åsumsåns FVO

[email protected]

Övrig kontaktinformation

http://www.bjorkaasumsan.se/

Björka-Åsumsån

Fiskevårdsområdet som omfattar 12 km i de nedre delarna av ån, är indelat i fem sträckor (A-E) för att sprida fisket. Här erbjuds möjligheter till sportfiske efter stationär öring i dess naturliga miljö. Motsvarande fiskevatten för allmänheten saknas helt inom det tättbefolkade Skåne län.

Övrig information