0 Objekt

Binböletjärns FVO

Nu kan vi erbjuda er som vill fiska i Binböletjärns Fvo att köpa fiskekorten direkt i mobiltelefonen eller via datorn. Det tar bara ett par minuter så har du fiskekortet i handen.

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Om Binböletjärns FVO

Binböletjärns fiskeförening bildades 1965 av de fastighetsägare (totalt tio stycken) i Binböle och Åsäng som hade fiskerätt i Binböletjärn. Man bestämde sig då för att rotenonbehandla sjön för att få bort gädda, abborre och mört med mera och att därefter plantera in ädelfisk. Den enda ursprungliga fiskart som överlevde rotenonbehandlingen var lake som än idag kan fås vid fiske i sjön, om än ganska sällan.

När man åker mot Nordingrå från E4 från Gallsäter så är den första byn i Nordingrå Binböle. Alldeles intill landsvägen ligger Binböletjärn, en liten pärla för sportfiskare i allmänhet och för pimpelfiskare i synnerhet. I tjärnen finns såväl öring som röding och utsättning av ny fisk sker årligen av Binböletjärns fiskevårdsområdesförening.

Det faktum att Binböletjärn ligger så nära vägen gör att tillgängligheten till tjärnen är god, en utmärkt parkering finns dessutom vid avfartsvägen mot Nora. Halva strandlinjen ligger utmed vägen och vintertid så är det inte många meter att gå innan man kan borra sitt hål och börja fiska. Det saknas handikappanpassade bryggor, men om man inte har alltför svåra handikapp så går det ändå utmärkt att komma till att fiska.

Pimpelfisket i tjärnen är utmärkt, men även fiske under våren och försommaren kan ge fint resultat. Självklart går det också att fiska under resten av sommaren och hösten även om fisken brukar vara svårare att få på kroken då. Lämpliga fiskemetoder är (förutom pimpling under vintern) mete, spinnfiske samt i viss mån flugfiske.

Regler

Generellt

Ett fiskekort tillåter fiske med ett spö.

Fångstbegränsningar

Max tillåten fångst per kort är 5 st fiskar.

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Binböletjärns FVO

0613-24033 [email protected]

Övrig kontaktinformation

Fiskekort kan köpas hos Nordingrå Järn på Nordingråvallen. Det går också att ringa någon av våra kontaktpersoner för hjälp med köp av fiskekort.

Binböletjärn

Föreningen sätter årligen ut fisk i form av röding i tjärnen och försöker att bibehålla och utveckla sjön som ett populärt sportfiskevatten. Öring finns också som är självreproducerande i sjön.

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Datum Plats Art Längd Vikt Återsatt Fettfena Kontrollerad FVO – ska döljas
juli 7, 2021 Öring/Trout 370 Nej Ja Nej binboletjarn
juli 7, 2021 Öring/Trout 400 Nej Ja Nej binboletjarn

Vilket typ av kort behöver du?

Vi tillhandahåller fiskekort för både dagsutflykten och året runt fiskaren

Upplever du driftstörningar? Testa igen om en stund