0 Objekt

Bergs kommun

Det är här en del av Europas sista vildmark börjar. I ren och naturlig miljö för spännande upplevelser med Ljungan som dess stora pulsåder Bergs kommun har 19 st fiskeområden med rika naturupplevelser utöver fisket.

Om Bergs kommun

De vanligaste fisksorterna här är öring, röding, sik, gädda,abborre samt enstaka vatten med regnbåge.

Helagasfjällen är Ljungans källflöden som genom fjäll, dalar och skog delar Bergs kommun i två delar på sin väg mot mynningen i Bottenviken.

Oviksfjällen och Anarisfjällen är Dammåns källflöden på sin väg ut i Storsjön. Du kan här köpa fiskekort till 12 FVO av kommunens 19 FVO via datorn eller mobiltelefonen. Området Övre Ljungan och Dammåns FVO omfattar 325 000 hektar av kommunens 610 000 hektar totala areal.

OBS FiskaiBergpasset som täcker 85 000 hektars fiske

Regler

Våra fiskevatten

Karta över vårt fiskevatten med dess gränser.

Hitta hit Köp fiskekort

Kontakt

Conny Elf

0687-16405 [email protected]

fiskaiBergkortet

FiskaiBergkortet- Ett enda fiskekort 85 000 hektar. Landets största gränsöverskridande fiskekort med intervallfångst.

fiskaiBergkortet

Börtnans FVOF Bergs kommun

Området breder sig ut längs Ljungan där det finns längre sträckor för flugfiske liksom olika sjöar. Även åarna Arån och Galån omfattas av den 20 km långa sträcka för flugfiske. Upp till 600 ha sjöar räknas till området vilket ger bra förutsättning för en variationsrik fisketur.

Börtnans FVOF Bergs kommun

Dammån

Dammån- Den grova storöringens hemvist i vildmarken. Välkomna till ett av landets få strömmande vattendrag med långvandrande grov vild öring.

Dammån

Gruckarna

Källsta strömmar är en del av Flåsjön som är reglerad. Källstaströmmarnas fiskepe- riod är maj-jun och det beror på att strömmen är reglerad. Det finns grov öring som nappar på spinnare eller wobbler.

Gruckarna Bergs kommun

Handsjöns FVO

Handsjön 510 ha stor är ett paradis för dig som gillar gäddfiske. Handsjön är belägen i Ljungans huvudgren i Jämtland. Området är inbäddat i skogslandskap med små tjärnar, bäckar samt sjösystem.

Handsjöns FVO Bergs kommun

Hovermoån Högåns FVO

Hovermo ligger ca. 6 mil sydväst om Östersund. Området kan nås efter väg 321 mellan Svenstavik och Myrviken.

Hovermoån Högåns Fvo Bergs Kommun

Klövsjö FVOF

Klövsjön är känd för bl.a sitt sikfiske såväl sommar som vinter.
Det finns även mycket god tillgång på gädda, vikter över 10 kg är inte helt ovanligt
Strömmen är ett populärt fiskeställe från land, oftast mete eller med spinnare.
I Röjån hittar du grov vandringsöring från midsommar.

Klövsjö FVOF Bergs kommun

Ljungdalens FVO

Inom fvo finns röding, öring, harr och gädda. Harren finns i nedre skärvagen, en tjärn samt i strömmande vatten. Rödingen är den dominerande fiskearten tillsammans med öring. Ljungdalens fiskevatten har undgått ingreppen orsakad av flottning och vattenkraft och är därför helt orörda.

Ljungdalens FVO Bergs kommun

Näktens FVO

Näkten är en spännande fjällvattensjö på låglandet som har otroligt gott om siklöja, samt bland annat god tillgång på öring, röding och grov gädda.

Näktens Fvo Bergs kommun

Rätans FVO

I sjöarna och tjärnarna är det i huvudsak öring, sik, abborre och gädda. I Mullbergstjärn finns även röding. Nästelströmmen är ett förnämligt harrfiske- vatten men även grov öring förekommer.

Rätans FVO Bergs kommun

Råssjöns FVO

Mycket lättillgängligt och naturskönt. Goda möjligheter för lyckat vinterfiske i småsjöarna men även i Råssjön.

Råssjöns Fvo Bergs kommun

Skålans FVOF

Inom Skålans fiskevårdsområde finns ett rikligt utbud av fiskevatten för sportfiskare. Inom området ryms betydande delar av älven Ljungan inklusive ett vidsträckt sjösystem, några åar samt tjärnar.

Skålans FVOF Bergs kommun

Storsjö FVO

Fiskemöjligheterna är många och varierande i ett av Jämtlands största fiskevårdsområde. I området finns närmare 50 sjöar/tjärnar och c:a 1,5 mil vilda strömmar.Klassiska vatten i Storsjö är Sölvbacka strömmar, med sik ,harrfiske och öring.

Storsjö FVO Bergs kommun

Storsjön

Storsjön är en insjö i centrala Jämtland. Den är en del av Indalsälvens vattensystem och är till ytan Sveriges femte största sjö.

Storsjön Bergs kommun

Tossåsens KFO

Tossåsens KFO är vidsträckt område med vacker natur utefter små strömmande bäckar och vattendrag till sjö- och tjärnsystem. Området är idealiskt för dig som gillar mete, ensamhet och vildmark.

Tossåsens KFO Bergs kommun

Åsarnas FVOF

Hos oss fiskar du med mycket hög fångstgaranti, för så bra tillgång är det i våra vattendrag att vi kan alltid garantera att du får fisk. Åsarna FVO har ett varierat fiske. Här finns alla tänkbara fiskarter.

Åsarnas FVOF Bergs kommun

Övre Hoans FVOF

Övre Hoans FVOF är en samling fiskevatten i Bergs kommun som ligger ca 12 mil söder om Östersund. I en del tjärnar sätter vi in fisk som regnbåge, öring och röding. Övre Hoan bjuder på sjö- ström- och vinterfiske.

Övre Hoans FVOF Bergs kommun

Fångstrapporter

För att inte våra vatten ska bli överfiskade och att vi lättare har koll på vilka arter som fångas ber vi er att rapportera er fångst.

Rapportera fångst
Inga poster funna