0 Objekt

Bjännsjön

Fiskbeståndet i Bjännsjön består av abborre, gädda, mört, braxen och lake. Inplantering har skett av 1-somrig gös och vid några tillfällen även av stor öring (0,8-2,5 kg).

Om Bjännsjön

Fvo förvaltar fisket i sjön som ligger ca 16 km sydväst om Umeå, invid vägen mot Gräsmyr.
Besök vår hemsida för senaste info.

Fyra byar ligger runt sjön: Bjännsjö, Degersjö, Innersjö och Yttersjö. Bjännsjön är lättillgänglig eftersom väg går runt hela sjön. Parkeringsplatser finns på flera ställen runt sjön. Se fiskekarta.

Bjännsjön, som är omkring 300 ha stor, är ca 3,9 km lång och som mest 1,4 km bred. Stränderna är till största delen åkermark, blandskog och några myrområden finns också, framförallt vid Bjännsjöviken och vid Järphålet.

Bjännsjön är kommunens tredje största sjö. Trots storleken är det en grund sjö. Det djupaste partiet är 7 meter och detta ligger i Yttersjöviken.

Fångst av storgäddor på upp till 10 kg sker årligen och under fiskeåret 2009 vägde det största kända spöfångade gäddan 11 kilo.

Det är gott om abborre i sjön och abborrar på kilot är inte ovanliga. Vid provfiske 2009 var den största fångade abborren 44 cm lång och rekordet på abborre i sjön ligger på drygt 1,8 kilo.

Regler

Generellt

Dygns- och veckokort gäller för fiske med handredskap.

Barn under 16 år i målsmans sällskap fiskar gratis men målsmannen måste givetvis ha giltigt fiskekort.

Årskort gäller för hela familjen och ger även rätt att fiska med 1 mjärde, mjärdet skall vara märkt med ägarens namn.

För fiskerättsägare och boende/fritidshus i Yttersjö, Innersjö, Mellansvartbäck, Degersjö och Bjännsjö kan årskortet kompletteras med gästtillägg som gäller för kortinnehavarens tillfälliga gäster.

Metoder

Vid trollingfiske får max 4 spön/båt användas samtidigt

Vid isfiske/ismete/angel får max 4 spön/angeldon användas per person/fiskekort, obevakade fiskeredskap är ej tillåtna.

Fångstbegränsningar

Vid alla typer av fiske får max 3 gäddor/fiskekor/dag behållas, övrig fångad gädda måste återutsättas så skonsamt som möjligt.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Bror Oskarsson

090-147074

Övrig kontaktinformation

http://www.dbnet.se/?TM=178&SM=197

Bjännsjön

Bjännsjön, som är omkring 300 ha stor, är ca 3,9 km lång och som mest 1,4 km bred. Stränderna är till största delen åkermark, blandskog och några myrområden finns också, framförallt vid Bjännsjöviken och vid Järphålet.

Bjännsjön är kommunens tredje största sjö. Trots storleken är det en grund sjö. Det djupaste partiet är 7 meter och detta ligger i Yttersjöviken.

Fiskbeståndet i Bjännsjön består av abborre, gädda, mört, braxen och lake. Inplantering har skett av 1-somrig gös och vid några tillfällen även av stor öring (0,8-2,5 kg).

Övrig information